Szótárírás nélkül nem tudok élni | A közmondásgyűjtő Nagy György/Georg L. Nagy

Posted on 2013. szeptember 12. csütörtök Szerző:

0


K. G.NagyGyL_Angol-közmondások-bor180

A közelmúltban jelent meg Nagy Györgynek az Angol köz­mon­dások című kötete. Az Egyesült államokban élő szerző a mű bemutatójára érkezett Budapestre. Ebből az alkalom­ból kér­dezgette a szótár­írót gyűjtésről, szenvedélyekről és háttérben maradt életéről Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője.

Hogy került Albanyba, New York állam fővárosába egy magyar szótáríró?
1963-ban, a stockholmi súlyemelő világbajnokságon voltam a magyar csapat angol és német tolmácsa. A verseny után nem tértem haza, hanem Németországba utaztam, és politikai menedékjogot kértem. Egy évvel később, 1964 júliusában kivándoroltam az Egyesült Államokba.

Még idehaza hogyan került kapcsolatba a nyelvekkel? Egy korábbi beszélgetésből tudjuk, hogy a furcsa nevű Monimpexnél és Metalimpexnél dolgozott három évet. Utána kellett néznem, hogy az első az állami monopoltermékek (dohány, szeszes italok), a másik a fémek külkereskedelmével foglalkozott.
1960-tól ’62-ig a Monimpex borosztályán, majd ’62-től ’63 szeptemberéig a Metalimpexnél voltam angol-német bonyolító. Már középiskolás koromban is a nyelvészet és a nyelvek voltak fő érdeklődési területeim. Autodidakta módon tanultam meg mindkét nyelvet. Annak ellenére, hogy mind angolból mind németből felsőfokú államvizsgám volt, nem vettek fel az egyetemre (ELTE). Azzal indokolták, hogy „népünk ellenségeinek nem adunk ingyenes felsőoktatást”. Ezért úgy döntöttem, hogy nyugaton próbálok egyetemre jutni.

Olvasom az interneten lévő életrajzában, hogy szoros kapcsolata volt a versenysporttal, a súlyemeléssel. Hogy alakult versenyzői pályafutása?
A súlyemelő sportban még otthon másodosztályú szinten versenyeztem. Igaz, egy verseny kivételével minden fellépésemen érmet szereztem. A kivándorlásom után, a hetvenes években az Amerikai Súlyemelő Szövetség alelnöke voltam. 1994-ben négy hónapos tanulmányi szabadságomat Budapesten töltöttem. Ekkor elindultam Budapesten a magyar országos veterán súlyemelő bajnokságon a könnyűsúlyúak csoportjában, meg is nyertem.

Egyik diplomamunkáját Molnár Ferencről írta. A tanulmányt később a Tinta Könyvkiadó megjelentette Molnár Ferenc a világsiker útján címmel. Hogy értékeli Molnár Ferenc munkásságát? Mitől lehetett sikeres külföldön, elsősorban Németországban, de Amerikában is a magyar író?
Molnár Ferenc a párbeszéd nagy mestere volt. A kávéházakban gyűjtötte a nap vicceit és humoros mondásait. Ezeket mind felvette vígjátékaiba és elbeszéléseibe. Molnár jól beszélt németül, de munkáit a Bécsben élő Polgár Alfréd fordította le a Burgtheaterban tartott előadásokra. Polgár kitűnően ismerte a helyi bécsi zsargont. A bécsi dialektusban előadott Molnár-darabok így inkább otthon voltak Bécsben, mint Budapesten. Európa-szerte igen népszerű volt. A 1920-as években előfordult, hogy Molnár Ferencnek egyszerre négy darabját játszották Broadway-n. Amikor Molnár a második világháború előtt Amerikába érkezett, már befutott íróként ünnepelték. A Pál utcai fiúkat négyszer filmesítették meg Hollywoodban. A Liliomból sikeres musicalt készített Rodgers és Hammerstein. Ennek szerzői jogáért Molnár 1946-ban egymillió dollárt kapott.

