Becenevei: Connie, Bumm, Heaven Dust, Koksz | Roberto Saviano: ZéróZéróZéró

Posted on 2014. június 14. szombat Szerző:

0


Bedő J. István |Saviano_ZéróZéróZéró_bor180

Saviano vaskos riportkötete nem riport a szó igazi, saj­tóbeli értelmében. Ha nem tudnánk, mi a fő-, sőt cím­szereplője, voltaképpen élelmiszer-gazdasági ver­ti­­­kum teremtéséről, üzemeltetéséről, logisztikáról, ke­res­kedelemről szól. Csak éppen a kiinduló mező­gaz­da­sági termék egy gyümölcsöt nem, de nagyon sok pénzt termő cserje: a koka.

Nem riport, inkább a report lehetne a ZéróZéróZéró műfaja: jelentés a drogvilág állapotáról. Edzett lélek kell az olva­sásá­hoz. De ezzel senkit nem elriasztani akarok, inkább felkészíteni az olvasót.

Ugyanis Roberto Saviano a boncmester alaposságával szedi ízekre a drogpiacot, és az anatómus pontosságával írja le. Nemigen kell jelzőket használnia, hűvös és tárgyilagos leírásai a közép- és dél-amerikai drogháborúkról s módszereikről lekörözik kegyet­lenségben, kíméletlenségben a legvéresebb horrorfilmeket – csakhogy itt az áldozatok nem szereplők (bár statiszták), nem moshatják le a művért, mert valóban szétlőve, felrobbantva, darabokra vágva kerülnek a tömegsírokba a mészárlás után.

Az öldöklés mozgatórugója a drog, konkrétan: a kokain. Élettani hatásáért a hívei (szerelmesei) nagyon sok pénzt hajlandók fizetni, tehát érdemes rá ültetvényes gazdaságot, előállító ipart, kereskedelmi hálózatot alapozni, és természetesen zavartalanná tenni szállítását.

Az üzletben mozgó sok pénz még éhesebbé teszi azt, aki gyorsan gazdagodott meg, és ha a gazdagodást folyamatossá tenni csak erőszakkal lehet, akkor jöjjön az agresszió, a megfélemlítés és újra csak az erőszak.

Nem túl régen egy kolumbiai regényről (Vásquez: A hírnév) írtunk. Annak hátterében szinte súlytalanul, de azért észrevehetően mutatkozott meg az erőszak, ám ami a hatvanas évektől kezdve ott zajlott, ahhoz képest Piedone korának Nápolya csupán babazsúr.

Saviano nem árul zsákbamacskát. A kokainbirodalom létrejöttét, felfutását, tündöklését és időnkénti hanyatlását írja meg, nevekkel, a szervezetek címeivel. (Ezért őrizték a biztonságát a könyv megírása idején különleges védelmi erők, s őrzik még ma is.) Könyvének időrendje mégsem követhető könnyen, mert a dél- és közép-amerikai drogtermelés a polipnál lényegesen több karral nyúl át országrészeken, államhatárokon, földrészeken – és minden benne részt vevőben felkelti a mohóságot, a még sokkal több pénz megszerzésének vágyát.

Az illegális termelési (szállítási, elosztási) vertikumot hihetetlenül sok korrumpáló és korrumpált figura támogatja, teszi lehetővé. A kenőpénzek igen magas szintekig jutnak el. A láncolatban részt vevők „védelme” (vagy móresre tanítása) fél- és majdnem teljesen katonai szervezetek létrejöttét segíti elő. Aki becsületes akar maradni, legtöbbször meghal – többnyire megkínozzák előtte. És ha a piszkos pénz már megvan, ingatlanbefektetések, földvásárlások, sőt szociális célú, hatalmas adományok mossák tisztára – a bankokról ne is beszéljünk.

A könyv felénél már alig követhető a nevek, bandák, fegyveres szervezetek és ellenszervezetek végtelen listája. Nem téved, aki úgy gondolja, hogy valamelyik olasz „tiszteletreméltó társaság” nyomai is megtalálhatók a szerteágazó narkóbizniszben. A kokainba a Calabria területén virágzó szervezet, a ’ndrangheta szállt be, saját érdekeinek védelmében. És az igazán nem túl finnyás kalábriaiak is elborzadva tapasztalták meg a kolumbiai, mexikói „eljárásmód” mindent felülmúló kegyetlenségét.

