aludas-KTA-2465-IND 2014. augusztus 27. szerda

Százéves a magyar animáció | Klasszikusok és frissek az Urániában

augusztus 26, 2014
-

0

100év animacio-IND

A magyar animáció idén száz éves. Ebből az al­ka­lomból hazánk a díszvendége a jelenleg zajló, 15. Hirosimai Nemzetközi Animációs Film­feszti­vál­nak. Az Uránia Nemzeti Filmszínház augusz­tus 25. és 31. között bő válogatást mutat be a fesz­tiválon szereplő filmekből. A nézők 16 vetítésen több mint száz magyar animációs filmet láthatnak – klasszikus és kortárs alkotásokat, egész estés […]

Saját börtönünkbe zárva | Murakami Haruki: A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei

augusztus 25, 2014
-

1

Murakami_A-szintelen-Tazaki-IND

Fekete Judit | Amikor egy könyvet úgy ajánlanak, hogy a történet az em­beri lélek mélységeiről szól, rögtön menekülőre fogom, mert nyomasztó gondolatokra, lassú tempójú elmél­ke­dé­sekre számítok. De kíváncsiságom ezúttal erősebb volt, hogy vajon mit tudhat az irodalmi Nobel-díj küszöbén álló Murakami Haruki. A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei című regénye azonban se nem nyomasztó, se […]

Morten Falck kálváriája | Kim Leine: A Végtelen-fjord prófétái

augusztus 24, 2014
-

0

Leine_A Vegtelen-fjord IND

Tóth Gergely | Az amerikai őslakosok közül sok nép lett az idők folya­mán híres vagy hírhedt, de még a kihalt majákról is töb­bet esik szó a közbeszédben, mint az inuitokról, ismer­tebb nevükön az eszkimókról. Pedig az északi sarkkör mentén vagy azon túl máig ott élnek, sokan közülük bálnára vagy fókákra vadásznak, és jég- vagy bőrkuny­hókban […]

Libikóka | Arthur Phillips: Arthur tragédiája

augusztus 22, 2014
-

0

Phillips_Arthur tragédiája-IND

Tóth Zsuzsanna | Az a jó ebben a könyvben, hogy végig ott libeg benne a hátha igaz… Meg hogy mégse… Mert persze, először kéz­be véve is sejlik, hogy na, neeem, még hogy egy isme­ret­len Shakespeare-dráma, amelyet – az épp 450 éve szü­le­tett géniusz életművéből – eddig még senki nem fede­zett fel… De ki tudja… Mire […]

Rab egy túlérzékeny testben | Higashida Naoki: Hát ezért ugrálok

augusztus 20, 2014
-

1

HigashidaNaoki_Hát-ezért-ugr-IND

Bodó Viktória Booklány | Az autistákról nem tudunk semmit. Legyünk óvato­sab­bak: nagyon sokan nem tudnak semmit. Az Esőember cí­mű filmet nagyjából mindenki látta, s legalább ennyien hiszik azt is, hogy minden autista egy ijesztő, néha han­gosan őrjöngő zseni, aki vagy kiabálva hadonászik, vagy elképesztő fejszámolásokat végez. Itt aztán merül ki az átlagember ismerete mindarról, amit […]

Gyilkosok és áldozatok | Jussi Adler-Olsen: A 64-es betegnapló

augusztus 18, 2014
-

0

Adler-Olssen_A-64-es beteg-IND

Tóth Zsuzsanna | Régen érdekelt annyira egy történet vége, mint most. És a végső csavart is izgalmasnak és tökéletesnek ta­lál­tam. A 64-es betegnapló már az elején elkapja az olvasó fi­gyelmét (legalábbis az enyémet), hiszen bot­rá­nyo­san erős a kezdés. Majd látszólag ettől függetlenül megtud­juk, hogy a megoldatlan, döglött bűnügyeket vizsgáló Q-ügyosztály élőnek ható, szövevényes ügybe botlik. […]