Az Akadémiai Kiadónál és a Tinta Könyvkiadónál is több szótárt adott ki az angol és amerikai közmondásokról, idiómákról. Mi vonzza éppen ehhez a területhez?
A szólások, közmondások és a beszédfordulatok a nyelv legfontosabb építőelemei. Olyan kifejezések ezek, amelyeket gondolkodás nélkül be lehet építeni mondatainkba. Helyes használatukkal az idegen nyelven megközelíthetjük anyanyelvünk szintjét. Tehát nemcsak szavakat, hanem kifejezéseket és szókapcsolatokat kell tanulnunk. Régi jegyzetfüzeteim tele vannak azonnal használható beszédfordulatokkal és szólásokkal.

Hogyan kezdett el gyűjteni? Egyáltalán hol kell keresni, honnan lehet gyűjteni a közmondásokat?
A közmondás a beszédfordulatok legrégibb fajtája. A képletes kifejezés mellett a közmondás még ráadásul életbölcsességet is tartalmaz. Az ókor szónokai nagy előszeretettel használták őket, így 1500-2000 éves gyűjtemények is maradtak hátra. A középkorban a keresztény egyház latin közmondásokkal kezdte a papnövendékek latin oktatását. A közmondáskutatás a lexikográfia egyik legnépszerűbb és legősibb része.

Egyáltalán, hogyan lehet eldönteni, milyen tartalmat, jelentést hordoz egy-egy közmondás, szólás?
A közmondások java része már első hallásra világos jelentésű. Például nem nehéz megfejteni a The devil never sleeps (Az ördög nem alszik) jelentését. Annál nehezebb magyarra fordítani és megmagyarázni a népszerű angol közmondás You cannot turn chalk into cheese (Krétából nem lehet sajtot csinálni) jelentését. Itt a legközelebbi magyar megfelelő közmondás lehet a Kutyából nem lesz szalonna. Az átlagember 150-200 közmondást használ, de ennek többszörösét is megérti. Az idegen nyelv megértéséhez a nyelvtanulónak legalább 250 közmondást kell ismernie.

Nagy György könyveivel

Nagy György könyveivel

A most megjelent szótár kötet alcíme 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője. Mennyiben másmilyen ez a szótár, miben hozott újdonságot?
Tudomásom szerint ez az első olyan angol közmondásgyűjtemény, amely megadja az angol közmondások magyarázatát, magyar megfelelőjét, szó szerinti fordítását és eredetét. Az 1000 közmondáson kívül, a szótár tartalmaz 700 szellemes életbölcsességet és 300 közismert szólást is. A szállóigék java része itt jelenik meg először magyar fordításban. A szótár örök emberi bölcsességeket, tanácsokat fogalmaz meg angolul és magyarul.

Miben hasonlítanak és miben különböznek az angol és a magyar közmondások? Tudjuk, hogy például az Egyszer volt Budán kutyavásár közmondás nincs (nem lehet) meg az angol nyelvben. Mondjon olyan jellemző angol közmondást, amely a magyarban nem létezik szó szerint.
Az angol közmondások egy része nem létezik magyarul. Például annak az angol közmondásnak, hogy Small leaks sink big ships (Egy kis lék nagy hajókat süllyeszthet el) nincs magyar megfelelője. Ilyen esetben a szótár csak egy rövid magyarázatot tud adni: A kis bajból nagy baj lehet, ha nem hárítjuk el.

Az angol nyelv világnyelvvé vált. A közmondások, szólások adják minden nyelv savát-borsát. Az, hogy nagyon sokan tanulják az angolt ma az egész világon, kihat a szólásainak, közmondásainak életére?
Az angol nyelv szinte naponta hoz létre új szólásokat és közmondásokat. A jövő közmondásai ma szállóigék vagy catch phrases (népszerű szólamok). Az új angol kifejezések elterjedése sokat köszönhet az internetnek. A csetelés betűszavai (the acronyms of the chatroom) például hetek alatt elterjednek az egész világon. A what you see is what you get mondás a csetben WYSIWYG. (Egyébként a rövidítést az első, nem kódokkal operáló számítógépes programok terjesztették el. – K.G.) Ehhez már elég jól kell tudni angolul.

