Browsing All posts tagged under »márai_sándor«

»Class nő vagy, Márainé!« | Márai Ilona: Betűbe zárva – Napló

július 29, 2022 Írta:

0

Németh Lívia | Radnóti Fanni naplója után végre kézbe vehetjük egy másik írófeleség, Márai Ilona feljegyzéseit is, melyekben az 1948 és 1979 közötti időszakról, az emigráció éveiről tudósít. De mit mond a mai olvasónak ez a napló, ha nem Márai felől akarjuk olvasni? Milyen nőkép rajzolódik ki a soraiból? Milyen polgár-társ-nő állt Márai mellett? Lolának […]

Márai Ilona: Betűbe zárva – Napló (részlet)

július 29, 2022 Írta:

0

VIII. 19. Megkaptuk az útleveleket. Majdnem csalódásérzés, hogy el kell menni. Szívfájdalom – könnyedebben kellene csinálni, érzelmileg is. Löwi Mártánál12 búcsúvizit – anyjának kis ezüsttál, váza, amit Mincsikének13 adott egyszer. Du. dr. Lippénél14 receptfelírások (Nescafé). Úti előkészületek. Du. Klárinál,15 Mariannék16 esetleg beköltöznek hozzánk, amíg visszajövünk? Bea17 – minden linksége mellett kedves kis régi Bea. VIII. […]

Feltörekvők | Stefania Auci: Szícilia oroszlánjai

december 29, 2021 Írta:

0

Bodó Viktória Booklány | Szicíliai történetekből nem jut sok a magyar olvasónak, Palermo sokak számára misztikus hely. Ha másért nem, már emiatt is érdemes leemelni a könyvesboltok polcairól a Szicília oroszlánjait, különösen így, karácsony előtt. Rengetegen szeretik a történelmi regényeket, a családtörténeteket: nekik való ez a virágzó korszak, ami átível napóleoni háborúk korától a század hatvanas éveiig. […]

Meddig lehet büntetlenül bűvészkedni | Márai Sándor: Varázs / Pinceszínház

október 20, 2017 Írta:

0

Bedő J. István | Márai Sándornak erről a darabjáról természetesen tudott a színházi szakma. A nagyközönség kevésbé. Nem alkalmas időben íródott (1944), és bár a következő évben bemutatták (sikerszereposztásban, Ajtay Andorral és Tolnay Klárival), de aztán valahogy elfelejtődött. Hamarosan más világ jött, más problémákkal. Kevés izgalmat kelthetett egy teljesen polgári (akkor: szitokszó) szerző magánéleti témájú […]

»Az Idő költőjének« stílusa | Kemény Gábor tanulmányai Krúdy Gyuláról

március 22, 2017 Írta:

0

Kiss Gábor | A közelmúltban jelent meg Krúdy körül című kötet a Tinta Könyvkiadónál. Kemény Gábor stilisztikai tanulmányai közül hat Krúdy Gyula írásművészetéről szól. Ezek kapcsán kérdezte a szerzőt a kiadó igazgató-főszerkesztője, Kiss Gábor. Krúdy Gyula ma nem tartozik a divatos írók közé. Életében, majd az 1933-as halálát követően hogyan alakult népszerűsége? A „Nagy Könyv” 2005-ös […]

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (részlet)

október 29, 2016 Írta:

0

Megjegyzés: a félkövérrel szedett, szögletes zárójelben található [szöveg] az 1940-es kiadás, a csak szögletes zárójelbe tett [szöveg] az eredeti, 1934–1935-ös kiadást jelöli. | 11 | Hol tegyek pontot, mikor ér az író „végére” az effajta írásnak? Az élet versenyt futott a könyvvel. Egy délben, ősszel, meghalt apám. Erővel halt meg, méltósággal és példásan. Mintha megmutatta […]

Mindörökké polgár | Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

október 29, 2016 Írta:

0

Tóth Zsuzsanna | Nyilvánvalóan mindenki mást tart nélkülözhetetlen olvasmánynak. Gyanítom, mégis sok gondolkodó ember véli úgy ma Magyarországon, hogy Márai Sándor Egy polgár vallomásai című könyve a legfontosabbak között van. Ez az 1934-35-ben megjelent regény hozta meg írójának az elismerést, tette egy csapásra népszerűvé. A személyes hangvételű, őszinte mű nem véletlenül viseli címében a vallomás […]

Márai Sándor: Napló (részletek)

június 28, 2014 Írta:

0

1985 | December 24. Karácsony este a kórházban. Hatvankét esztendő alatt ez az első karácsony este, amit nem élünk meg együtt. Mikor érkezem, a szoba már sötét, a betegeket előkészí­tették éjszakára. Nem lát, nem ismer meg, fogom a kezét, egy órán át ülök így az ágy mellett. Soha nem hittem, hogy megélem ezt az estét. […]