Azonban minden tilalom és minden időnkénti kokainfogás ellenére a drog eljut a világ minden pontjára, Oroszországtól Ázsiáig és Afrikáig. Ha valaki naivan reménykedne, hogy Budapest véletlenül kimaradt (és a diszkóbeli szippantások csupán szórványesetek), ki kell ábrándítanom. A nagykutyák nálunk is mozgatják a szálakat.

Saviano éveket szánt e szálak kibogozására, a kapcsolatok felderítésére. Titkos akciók tucatjait, jegyzőkönyvek százait olvasta végig, kapcsolta össze egymással őket. Ha az útvonalakat és a pénzmozgásokat egy iskolai földgömbre rajzolnánk, a munka végeztével a glóbuszból alig látszana valami a háló vonalaitól.

Riporteri módszer igazi oknyomozóra vall: nem hagyja félig kiásva a megragadott szálat – ami gyakran emberi csont formában mutatkozik meg. Szerkesztőként megóvja olvasóit, hogy a kokain útját kísérő öldöklés ne váljon a rémségek határtalan méretű boltjává. Egy-egy nagyobb téma egység elé szinte költőre valló sodrású fejezeteket ír.

Roberto Saviano

Roberto Saviano

A ZéróZéróZéró: elborzasztó téma, lenyűgöző stílusban megírva, Matolcsi Balázs érzékletes, olykor gyomorforgató, szinte hibátlan fordítá­sá­ban. Minden olyan fiatalnak ajánlható, aki már próbálkozott valamilyen droggal. És min­den olyan szülőnek, aki a szükségesnél több pénz­zel tömte ki a gyerekét. Csak hogy mindketten tud­ják: mi várhat rájuk.

Roberto Saviano: ZéróZéróZéró
Partvonal Kiadó, 2014
432 oldal, teljes bolti ár 3290 Ft
ISBN 978 615 528 3178

A könyv kiadói fülszövege

„A kokainról írni olyan, mint használni. Egyre több hírt akarsz, több információt, érezni akarod a zamatukat, nem tudsz nélkülük élni. Függő vagy. Hiába követik a történetek az általános sémát, melyet már jól ismersz, elbűvölnek a részletek. Befészkelik magukat a fejedbe, és addig maradnak ott, amíg egy másik, hihetetlen, de igaz mozzanat át nem veszi a helyüket. Nincs mese, egyre inkább rászoksz, és reméled, hogy nem fognak jelentkezni az elvonási tünetek. Számomra ezek a hírek csak fellobbanó, és egy pillanatra elvakító lángcsóvák. Meg fülsiketítő robaj odabenn, a gyomromban. De miért csak én hallom ezt a robajt? Minél beljebb hatolok a kokain fehér poklába, annál nyilvánvalóbb, hogy az emberek semmit sem tudnak. Nem tudják, hogy a nagyvárosok alatt egy folyó hömpölyög, egy folyó, amely Dél-Amerikában ered, és Afrikán át minden irányba elágazik. Az emberek meg sétálnak Rómában a Corsón, Párizsban a sugárutakon, Londonban a Times Square-en. Nem hallanak semmit? Hogyan bírják elviselni ezt a zajt?

A kokainnal kapcsolatos cikkek a legutóbbi két évből:

Immár a kokain és a marihuána is kimutatható több nagyváros levegőjében – NOL.hu

Kokain száll a spanyol levegőben – INDEX.hu

Egy tipikus öszvér-lebukás Európa kokainkapujában – INDEX.hu

Újabb csempészési módszerek megjelenése – INDEX.hu

A 2010-es Stohl-botrány kapcsán kezdtek el igazán beszélni a hazai helyzetről – ATV, interjú Zacher Gáborral

Növekvő átmenő kereskedelem itthon, csökkenő grammárak

Megjelent a folyékony kokain Magyarországon, HÍR24, 2013

Nyugat-Európában már a kisebb jövedelműek drogja is, 2012

Az eddigi legnagyobb kokainfogás Magyarországon, 2014. január