Leonardo hozta az idei sikert | Három helyszínes kiállítás Pécsett

augusztus 17, 2014
-

0

leonardo_IND

Hárságyi Margit | Áprilistól látogatható Pécsett a minden ed­­di­gi­nél nagyobb szabású, az eddig Euró­pában meg­rendezett kiállításoktól eltérő tárlat, mely a legteljesebb módon mutatja be Leonardo da Vinci szenzációs találmányain keresztül a re­ne­­szánsz polihisztor munkás­ságát, a kifino­mult művészt, az utánoz­ha­tat­lan rajzolót, a gépezetek működését meg­fi­gye­lő feltalálót, az innovatív építészt, az anatómiában elmélyedő tudóst. Szeptember végéig tehetünk […]

Táncöltések | Szabó Imola Julianna: Varratok

augusztus 16, 2014
-

0

Szabó Imola_Varratok-IND

Tóth Zsuzsanna | Szabó Imola Julianna kötete csupa tánc. Mondhatják persze, hogy Jónás Tamás fülszövege inspirált erre a kijelentésre, de nem. Magamtól jutottam erre a meg­állapításra, mielőtt azt elolvastam volna. Még csak nem is az utalás okozta ezt a táncművész Pina Bauschra – hanem a Varratok mondataiban lüktető, remegő tánc­érzet. A szövegek, amelyek ebben a […]

Történelmi legenda | Székely Dózsa György tánckrónikája a Margitszigeten

augusztus 16, 2014
-

0

dozsa-002-IND

A Dózsa György által vezetett parasztfelkelés le­gen­dája elevenedik meg a Margitszigeti Szabad­téri Színpadon. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckrónikája szuggesztív látomás a múltról, egy­ben a Budapesti Nyári Fesztivál záró ese­ménye. A nagyszabású dramatikus táncjátékkal a Magyar Nemzeti Táncegyüttes (volt Honvéd Táncszínház) emlé­kezik a híres dálnoki nemesre, Dózsa Györgyre, ha­lá­lá­nak 500. évfordulóján. Zsuráfszky Zoltán Kos­suth-díjas koreográfus, az […]

Embermentő kollaboráns | Steve Sem-Sandberg: Azok a szegény łódźiak

augusztus 15, 2014
-

0

Sem-Sandberg_Azok a szegény-IND

70 éve számolták fel a megszállt Lengyelország területén leghosszabb ideig, 1940-től egészen 1944-ig működő get­tót, a náci Németország által Litzmannstadt névre átke­resztelt Lódzban. Fennállásának idején közel 200 ezer em­ber fordult meg itt. Ebből az alkalomból Lódz (Łódź) városában augusztus 28. és 31. között nagyszabású programsorozattal – kiállí­tás­sal, filmvetítéssel, koncertekkel, vezetett sétákkal, fel­olva­sással, zsidó és keresztény […]

Nem-mese »A Ludas« | Mai átirat Matyiról Zsámbékon

augusztus 15, 2014
-

0

aludas_spiegl_gyenese-IND

A klasszikus Lúdas Matyi történetből indultak ki az új bemutató alkotói, majd Boronkay Soma írá­sai és a színészek rögtönzései alapján megszüle­tett egy mai magyar nem-mese. A Zsámbéki Szín­házi Bázison most bemutatandó A Ludas – nem gyerekelőadás. A darab egy fiatal felnőtt története, akit édesanyja egyedül nevel, és a tönkrement családi gazdaság marad­ványain próbálnak életben maradni. […]

Együtt a bonyodalmak felé | Máthé Zsolt, a Leselkedők sokoldalú szöveggazdája

augusztus 14, 2014
-

0

leselkedok-IND

Fodor Krisztina | A tűzijáték másnapján mutatja be a Szput­nyik Hajózási Társaság – közös pro­duk­cióban a Stereo Akttal – a Leselkedők című – mit is? Ne­vez­zük improvizációs komiko-tragédiának. Máthé Zsolt írta az előadás elmondott és eléne­kelt szövegeit, és a próbafolyamat során együtt dolgozik az alkotókkal. Máthé Zsolt elsősorban színész, de számtalan darab szerzője és dalszövegírója. […]

