Nagy György: Angol közmondások (részletek)

Posted on 2013. szeptember 12. csütörtök Szerző:

0


NagyGyL_Angol-közmondások-bor180Bevezető

A ma használatos közmondások egy részének az eredete tisztázatlan, másik részének valamely klasszikus ókori szerző bölcsessége a forrása. A régi velős kifejezések szóbeli továbbadás révén és nyomtatott kiadványok útján jutottak el hozzánk. A középkorban az ókori tömör és frappáns közmondásokat a latin nyelv oktatására is felhasználták. A legkorábbi egyiptomi közmondásgyűjteményeket időszámításunk előtt 2500 évvel állították össze. Régészeti ásatások felszínre hoztak olyan 3500 éves agyagtáblákat, amelyek sumer közmondásokat, bölcses­ségeket tartalmaznak. A Biblia számos fontos mondata a későbbi évszázadokban széles körben elterjedt, és sok nyelven közmondássá vált. (…)

* – * – *

A közmondások a legtöbb nyelven az alábbi eszközöket használják fel arra, hogy hatásukat növeljék, a memorizálást elősegítsék:

Rím:

Fair faces go places. (saying) [Akinek szép az arca, sokra viszi.] ‘A szép arc, az előnyös külső hozzásegít a sikerhez.’

Haste makes waste. (saying) [A sietség pazarlással jár.] ~ Lassan járj, tovább érsz. Lassan, de biztosan.

Alliteráció:

Curiosity killed the cat. (proverb, 1909) [A kíváncsiság ölte meg a macskát.] ~ Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

Manners make the man. (saying by William of Wykeham, 1350) [Modora teszi az embert.] ‘Viselkedéséből ítélik meg az embert.’

Ismétlés:

Facts are facts. (proverb, 1930) [A tények: tények.] ~ A tényekkel nem lehet vitatkozni. A tények makacs dolgok.

Enough is enough. (saying, 1375) [Amiből elég, abból elég.] ~ Jóból is megárt a sok.

Ellentét:

Much cry, little wool. (proverb) [Sok sírás, kevés gyapjú.] ~ Sok hűhó semmiért.

Great boast, small roast. (proverb, 1532) [Nagy hencegés, kis pecsenye.] ‘A kérkedő ember keveset produkál.’

Tömörség, rövidség:

Seeing is believing. (saying, 1732) [Meglátni: az elhinni.] Hiszem, ha látom.

Beauty is power. (saying by Helena Rubinstein, 1904) [A szépség – hatalom.]

Marriage is a lottery. (saying, 1605) [A házasság: lutri.]

Humor:

The first step toward divorce is getting engaged. (saying) [A váláshoz vezető első lépés az eljegyzés.]

Everybody hates me because I am so universally liked. (saying by Peter De Vries, 1967) [Engem azért gyűlöl mindenki, mert olyan népszerű vagyok.]

Szójáték:

Better a witty fool than a foolish wit. (saying by Shakespeare, 1601) [Jobb egy szellemes bolond, mint egy bolondos szellem.]

Those who make peaceful revolution impossible, will make violent revolution inevitable. (saying by John F. Kennedy, 1962) [Aki a békés forradalmat nem teszi lehetővé, az az erőszakos forradalmat elkerülhetetlenné teszi.]

A közmondások ma ismert formája több évszázad alatt csiszolódott ki, hosszú idő alatt fejlődött ki tömör, ritmusos, esetleg rímes alakjuk. A fejlődés egyik útja során az általános kijelentő beszédfordulatok egy része közmondásos felszólító formát öltött:

To burn the candle at both ends. > Don’t burn your candle at both ends. (saying, 1594) Ne égesd mindkét végén a gyertyát.

To rob Peter to pay Paul. > Don’t rob Peter to pay Paul. (saying, 1380) [Ne rabold ki Pétert, hogy Pálnak fizess.] ‘Ne ess egyik adósságból a másikba. Ne vegyél el az egyiktől, hogy a másiknak adhass.’

To put all one’s eggs in one basket. > Don’t put all your eggs in one basket. (proverb) [Ne tedd minden tojásodat egy kosárba.] ~ Ne tegyél fel mindent egy lapra.

Napjaink népszerű modern szállóigéinek és szólásainak elterjedését elősegítették a tömegtájékoztatási eszközök (az újságok, rádió, televízió és az internet). Ez történt az alábbi szólások esetében is:

Your guess is as good as mine. (saying, 1920’s) [A te feltevésed épp olyan jó, mint az enyém.] ‘Én sem tudok többet a dologról, mint te.’

Keep your chin up. (saying, 1940’s) [Tartsd fenn az állad.] ~ Fel a fejjel.

That’s the name of the game. (saying, 1962) [Ez a játszma neve.] ‘Erről van itt szó. Ez a dolog lényege.’

