»Vendég a mindenségben« | Sári László: Lin-csi apát pesti rokona

Posted on 2021. szeptember 26. vasárnap Szerző:

0


Tóth Zsuzsanna |

Elöljáróban csak annyit: mindig is tudtam, hogy az olvasás gyönyörűsége – hogy a felejthetetlen Hegedűs Gézára utaljak – létező érzéki élmény, igaz, manapság ritkán találkozom pusztán a mondatok okozta örömmel. S noha nagyon szeretem a történeteket – le tud nyűgözni a puszta elmélkedés is, ha az nem önmagáért való, és jó színvonalú gondolkodásra csábít. Így lettem rabja, voltaképpen véletlenül, Sári Lászlónak. Már a mottónál.

A szerző neve ismerősen csenghet azok számára is, akik – bár nem ismerik írásos munkáit – több rádiós műsorának jelentős rajongói táborát erősítették. Orientalista, a tibeti irodalom jeles ismerője. Íróként többször is furcsa kalandra invitálta olvasóit – a 9. századbeli kínai filozófus apát, Lin-csi szerzetestársának bőrébe bújva. Su La Ce, ez a „képzelt” szerzetes mutatta be nekünk a nem mindennapi apátot, akinek tanításai és szertelenségei sok emberhez közelebb hozták a keleti gondolkodásmódot. Ebbe a jószerivel már ismerős világba vezet – noha már nem afféle anekdotikus történeteket tálal az apátról – Sári László legújabb kötete. A Lin-csi apát pesti rokona – Nyugat és Kelet címet viselő könyvben valamiféle esszenciális, megszűrt bölcsesség dominál, ami nem pusztán ismereteken, felhalmozott tudáson alapul, annál mélyebbről jön. Talán ez maga a keleti filozófia – de legalábbis annak befogadható lenyomata.

Sári László költészettel foglalkozik, méghozzá a számunkra kissé misztikus, távoli, egyszerre leheletfinom és súlyos tibeti költészettel – nem véletlen tehát, hogy írása erőteljes lírai vonásokat hordoz, miközben nagyon is „emészthető”. Nyelvhasználata egyszerű, mégis rafinált, cseppet sem keresett. Mondatai könnyedén lebegnek, mintha csak a borzolódó vízfelszínt néznénk. (Ugyanakkor egészen más gondolatokat indukál, mint például A Dunánál.) Lin-csi és pesti rokona az ember helyét és feladatát vizsgálgatja, „Aki csak vendég a mindenségben, botorkál a tájban, nézelődik és ámul, keresi a helyét.” Meg persze a minket jóval túlélő tárgyak életét, a természet változásait, s még mi minden mást. Ennek a kíváncsi szemlélődésnek boldogságát nyújtja ez a próza, egyszerű felismerésekhez vezet. Elsődlegesen nyilván épp azt ismerjük fel, ami a szerző szándéka – vagyis milyen különbségek léteznek a keleti és a nyugati gondolkodásmód között.

Ezúttal, bár végig érezzük Lin-csi apát jelenlétét, nem ő áll a középpontban, hanem „pesti rokona”, akinek Lin-csi a szívébe költözött, ám ő (!) meglehetősen zárkózott jellem, ezért a szerző vállalja magára a kalauz szerepét. Szellemi térben mozgunk, és ez bármilyen ijesztően hangzik, cseppet sem az, inkább vonzó kaland. Aki nem mélyedt el a keleti filozófiákban (mint jómagam), az is közelebb kerül ahhoz, hogy megértse; mindaz, ami elválaszt minket nem abból fakad, hogy a keleti ember beletörődik a sorsába. Nem küzdésképtelenség, akarathiány vagy lustaság okozza „másságukat” – világszemléletük egészen más. „Nem lelhet az útra az, aki keresi, viszont rajta jár, aki nem keresi…” „idézi” Sári Lin-csi apát tanításai között egy korábbi írásában… Jelen könyvében is rengeteg tömör és érvényes mondatot találunk: „…az embereknek örömből, vagyonból sohasem elég, s hogy a földkerekség minden táján minden örömre, vagyonra az elmúlás veti árnyát.”

Félő, hogy beleveszek abba, hogy idézzem a könyvben fellelhető esszenciális mondatokat (s a korábbiakat), hiszen néhol látszólagos közhelyességük dacára rendkívül figyelemreméltóak. Nem mellesleg egyszerre drámai és szórakoztató felismerések, akárha költészetről, akár örömről, boldogságról essék szó. Nem is citálom tehát tovább a gyönyörűségeket, amelyek között bőven találunk a művészet szerepére utalókat, még Csokonai Vitéz Mihály is szóba kerül, mások mellett. (Amúgy tökéletesen osztom Sári László/Lin-csi apát nézetét, amely olyasfélét állít, mint hogy az emberi gondolkodás szabadságának tökéletes lenyomata a költészet.)

Ezt a szabadságot kínálja – jelentős örömmel tetézve – Sári László könyvének olvasása.

Sári László (Fotó: Szőcs Tekla)

Sári László: Lin-csi apát pesti rokona – Nyugat és Kelet
Corvina Kiadó, Budapest, 2021
260 oldal, teljes bolti ár 3490 Ft,
kedvezményes ár a lira.hu-n 2790 Ft,
e-könyv változat 2499 Ft
ISBN 978 963 136 7454 (papír)
ISBN 978 963 136 7621 (e-könyv)

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

„Lin-csi apát életének legapróbb részleteit is készen találtam a fejemben – állította határozottan a pesti rokon. – De fogalmam sincs, honnan került hozzám ez a fura alak. Nem értem, miféle titkos rokonság ez. A pesti rokonnak korábban csak hébe-hóba jutott eszébe az apát, ha eszébe jutott egyáltalán.
Olvasmányaiból tudott valamit a 9. századi rossz hírű kínai apátról, ki ne hallott volna róla ezt-azt? Utánanézett, hogy kiféle-miféle, és megtudta, hogy hittársai, a kínai buddhisták leginkább csak a botrányait emlegetik. Se füle, se farka történetek keringtek róla időtlen idők óta. Ezekben az apát igen furcsán, mondhatni, meglehetősen durván, faragatlanul viselkedik mindenkivel, érthetetlen, excentrikus figura. A tanításai is meghökkentőek, zavarba ejtőek, és bizony meglehetősen homályosak. Még egykori tanítványai se értették minden szavát. Ilyenkor az apát méregbe gurult, hozzájuk vágta az elmélkedő zsámolyát vagy fenékbe rugdosta őket. Mikor milyen kedve volt.”