Ha nem is… | Peter Stjernström: A világ legjobb könyve

augusztus 13, 2014
-

0

Stjernström_A világ-leg-IND

Tóth Zsuzsanna | Nem nagyon szeretem, ha egy könyv beharangozója (fülszövege, ismertetője) nagy szenzációt ígér – ezért gyakorta rá se nézek olvasás előtt. Na, ehhez képest bornírtság részemről, hogy nekifogtam A világ legjobb könyve olvasásának. Sejthettem volna, hogy nem lesz igazán a kedvemre való. De miért is nem? Merthogy amúgy minden adott ahhoz, hogy szórakoztató […]

A gyerekről másként | Háy János: Napra jutni

augusztus 12, 2014
-

1

Háy_Napra jutni-IND

Jeges-Varga Ferenc | Egy apa – és persze egy anya is – azért dolgozik egész életében, mert azt reméli, egyszer majd jobb lesz neki, s legfőképp a családjának. De ha nem is sikerül jobbra fordítania sorsának állását, akkor is teszi a dolgát, mert legalább a gyerek viszi majd valamire, mégpedig náluk­nál sokkalta többre. Az előbbre […]

Még semmi nem történt meg | Florian Illies: 1913 – Az évszázad nyara

augusztus 11, 2014
-

0

Illies_1913-IND

Bodó Viktória Booklány | Nagyon olcsó kezdésként írhatnám azt, hogy az évszázad nyaráról szól az évszázad könyve. Olcsó lenne, az igaz, viszont nem állna nagyon messze a valóságtól. Vannak ugyanis azok a könyvek, amik miatt érdemes volt meg­tanulni olvasni: Florian Illies könyve pedig egy ezek közül. A hosszú tizenkilencedik századot a rövid huszadik századtól ez […]

Tükör-ég kívül-belül | Szabó T. Anna: Kerített tér

augusztus 10, 2014
-

0

Szabó T. Anna_ Kerített tér.IND

Tóth Zsuzsanna | „A Kerített tér a hitről szól. Nem feltétlenül istenhitről – arról is –, hanem a létről, arról, hogy létezem, létezünk-e valójában, hihetünk-e a saját szemünknek” – fogal­ma­zott Szabó T. Anna egy interjúban a legutóbbi könyv­hét­re kiadott könyvéről. Miközben ezt olvasom, a versek mintha egyszerre lennének földhözragadtabbak és emelkedettebbek is ennél. Tele vannak […]

Élet és halál határán | Lugosi Lou: Kóma Párizsban

augusztus 9, 2014
-

0

LugosiLou_KómaPárizsban-IND

Z. A. | Mi az emberi lét értelme, miért olyan az élet, ami­lyen, hogyan lehet szépen átélni és túlélni? A választ nem kapjuk készen, és amíg élünk – és ha okosan élünk – lassanként talán meg tudjuk találni. Lugosi Lou, mint már oly sokan, a múltban keresi a feleletet kérdéseire. »Képlékeny, mint a pletyka, / […]

Emlékforgácsok könyve | Sárközi Mátyás: Túl az ezrediken

augusztus 8, 2014
-

0

SárköziM_Túl-az-ezredik-IND

Hárságyi Margit | Nyomot hagyni magunk után, ez az értelmiség leghőbb vágya sok-sok évszázada. Éppen ezért irigylésre méltó az asztalos mestersége, akinek jó esetben évszázadokon ke­resztül maradnak fenn munkái. Mennyivel mulan­dób­bak az elme, a képzelet szüleményei! Zavarba ejtően so­kan vágnak a könyvírásba manapság, mintha ez köteles­ségük lenne, mintha ehhez mindenkinek volna tehet­sége. Az azonban sorsszerű, […]

Kapcsoló a vészvillogóhoz | Mireille Guiliano: A francia nők nem ráncosodnak

augusztus 7, 2014
-

0

GuilianoM_A FR nők nem ráncosodnak-IND

Bodó Viktória Booklány | A francia nők nem híznak, nem ráncosodnak és egyál­talán: a francia nők a nőiség kvintesszenciái. Lehet ezt osztani, lehet vitatni – ízlés dolga –, annyi azonban bizo­nyos, hogy létezik valami közös, ködös gondolat az em­berek fejében arról, ha azt hallják: francia nő. Van benne természetesség, báj, elegancia, karcsúság, egészség és mél­tóság […]