A teljes (100 év) magány naplója | Márai Sándor: Teljes napló

június 28, 2014 Írta:

0

Gágyor Péter Imre | Páratlan írás. Márai Sándor talán mintegy mellékesen kezdte írni naplóját. Később úgy érezte, hogy több ez ujjgyakorlatnál, és belőle részeket még az életében publikált. Az egész, a Teljes napló a nagy, a megrendítő opus most évekkel halála után kerül fokozatosan az olvasókhoz. Aki belefogott olvasásába, annak nehéz kivárnia a még hiányzó […]

Márai Sándor: Istenek nyomában

december 19, 2012 Írta:

0

A két világháború közötti időszakban egy nemzedék kelt útra. Németh László San Remóba, majd Romániába, Cs. Szabó László »Kárpát kebelében« kalandozott, Illyés Gyula Oroszországot fedezte föl, Márai Sándor pedig elindult az Istenek nyomában. A hajdani »riporter« aki végighaladt ezen a varázslatos úton, elsősorban élményeket gyűjtött, kötetének is ezt az alcímet adta: Útirajz. „A táj, melyre […]

Istenek, fény, homok – emberek | Márai Sándor: Istenek nyomában

december 19, 2012 Írta:

0

Írta: Tóth Zsuzsanna Személyes hangvételű, útinapló-jellegű kötet. Útirajz. Így definiálja műfaját a szerző, Márai Sándor. Látszólag a sivatagon vezet át, mégis inkább belső tájakat jár végig. A fiatal Márai útnak indul, és rögzíti benyomásait – abból az európai társadalmi környezetből kiindulva, amely gondolkodásmódját meghatározza, s abból a korból, amelyre – a 20. század még talán […]

Márai Sándor: Istenek nyomában (részlet)

december 19, 2012 Írta:

0

Arról, hogy a város minden képzeletet meghaladó módon rút – cementfantázia, melyhez tevék hordták a meszet, s irodalmárok vakolták –, fölösleges beszélni, s ezt nem is szabad rossz néven venni. Az építők nagy sietségükben örültek, ha nem felejtik ki a lépcsőket a házból, s nem volt idejük stílusokat feltalálni. A házaknak faluk van, ablakuk, ajtajuk, […]

Egy élethivatású zsurnaliszta | Márai Sándor: A nagyság átka

január 3, 2012 Írta:

0

Írta: Hegedűs Claudia „Újságot írni állapot. Ideállapot. Egészséges ember ki tudja zárni néha a világot. Az újságíró soha… Az újságíró nem „szemlélődik”, hanem megnéz. Az újságíró nem mesél, hanem következtet… Nem elég az „igazat írni”. De úgy megírni az igazat, hogy akadálytalanul eljusson azok címére, akiknek szánta, ez már csaknem művészet…” Több mint hetven évvel […]

Márai Sándor: A nagyság átka

január 3, 2012 Írta:

0

Publicisztikák 1937-1939 Gyufaszálnyi világosságot gyújtani napról napra, tömegek eszméletének homályában, szemmel tartani ízlést és ízléstelenséget, kézmozdulattal utat mutatni, megfélemlíteni fondorkodó és lappangó kalandorokat, s közben néha felkiáltani, emberek vagyunk, ne feledjétek! Ez az újságírás. Az igazi. Amiért talán érdemes lemondani az írói kolostorok gőgjéről és magányáról is. Márai Sándor 1937-ben megfogalmazott újságírói hitvallását hosszú pályája […]

Már a cilinder sem a régi… | Márai Sándor: Varázs

november 23, 2011 Írta:

0

Írta: Tóth Zsuzsanna Márai Sándor könyve akkor került a kezembe, amikor meglepő módon egybecsengve, a 11. POSzT hivatalos programjának keretében Színház & Varázslat címmel emlékkiállítás nyílt Kiss Manyi és Rodolfo születésének századik évfordulója alkalmából. Egy varázslatos színész és egy bűvészóriás. Színház és varázslat. Kezemben pedig a könyv, a Varázs című dráma, amely egy bűvész és […]

Márai Sándor: Varázs – Színmű

november 23, 2011 Írta:

0

Márai Sándor 1944-ben írt Varázs című darabját 1945-ben mutatta be a Vígszínház Ajtay Andor és Tolnay Klári főszereplésével. Még abban az évben megjelent a dráma a Révai Testvéreknél, azóta azonban mintha elfeledkeztek volna róla, pedig a Márai-életmű legfontosabb erkölcsi kérdéseit boncolgatja. Krisztián, a nyugdíjba készülő, világhírű bűvész úgy dönt, hogy feleségül veszi a húszéves trapézművésznőt, […]