Ön szerint a politikusok gyakran használnak szólásokat, közmondásokat? Hiszen sokszor egy-egy jól elhelyezett frappáns közmondással sokat ki tud fejezni a szónok.
A politikusok előszeretettel vesznek fel népszerű kifejezéseket beszédeikbe. Kedvelik a szójátékokat, pl. Freedom is not free (A szabadság nincs ingyen) és a szállóigéket, mint például a Thomas Jefferson-idézetet: That government is best which governs least (Az a kormány a legjobb, amely legkevesebbet kormányoz).

Ön általában évente egyszer jön Magyarországra. Hogyan érzékeli idehaza az új magyar szófordulatokat? Vagy az internet korában már nem is éri efféle meglepetés Budapestre érkezve, mert minden nyelvi újdonságot olvasott az interneten?
Megdöbbentőnek találom azt a gyors változást, amelyen a magyar nyelv az elmúlt 25 év alatt átment. Naponta olvasom az interneten a magyar újságokat. Szegény őseink, ha véletlenül itt teremnének közöttünk, bizony kapkodnák a fejüket, a sok újdonság és idegen kifejezés — amelyek nagy része napjainkban angol — hallatán. Szótáraimban céltudatosan és gondosan mindig magyar szavakkal és beszédfordulatokkal fordítom az angolt.

Most min dolgozik? Mi lesz a következő megjelenő szótára?
Egy nagyszabású angol-magyar kollokációs szótáron dolgozom. Ez lesz az első olyan magyar szótár, amely az állandósult szókapcsolatoknak egy speciális változatát, a kollokációkat tartalmazza. Magának a kollokáció meghatározása elég nehéz, úgy mondhatnánk, hogy a gyakran együtt járó és együttesen előforduló szópárok a kollokációk (pl. Once upon a time – Egyszer volt, hol nem volt…; Gone with the wind – Elfújta a szél) A nyugati nagy nyelveken már több kollokációs szótár is forgalomban van, mert felismerték, hogy a kollokáció a nyelvtanulás elengedhetetlen kelléke. Ilyen szótár nélkül szinte lehetetlen egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten beszélni és írni. Két éve kezdtem el a gyűjtemény készítését, és jövő év elején nyomdába lehet küldeni.

Nagy György / George L. Nagy

Nagy György / George L. Nagy

Nagy György: Angol közmondások
Tinta Kiadó, 2013

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

Az idegen nyelvű közmondások, szólások és szállóigék ismerete egy-egy nyelv magas szintű tudását bizonyítja. A szótár hozzásegíti használóját, hogy napjaink világnyelvét, az angolt jól megértse és profi módon használja. Az angol közmondások, szólások használatával színesíthetjük idegen nyelvű beszédünket, sőt egy-egy váratlan kommunikációs helyzetet frappánsan oldhatunk meg egy jól megválasztott közmondással.

Az Angol közmondások gyűjtemény a mai angol nyelv leggyakoribb 1000 köz­mondását, 700 szállóigéjét és 300 szólását tartalmazza. A gyűjtemény – a nyelv­tanulók igényeit figyelembe véve – minden esetben jól elkülöníthető tipográfiával megadja a szavaknál nagyobb 2000 angol nyelvi egység:

– szó szerinti magyar fordítását,
– jelentését, értelmét,
– magyar megfelelőjét vagy hasonló magyar párját,
– ha ismert, akkor eredetét, szerzőjét.

A szótár segítségével a magyar és az angol nyelv közmondásainak, szólásainak összevetése izgalmas szellemi feladat. Ugyanakkor mindkét nyelv évszázados és újabb „bölcsességei” hozzásegíthetnek bennünket, hogy megoldást találjunk zaklatott korunk kisebb-nagyobb problémáira.

Nagy György: Angol közmondások
Tinta Kiadó, 2013
256 oldal,
ISBN 978 615 521 9191