Egy meg egy és még egy | Finy Petra: Kettő

augusztus 6, 2014
-

0

FinyP_Kettő-IND

Jeges-Varga Ferenc | Minél jobban belemerülünk a Kettő című könyv elképzelt világába, annál inkább erősödik bennünk az érzés, mint­ha Finy Petra az Avatar című film történetét fogalmazná újra – sci-fi elemekkel átszőtt, kiskama­szok­nak szóló – fantasy meséjében. Sejtéseinket a re­gényt követő szerzői névjegy igazolja, melyben pon­tokba szedve az írónő ked­ven­ceit sorolják fel – közöt­tük James […]

»Én a gyengeségemmel dicsekszem« | Alain Badiou: Szent Pál, az egyetemesség apostola

augusztus 5, 2014
-

0

Badiou_Szent Pál-IND

Gágyor Péter | „Azért nem filozófus, mert gondolkodását nem fogalmi általános­ságokhoz, hanem egy szinguláris eseményhez igazítja… a szingu­láris esemény a mese rendjébe tartozik, Pál nem lehet művész vagy tudós, vagy egy állam forradalmára, de a filozófiai szubjektivitás sem hozzáférhető számára… Pál az egyetemesség antifilozofikus teoretikusa.” (Badiou) A mozgalmas korok aktualitása, úgy tűnik: örök. Néha beleborzongunk, […]

Magyar klasszikusok újra elmesélve | Nógrádi Gergely: A kőszívű ember fiai, Egri csillagok

augusztus 4, 2014
-

1

Nógrádi_Egri-csill-IND

Bedő J. István | Szokásom – és nem is merném rossz szokásnak ne­vezni –, hogy időről időre előveszek egy Jókai- vagy Mik­száth-regényt, és újraolvasom. Gaz­dagságuk föl­frissíti fogalmazási képességeimet. Ajánlanám, ha merném, fiatalabb kollégáknak is, akik manapság újságot vagy online lapot írnak. De nem merem, mert sem idejük, sem szándékuk, gyakran még ké­pes­ségük sincs, hogy egy […]

A Hetedik(en) te magad (is ott) légy | Újra indul az Ördögkatlan Fesztivál

augusztus 4, 2014
-

0

ördögk-logo

JVF | Szereted a békés fűben ücsörgést, vagy ha egy pohár hűs rozé fröccs társaságában barátaiddal beszélgethetsz a szabad ég alatt? Új emberek megismerésére vágysz? S mindeközben nem bánnád azt sem, ha gyermekeiddel közösen játszhatnál, zenélhetnél, táncolhatnál? Szívesen mennél egy különleges hangulatú koncertre vagy megnéznél egy jó színházi előadást a szabadban, régi házak udvarain, boros […]

Egyenest a szívbe | Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok

augusztus 3, 2014
-

0

RakovszkyZs_Szilánkok-IND

Tóth Zsuzsanna | Valahogy túl sok emlékezés adódott ezen a nyáron, csu­pa olyan könyv került elém, amelyben ismerős (vagy isme­rősnek vélt) helyszínekre leltem, valaha már lá­tott figurákat, valahai érzéseket véltem felfedezni. Az is lehet persze, hogy csupán ezen könyvek írói találtak el bennem valami húrt, amely rájuk hangolva, isme­rősen pendült. Talán ezért is éreztem úgy, […]

Aki a Zabhegyezővel lett világhírű | J. D. Salinger / Shane Salerno filmje

augusztus 2, 2014
-

0

salinger1- IND

Novics János | Felkavaró dokumentumfilm a Salinger, kis hibákkal, de annál szédületesebb zárással. Talán kissé felületes, hi­szen keveset foglalkozik a művekkel, annál többet a szer­ző titokzatos életével. De bevallom, ahogy mindenkit, en­gem is érdekelt, hová tűnt Salinger, és miért nem pub­likált 1965 óta. A szerző 2010-ben bekövetkezett halála után Shane Salerno szólaltatott meg rengeteg embert […]

