Browsing All posts tagged under »mihályi_zsuzsa«

Jacek Hugo-Bader: Fehér láz (részlet)

július 31, 2014 Írta:

0

| I. rész || Száguldás a semmibe | Szélnek fordított orral Csak azért imádkoztam, nehogy lerobbanjak a tajgában, és ne kerül­jek szembe bűnözőkkel. A két kellemetlenség közül az elsőre föl vol­tam készülve, a másikra nem. Rajtam kívül nyilván nincs még egy eszement, aki fegyvertelenül utazik végig ezen a roppant szárazföld-óceánon, méghozzá egyes-egyedül. A helybeliek kedvenc […]

Jacek Hugo-Bader: Kolimai napló (részlet)

július 31, 2014 Írta:

0

Dora, a sámánnő – bevezetés helyett Végtelenül hosszú harákolással szívja vissza a váladékot a torkába. Mit csinál vele? – tűnődöm. Beleköpi a hamutartóba, a fikusz cserepébe, a szemetesbe? Vagy lenyeli talán? Dora Egyiij föláll, körülnéz, a kezével mutat valamit, ezért a tolmácsnőnk (Dora jakut nyelven beszél, a szellemek nem engednek mást) szolgálatkészen átnyújt neki egy […]

»Csak erős idegzetűeknek« | Jacek Hugo-Bader: Fehér láz; Kolimai napló

július 31, 2014 Írta:

0

Németh Orsolya | Csak erős idegzetűeknek – Jacek Hugo-Bader így figyel­mezteti az olvasóit a Fehér láz című könyvének egy feje­zetében (éppen abban, amelyből a könyv címe is adódik, ahol negyvennégyszer szerepel halálra utaló kifejezés, és amelyben szinte mindenkit utolér a delirium tremens). Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az intelem akár az egész műre is […]

Mariusz Szczygieł: Teremts magadnak édenkertet!

december 24, 2012 Írta:

0

»Azokat az embereket szeretjük a legkevésbé, akiknek ugyanazok a hibáik, mint nekünk. Ezért imádjuk a cseheket. Mert ez olyan nemzet, amelynek egészen más hibái vannak.« »Olyan könyv lebegett a szemem előtt, amely rögeszmék nélkül beszél kedvenc országomról. Nem tükröz, nem tárgyiasít, nem szintetizál kényszeresen. Trehány csehbarát vagyok, könyvem nem vezet végig mindentudó útikalauzként sem a […]

Jöjjön el ide is, mester! | Mariusz Szczygieł: Teremts magadnak édenkertet!

december 24, 2012 Írta:

0

Cserhalmi Imre | Lengyelországban csakúgy, mint régen, most is virág­zik a riport műfaja. A Nagyvilág című folyóirat tavaly de­cem­beri számát a legismertebb lengyel riporterek munkáiból készült válogatásnak szentelték, de egyikük-másikuk riportjai könyvbe gyűjtve is megjelentek magyarul, nem sokkal hazai kiadásuk után. A lengyelek szeretik ezt tény­iro­da­lom­nak nevezni, mi talán inkább irodalmi riportnak, de a lényeg […]

Barbara Smoleńska-Zielińska: Chopin élete és zenéje

november 5, 2011 Írta:

0

1837-ben Párizsban két nagy virtuóz, Liszt és Thalberg mindenkit felvillanyozó, nagy visszhangot keltő rivalizálása kapcsán Heinrich Heine Thalberget találta nagyobb művésznek, de hozzátette: Egy ember létezik csupán, akit magasabbra helyeznék náluk, éspedig Chopin. Európa fővárosában egy lengyel muzsikus a legnagyobb szenzáció. Barbara Smoleńska-Zielińska klasszikusan élvezetes életrajzi kötete közvetlen közelről mutatja be ezt az érzékeny, szellemes, […]