A

A

      Who says A must say B. (proverb, mid 19th century)
         Aki A-t mond, mondjon B-t is.

 

ABILITY

      Ability is of little account without opportunity. (saying by Napoleon)
[A képesség nem sokat ér lehetőség nélkül.]

 

      There is no need to show your ability before everyone. (saying by Gracián, 1647)
[Képességeidet nem kell mindenki előtt bemutatnod.]

 

ABSENCE

      Absence makes the heart grow fonder. (proverb, 1755)
[A hiánytól a szív jobban szeret.]
‘A távollévő személy iránt megnő a szeretet.’

 

ABSENT

      He who is absent is always in the wrong. (proverb, 1450)
[Aki nincs jelen, annak sosem lehet igaza.]

 

      Long absent, soon forgotten. (proverb, 1565)
[Hamar elfelejtjük azt, aki sokáig nincs velünk.]

 

ACCIDENT

      Accidents will happen in the best regulated families. (saying, 1763)
[A legrendezettebb családokban is előfordulnak balesetek.]
         ~ A legjobb családban is megesik.

 

ACTION

      Action without thought is like shooting without aim. (proverb, 20th century)
[Gondolkodás nélkül cselekedni olyan, mint célzás nélkül lőni.]

 

      Actions speak louder than words. (proverb)
[A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.]
         ~ Minden szónál szebben beszél a tett.

 

      Actions will be judged according to intentions. (saying by Muhammad, c. 570–632)
[A tettek a szándékok alapján ítéltetnek meg.]

 

      Every action has a reaction. Actions and reactions are equal. (proverb, 1834)
[Minden akcióhoz tartozik reakció. Az akció és a reakció egyenrangúak.]
         ~ Minden akciót reakció követ.

 

      Suit the actions to the word. (saying by Shakespeare, 1600)
[Szavaid szerint cselekedj.]

 

ADO

      Much ado about nothing. (saying by Shakespeare, 1599)
         Sok hűhó semmiért.

 

ADVERSITY

      Sweet are the uses of adversity. (saying by Shakespeare, 1600)
[A balszerencse haszna édes.]
         ~Minden rosszban van valami jó.

 

ADVICE

      Advice is something the wise don’t need and the fools don’t take. (saying by Benjamin Franklin, 1758)
[A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem fogadja meg.]

 

      Advice when most needed is least heeded. (proverb, 1948)
[A legidőszerűbb tanácsot fogadják meg legkevésbé.]

 

      The best advice is found on the pillow. (proverb)
[A párna a legjobb tanácsadó.]
Ne hamarkodd el a döntést, aludj egyet a döntés előtt.

 

      When we ask advice, we are usually looking for an accomplice. (saying by Marquis De La Grange, 1872)
[Amikor tanácsot kérünk, általában bűnsegédet keresünk.]

 

AFTER

      After this, therefore because of this. (Latin definition of fallacy in logic: Post hoc, ergo propter hoc.)
[Ezután, tehát ebből következőleg.]

 

ALAMO

      Remember the Alamo! (saying)
[Emlékezzetek az Alamóra! (1836-ban a mexikói Santa Ana tábornok hadai 125 amerikait öltek meg a ferencrendi Alamo erődítményben, Texas San Antonio városában.)]

 

ALIMONY

      Alimony is payment for services not rendered. (saying)
[A tartásdíj nem teljesített szolgáltatásokért való fizetség.]

 

ALL

      One for all, all for one. (saying from the Three Musketeers)
         Egy mindenkiért, mindenki egyért.

 

      That’s all there is to it. (saying)
         Ennyi az egész.

 

AMBASSADOR

      An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country. (saying by Henry Wotton, 1604)
[A nagykövet az a becsületes ember, akit hazája érdekében külföldre küldenek hazudni.]

 

AMBITION

      Ambition is the fuel of achievement. (saying by Joseph Epstein, 1980)
[Az ambíció a teljesítmény üzemanyaga.]

 

AMERICA

      Never / don’t sell America short. (saying, 1866)
[(Soha) ne értékeld alul Amerikát.]

 

ANATOMY

      Anatomy is destiny. (saying by Sigmund Freud, 1924)
[Jellemünk a végzetünk.]

 

ANGER

      Anger and haste hinder good counsel. (proverb, 1562)
[A harag és a sietség meggátolnak abban, hogy jó tanácsot adjunk.]
         ~ A harag rossz tanácsadó.

 

      Anger is a brief madness. (proverb, 1652)
[A harag rövid őrület.]

 

      Anger makes your mouth work faster than your mind. (saying)
[A haragtól a szád gyorsabban dolgozik, mint az eszed.]

 

      Anyone who angers you, conquers you. (saying)
[Aki haragra gerjeszt, legyőz.]