Posted in: Film, NÉZŐ

»Nem tudunk ennél jobbat csinálni« | Bolyki György, a Kaposfest igazgatója a fesztiválról

augusztus 2, 2014
-

0

Kaposfest_logo-IND

Filákovity Radojka | Ötszáz év komolyzenei best of-jával, a világ legismertebb fiatal művészeivel és különleges programokkal ünnepli ötödik évfordulóját augusz­tus 13–19. között a Kaposvári Nemzet­közi Kamarazenei Fesztivál. Bolyki György fesz­ti­vál­igazgató a kezdetek óta be akarja bi­zo­nyí­tani: hazánkban is van igény világszín­vonalú komolyzenei fesztiválra. Idén kisebb jubileumot ünnepel a Kaposfest: ez lesz az ötödik fesztivál. A […]

Rafinált titkok | Erdős Virág: Négyeshatos

augusztus 1, 2014
-

0

ErdősV_Négyeshatos-IND

Tóth Zsuzsanna | Elfogult vagyok Erdős Virággal – szeretem, amiket ír. A Négyeshatost is, helyből. Meg is tudom indokolni, de ezt előre kellett bocsátanom. Miért is szerethető ez a nemrég megjelent, kedves (saját) rajzokkal színezett, gyerekeknek szánt kötet? Mert egyszerű, őszinte és könnyed. Játékos. Szívderítő és szívszomorító. A szerző megtalálja azt a fura és titokzatos […]

»Csak erős idegzetűeknek« | Jacek Hugo-Bader: Fehér láz; Kolimai napló

július 31, 2014
-

0

Hugo-Bader_Kolimai-IND

Németh Orsolya | Csak erős idegzetűeknek – Jacek Hugo-Bader így figyel­mezteti az olvasóit a Fehér láz című könyvének egy feje­zetében (éppen abban, amelyből a könyv címe is adódik, ahol negyvennégyszer szerepel halálra utaló kifejezés, és amelyben szinte mindenkit utolér a delirium tremens). Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az intelem akár az egész műre is […]

Kifilézve | Shakespeare: III. Richárd / Zsámbék

július 30, 2014
-

0

III. Richárd 2014. (62)-IND

Bedő J. István | Gloster-i Richárd bármelyik évben (évszá­zad­ban) félelemkeltő. Ha a nézőtér felőli oldalon éppen béke van, s őt látjuk a színpadon, attól fé­lünk, hogy egyszer csak felbukkan valaki, aki majd így viselkedik. Ha meg éppen rosszul men­nek a dolgok, és azt érezzük, az ügyeletes ural­ko­dó (stb.) bármikor elorozhatja a javainkat, akár a létezésünk […]

Posted in: NÉZŐ, Színház

Cél: élvhajhászat plusz karcsúság | Posta Renáta: Paleolit fogyókúra hedonistáknak

július 29, 2014
-

0

PostaR_Paleolit-fogyó-hedon-IND

Bedő J. István | Igen gyakorlatiasan fogta fel a lányom Posta Renáta könyvének címét: »Hedonista is vagyok, fogyni is szeret­nék, tehát nekem írta.« Tényleg így van. A hazai né­pesség igen jelentős része túlsúlyos, egy másik hal­mazba meg azok tartoznak, akik élvezni akarják az élet, a konyha és a terített asztal minden örömét, vi­szont eddig egyik […]

Egy titkos szerelem története | Aida a Margitszigeten

július 28, 2014
-

0

thiago_arancam_aida-IND

Keszthelyi Kinga | A fesztiválok városa, Budapest augusztus 1-jén és 3-án nagyszabású opera­bemu­ta­tóval várja a műfaj szerelmeseit a Margit­szigeti Szabadtéri Színpadon. Verdi egyik legnép­szerűbb operája, az Aida látható a Magyar Állami Operaház előadásában. Az egzotikus környezetben játszódó, mo­nu­men­tális erejű zenedráma főszerepében Thiago Arancam brazil-olasz sztártenor alakítja Radamest. Partnere Aida szere­pé­ben Sümegi Eszter, az Operaház nemzetközi […]

