Browsing All posts tagged under »közgazdaságtan«

A múlhatatlan miért | Kornai János: Töprengések

július 3, 2021 Írta:

0

Cserhalmi Imre | A közelmúltban egy 17 éves magyar srácra felfigyelt egy külföldi futballklub, minek következtében az állami rádió hírműsoraiban, tehát főműsoridőben egy napon át aktuális, fontos hírré minősítették 2-3 mondatos megszólalását. Tudom, már a párhuzam ötlete is abszurd, de új könyve kapcsán eszembe jutott, hogy minek kellene történnie Kornai Jánossal, hogy az állami rádió […]

Naomi Klein: Sokkdoktrína (részlet)

augusztus 31, 2013 Írta:

0

BEVEZETÉS | Ami üres, az szép | Világunk le­radí­ro­zá­sának és újjá­építé­sé­nek há­rom év­tizede A föld azonban romlott volt Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal. Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért. Isten így szólt Noéhoz: „Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az […]

Hol is tart a kapitalizmus? | Naomi Klein: Sokkdoktrína

augusztus 31, 2013 Írta:

2

Cserhalmi Imre A legismertebb jelenségek is akkor válnak igazán nagy hatásúvá, ha előfordulásuk gyakoriságával, mennyi­ségével elérnek bizo­nyos halmazt, mondhatnánk tudományoskodva: kritikus töme­get. Így és ebben az értelemben döbbenetes ez a könyv. Mert látható nap mint nap a világ számtalan feszültsége, megoldat­lansága, tudhatók azok a szégyenteljes ember­telenségek, amelye­kben a kapita­lizmus is dúskál, nem lep meg senkit, […]