Browsing All posts tagged under »kortárs_tánc«

Prototípusok, proformerek és performerek bálja | XV. SzólóDuó Tánc Fesztivál

január 17, 2014 Írta:

0

Krivánszky Emőke | Amikor az ember éppen csak előjön a fenyőfa jótét árnyékából, és visszatámolyog a munka világába vagy az iskolapadba, ak­kor rend­szerint az esztendő első, kel­le­mes­nek ígérkező kultu­rális eseményeivel pró­bálja kúrálni magát. Az évente január­ban megtartott, a rövid koreo­grá­fiák nyi­tott fó­rumának számító SzólóDuó fesz­tivál tulaj­don­képpen kortárstánc-verseny, me­lyen fele részt magyar, fele részt nem­zetközi, többnyire […]

A táncelőadás, ahol ér pontozni | XV. SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivál

január 7, 2014 Írta:

0

»2014. január 8—12.« Krivánszky Emőke | Volt egyszer, hol nem volt, indult egyszer, pontosan 15 évvel ezelőtt egy kortárstánc verseny, a Szóló Tánc Fesztivál, melyet nem sokkal később (és onnantól fél éves váltásban) a Duó Tánc Fesztivál követett. Bár páros, mégis páratlan vállalkozás volt ez akkoriban, a kortárs táncélet éppen újjá­éledőben, még mindenki ott lehetett […]

Inkább sötétség, mint fény | Equinoxe

november 29, 2013 Írta:

0

Krivánszky Emőke Nemrég ajánlottuk az Equinoxe (Napéj­egyen­lőség) című, Kafka-művek ihlette elő­adást, mely nemzetközi koprodukció ered­ményeként, ma­gyar, mexikói, szlovák és francia művészek együttes munkájából szü­le­tett. Kortárs opera, színház és tánc keve­réke. Izgalmasnak hangzott, Kafka pedig jó hívószó. Abszurd világa színpadra kíván­kozik, és különösen jól vizionálható mozgás­színházi előadásként, aktualitását pedig – közös jelenünkben – már hang­sú­lyozni sem […]

Kafka táncol és élvezi! | Equinoxe az Átriumban

november 16, 2013 Írta:

0

Krivánszky Emőke Mizantrópok, elidegenedettek, cinikusok, Kafka-imádók és táncrajongók, figyelem! November 19-én este a kafkai világ – főleg az Amerika – inspirálta alkalmi előadás tekinthető meg az Átriumban. A nemzetközi kopro­duk­cióban megvalósuló, Equinoxe (Napéjegyenlőség) című darab a vallási, nemzeti, etnikai, kulturális vagy faji alapon nyugvó különbségekről, azok egymás általi elfo­gad­hatóságáról beszél, leginkább a tánc nyelvén. Franz […]

Intim viszonyok | Frenák Pál Társulat: InTimE / Átrium Film-Színház

június 3, 2013 Írta:

0

Írta: virginawoolf Hosszú idő után ismét hazatalált a Frenák Pál Társulat mérföldkőnek számító darabja – az InTimE. A Trafóban 2008 decemberében bemu­tatott táncmű, az évek során bejárta fél Európát, meghódítva többek között a francia, belga, olasz, lengyel és dán közönséget is. Az emberi kap­csolatok sokrétegűségét boncolgató előadásra június 6-án az Átrium Film-Színházba ülhet be a […]

Mindenre nyitottan | Constanza Macras a Trafóban

június 20, 2012 Írta:

0

 Írta: Czimmermann Mária Egy kétórás táncelőadástól nem várható el, hogy árnyalt képet adjon az európai, de akár csak a magyar cigányság életéről. Rétegzett és sokszínű népcsoport. A Mindenre nyitottan című előadásban a Constanza Macras vezette Dorky Park társulat elsősorban a legszegényebbeket állította reflektorfénybe. Célja a figyelemfelkeltés volt, és a romák értékeinek és gondjainak bemutatása. A […]