És mi van, ha valaki heteró? | Az Őrült Nők Ketrece az Átrium Film-színházban

július 27, 2014
-

0

a mulató tulaja Jacob (Józan László) társaságában (DE)

Bedő J. István | Már amikor híre ment a bemutatónak, sejteni lehetett, hogy nagyot fog durranni. Az Őrült Nők Ketrece a legjobb pillanatban került közönség elé, hogy próbára tegye a társadalom fogékonyságát (vagy nem) az ún. mássággal kapcsolatban. Kevésbé zavaros időkben egy komédia. Most vízválasztó. Hova állsz? Ide vagy oda? Elfogadó vagy? Kirekesztő vagy? Ha […]

Munkás-felvétel | Tábori Zoltán: Cigány rulett

július 26, 2014
-

0

Tábori_Cigányrulett-IND

Eszéki Erzsébet | Érdemes az elején leszögezni: ez a könyv nem a 2008–2009-es romagyilkosságokról szól. Igaz, Tábori Zoltán rendkívül hamar reagált a döbbenetes sorozatra, a Mozgó Világ munkatársaként napokat töltött mind­egyik helyszínen. Bár az apropót a támadások adták, ter­mészetesen nem az író feladata, hogy felgöngyölítsen egy brutális gyilkosságsorozatot. Elsősorban nem is a táma­dásokról, sokkal inkább […]

»Van valami rendíthetetlenség« | Beszélgetés Tábori Zoltánnal

július 26, 2014
-

0

Tábori_Cigányrulett-IND

Nagy Gergely | „Ez egy elmúlt, meghalt ország. Ha valaki megkérdezné, mire szavazzon, azt mondanám neki: a kutyára, csakis a kutyára” – mondja egy ötvenhét éves férfi Tatár­szent­györgyön. Ő is egy amolyan faluvégi, utolsó házban lakik. Olyasfélében, amilyeneket 2008–2009 körül Molotov-kok­télos, lőfegyveres támadás ért az országban több he­lyen. Csak éppen az ő háza – és […]

Elidegenedett net-korszak | Sára Júlia: Mamiko nappalai

július 25, 2014
-

0

SáraJ_Mamiko-nappalai-IND

Zemen Annamária | A furcsa nevű Mamiko egy kövérkés, csupa puhaság, csupa kerekség, mindenhol hájjal kipárnázott, nyugdíjas óvónő. Még aktív dolgozó korában megfigyelte, hogy vele született képessége van a kisgyermekek elaltatásához. Mivel családja nem lett, otthon senkiről sem kell gondoskodnia, elhatározza, hogy üzletet csinál ebből az adottságból, és felnőtt emberek altatásával próbálkozik. Hivatássá válik számára […]

A stilisztika enciklopédiája | Szathmári István professzorral az Alakzatlexikonról

július 22, 2014
-

0

Szathmári_Alakzatlexikon-IND

Kiss Gábor | Az idén 89 éves Szathmári István professzor nevéhez tíz olyan könyv köthető, amely a Tinta Könyvkiadónál látott napvilágot. Öt éve, hogy megjelent főszerkesztésében az Alakzatlexikon, amelynek alcíme: A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Ebből az alkalomból kérdezte az ELTE BTK professzor emeritusát, több nemzedék egyetemi okta­tó­ját Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igaz­ga­tója. […]

Középpontban a perem| Shakespeare Fringe / Gyula / Soltis Lajos Színház

július 20, 2014
-

0

soltis-vagyamit-rendezés-IND

Bedő J. István | A Gyulai Nyárban – mely egyben a X. Shakespeare Fesztivált is magában foglalja – olyan előadásokat igyekeztem választani, amelyek különleges cse­me­gét kínálnak. (Később kiderült: mind olyan…) A vá­lasztás véletlenszerű, mert minden 3-4 napos sze­letre jutott hazai előadás is, külföldi is, fringe is. A Fringe, vagyis a perem, valójában mellékfeszt olyan utca- […]