 

      Never let the sun go down on your anger. (Biblical proverb)
[A nap ne menjen le haragotokkal.]

 

ANGRY

      A man is about as big as the things that make him angry. (saying by Winston Churchill)
[Az ember kb. akkora, amekkora dolgok haragra gerjesztik.]
‘Egy ember nagyságát abból ítéld meg, hogy mitől lobban haragra.’

 

      An angry man is seldom reasonable; a reasonable man is seldom angry. (saying)

      [A dühös ember ritkán értelmes és az értelmes ember ritkán dühös.]

 

      An angry man opens his mouth and shuts his eyes. (saying by Cato, 234–149, B.C.)
[A dühös ember kinyitja a száját és lehunyja a szemét.]

 

      If you are angry, count to ten. (saying by Shakespeare, 1592)
         Ha dühös vagy, számolj tízig.

 

ANIMAL

      All animals are equal, but some animals are more equal than others. (saying by George Orwell, 1945)
[Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.]

 

ANSWER

      A soft answer turns away wrath. (proverb, 1382)
[A nyugodt válasz a haragot is elmulasztja.]
         ~ Szép szó vasajtót nyit.

 

APPEARANCE

      Appearances are deceptive / deceiving. (saying by Aesop, c. 550 B.C.)
         A látszat csal.

 

APPEASER

      An appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last. (saying by Winston Churchill, 1940)
[A békítő abban a reményben eteti a krokodilt, hogy őt majd utolsóként falja fel.]

 

APPETITE

      Appetite comes with eating.(proverb, 1594)
         Evés közben jön meg az étvágy.

 

APPLE

      A rotten apple injures its neighbors. (proverb)
         [Rohadt alma megrohasztja a szomszédait.]
‘A rossz barát rossz útra visz.’

 

      A rotten apple spoils the barrel. (Latin proverb: Pomum compunctum cito corrumpit sibi junctum.)
         [Egy rohadt alma tönkreteszi a hordót.]
‘A rossz barát rossz útra visz.’

 

      An apple a day keeps the doctor away. (proverb, 1630)
[Napi egy alma az orvost távol tartja.]

 

      The apple does not fall far from the tree. (proverb, 1839)
         Az alma nem esik messze a fájától.

 

APRIL

      April showers bring May flowers. (saying, 1557)
[Az áprilisi esők májusi virágokat hoznak.]
         ~ A májusi eső aranyat ér.

 

ARCHITECT

      Every man is the architect of his own future. (proverb, 1533)
[Mindenki a maga jövőjének építésze.]
         ~ Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

 

ARGUMENT

      It takes two to start an argument. (proverb, 1706)
         A vitához két ember kell.

 

      The more arguments you win, the fewer friends you will have. (proverb, 20th century)
[Minél több vitában kerekedsz felül, annál kevesebb barátod marad.]

 

      The weaker the argument, the stronger the words. (saying)
[Minél gyengébb az érv, annál keményebbek a szavak.]

 

ARMY

      An army marches on its stomach. (saying by Napoleon)
[A hadsereg a hasa irányába menetel.]
‘Táplálni kell a hadsereget, hogy legyen ereje a meneteléshez.’

 

ARROGANCE

      Arrogance depreciates merit. (saying)
[A gőg csökkenti az érdemet.]

 

ART

      Art is long and life is short. (Latin saying by Hippocrates: Ars longa, vita brevis.)
[Hosszú a művészet, rövid az élet.]

 

ASK

      Better ask the way than go astray. (proverb, 19th century)
[Jobb útbaigazítást kérni, mint eltévedni.]
         ~ Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni.

 

      It costs nothing to ask. (proverb, 1586)
[A kérdezés nem kerül semmibe.]

 

ASS

      Every ass loves to hear himself bray. (saying by Thomas Fuller, 1732)
[Minden szamár szereti a saját bőgését hallgatni.]
‘A buta ember sokat beszél.’

 

ASSASSINATION

      Assassination is the extreme form of censorship. (saying by George Bernard Shaw, 1911)
[Az orgyilkosság a cenzúra legszélsőségesebb formája.]

 

ATHEIST

      There are no atheists in a fox-hole. (proverb, 1944)
[A tüzelőállásban nincsenek istentagadók.]

 

ATTACK

      Attack is the best form of defense. (proverb, early 20th century)
         A legjobb védekezés a támadás.

 

AUTHORITY

      Distrust of authority should be the first civic duty. (saying by Norman Douglas, 1945)
[Első polgári kötelességünknek a hatalom iránti bizalmatlanságnak kellene lennie.]

 

      It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong. (saying by Voltaire, 1694–1778)
[Veszélyes, ha azokban a kérdésekben van igazad, amelyekben a hatalmon lévők tévednek.]

Nagy György: Angol közmondások
Tinta Kiadó, 2013