Posted in: NÉZŐ, Színház

Múltunk árnyai | Nick Barlay: Szellemek nyomában

július 20, 2014
-

0

BarlayN_Szellemek nyomában-IND

Tóth Zsuzsanna | Mindenkinek megvan a maga története. Minden tör­té­net fontos valakinek. A család majdnem mindenkinek fontos. Minden családnak fontos története van. Nem játszom tovább a szavakkal – inkább elmondom, hogy olvastam egy családtörténetet. Nick Barlay Angliában nőtt fel, magyar szülők gyermekeként. 56-os disszidens szüleinek gyökerei sem szimplák, hiszen zsidóként éltek Magyarországon, innen mentek el, […]

»Kacagni akár a halálon is« | A Happy Endingről Gergye Krisztiánnal és Hegyi Barbarával

július 18, 2014
-

0

happy_Hegyi Barbara-NDV-IND

Csicsely Zoltán | Egy körülrajongott színésznőnek legnagyobb sze­re­péről, az életéről kell döntést hoznia. Daga­na­tos beteg. A Happy Ending című darabban női sorsokat, különböző életfelfogásokat ismer­he­tünk meg – elgondolkoztatóan és legalább ennyi­re ironikusan, szellemesen. Anat Gov, a darab izra­eli szerzőnője maga is a betegség áldozata volt, műve 2011-es bemutatóját egy évvel és há­rom hónappal élte túl. […]

A népirtás hírvivője | Beszélgetés A hírnökről Andrzej Żbikowski professzorral

július 18, 2014
-

0

Zbikowski-intrj-IND

Stummer Krisztián | A közelmúltban jelent meg Magyarországon Andrzej Żbikowski könyve, A hírnök – Karski, a világ igaza. Jan Karski a holokausztnak egyfajta ikonja lett, ő volt az ember, aki meg akarta akadályozni a népirtást. Ezért is lett 2014 Karski éve Len­gyelországban, ahol a zsidó­üldözés és a nemzeti ellen­állás kifejezéseknek más a tartalma, mint nálunk. […]

Hullámzások | Kiss Judit Ágnes: Négyszög

július 17, 2014
-

0

KJA_Négyszög-IND

Tóth Zsuzsanna | Versekről vagy irodalomtörténetileg is elemezve, vagy nagyon szubjektíven lehet/érdemes írni. Kiss Judit Ágnes új verses­kö­te­té­ről mindenképpen az utóbbi szempont szerint, személyes val­lo­másként kívánok szólni. Ráadásul egy verssel indítva, amelyet KJÁ honlapján találtam. Portfolió Nézd, itt vagyok, mint táncos a színpadon. Test, lélek egy. Tudd, ritka e pillanat. Hogy mindig így maradjon, semmi […]

»A tökéletes musical« | Higgins és Eliza a Margitszigeten

július 17, 2014
-

0

myfairlady-IND

Bakai Anna | „A tökéletes musicalt” – ahogy a kritika Ber­nard Shaw Pygmalionja alapján írt művet nevezte – a székesfehérvári Vörösmarty Szín­ház előadásában tekintheti meg a kö­zön­ség július 18-án tartják a felújított a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Fan­tasz­tikus zene, re­mek karakterek, örökzöld mondanivaló. A Budapesti Nyári Fesztivál idei nagy musical bemutatójáról, a My Fair Lady-ről a […]

Mi mozgatja a zsarnokot? | Macbeth / Balti Ház – Shakespeare Fesztivál, Gyula

július 16, 2014
-

0

macbeth_IND

Bedő J. István | Az idei Shakespeare fesztiválon, Gyulán a „kö­telező kűr” a Macbeth volt. Persze nem betű szerint. Több társulat (Maladype, Szabadkai Népszínház, Balti Ház) is elhozta saját értel­me­zését, színre állítását, ahogy a korábbi alka­lom­mal is volt a fesztiválon több oldalról meg­világított dráma. Az idei különleges csemegével a szentpétervári Balti Ház Fesztivál Színház szol­gált […]

Posted in: NÉZŐ, Színház

Tényleg semmiért? | Sok hűhó semmiért – Shakespeare Fesztivál, Gyula

július 14, 2014
-

0

sokhuho-beatr-bened-IND

Bedő J. István | A londoni, újjáépített Globe Színház vezetése néhány éve úgy döntött, hogy nemcsak a szín­házi stílusban tér vissza Shakespeare korának gyakor­latához, hanem turnérendszerében is. Mini tár­sulatokat toboroz (juszt sem mondom, hogy kasztingol), melyek egy-egy darab elő­adásával bejárják Britanniát vagy akár egész Európát. Júniusban a Margitszigeten a Hamletet volt szeren­csénk fogadni, a Gyulai […]

Posted in: NÉZŐ, Színház

Pécsi Balett a Nyári Színházban | A Jó, a Rossz és a Csúf (Colos)

július 9, 2014
-

0

pnysz-a jó a rossz002IND

Hárságyi Margit | Két előadás teszi igazán pécsivé a Nyári Szín­házat, közülük egyik a Pécsi Baletté. A puk­kadásig kacagtató poénok, a klasszikus balet­tet is karikírozó gyönyörű, hosszú lábú, jó szí­né­szi adottságokat felmutató táncosok »wad­nyu­gati« hangulatba ringatják a közönséget. A spagetti-western világát idéző hosszan ki­tartott, vész­jósló mozdulatok, a nyugalom bé­ke­pipás percei, az örök igazságok: a barátság, […]

Életpéldák | László Ágnes: Értékteremtők 2014

július 8, 2014
-

0

LászlóÁ_Értékteremtők 2014-IND

Bedő J. István | Amikor a közmegegyezés felbillen, és a hivatalos ki­tün­tetések egyre inkább az adományozóról (állam, kormány, miniszter) szólnak, nem pedig a kitün­tetettről – akkor értékelődik fel az alternatív díjak jelentősége, szerepe. Ilyen a 2000-ben alapított Ha­zám-díj. József Attila emlékére és a Hazám című versében megfogalmazott – nyitott, kirekesztéstől és sanda gondolatoktól mentes – […]

Másnak mindig te vagy más | Hevér Gábor és Fehér Balázs Benő Az Őrült Nők Ketrecéről

július 7, 2014
-

0

OrultNokKetr-Stohl-Hever01-IND

N. I. D. | Ismét munkával tölti a nyarat Hevér Gábor, Az Őrült Nők Ketrece című előadásban a mulató­tulaj­donos Georges szerepét játssza. A párját, Albint Stohl András alakítja, a fiukat Fehér Balázs Benő. A darab az Átriumban július 12-től látható. Hogy kerültél ebbe a mulatóba? HG: A Kultúrbrigád kért fel a szerepre, meg talán az […]

Murakami Haruki: A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei (részlet)

augusztus 25, 2014
-

0

Szinte csak a halálon gondolkodott Tazaki Cukuru, míg az egyetem második évének júliusától a következő év januárjáig leperegtek a napok. Közben ráköszöntött a huszadik születésnapja, de a forduló semmilyen külö­nö­sebb jelentőséggel nem bírt a számára. Ebben az idő­szak­ban mindennél természe­tesebbnek és ésszerűbbnek talál­ta az ötletet, hogy megváljon az életétől. Hogy mi tartotta vissza az utolsó […]

Arthur Phillips: Arthur tragédiája (részlet)

augusztus 22, 2014
-

0

|Előszó | A Random House kiadó büszkén bocsátja útjára William Shakes­peare Arthur tragédiája című darabjá­nak első modern kiadását. Mindmáig a drámaíró Shakespeare kánonja har­mincnyolc vagy harminckilenc darabot számlált, attól függően, hogy kinek a tudományos véleményét fogadta el valaki, illetve, hogy az Összegyűjtött Művek melyik kiadása volt a birtokában. Az 1623-ban, hét évvel a szerző halála […]

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 76 követőhöz