Nevetve igazat szólni | Szentes Tamás: Ne vedd komolyan! Vagy mégis?

Posted on 2020. október 26. hétfő Szerző:

0


Kereszty András |

Kezdjük a dedikálással: Ezt a könyvet házasságunk hatvanötödik évében feleségemnek ajánlom, aki gondok, bajok és aggodalmak közepette is mindig tud vidám maradni, tréfálkozni. Ez azért elárulja, hogy 1. A szerző nem nyeretlen kétéves, 2. hűséges természetű, 3. tréfakedvelő.

Folytassuk az alcímmel: Ridendo dicere verum. Ezt írtam a cikk címeként magyarul, Horatiustól származik. Ebből megtudjuk, hogy a könyv írója nem sokat vacakol azzal, hogy mindent megmagyarázzon. Olvasójának azt tekinti, aki kapásból ismeri a latin szállóigéket. (Ha nem ismeri, akkor legalábbis ki tudja guglizni).

Hát akkor itt van előttünk Szentes Tamás. A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi-díjas emeritus professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 87 éves. Évtizedeken át saját (és gondolom a dedikálás alapján, hogy a felelesége) szórakoztatására írt ironikus gondolatait most hirtelen kötetbe rendezte, és elküldte a Tinta Kiadónak, amelyik kiadta. A rajzokat (amelyek önálló mini-művek) Halász Géza készítette.

Nem hiszem, hogy hosszan kellene méltatni egy szellemes tudós okos, vidám olykor meg kesernyés könyvét. Elég annyit mondani róla, hogy én is felolvasást tartottam belőle feleségemnek, aki szintén mindig tud vidám maradni, tréfálkozni. Ezért inkább – kedvcsinálónak – közlök néhány részletet.

1. Félreértelmező szótár

Akadémia rendes tagja Az MTA rendetlen tagjaitól eltérően időben érkezik az ülésekre, ott rendesen viselkedik, fel sem szólal, vagy ha mégis, felszólalásával nem zavarja a többieket és az elnökséget, bármit megszavaz, továbbá a kiosztott dokumentumok és saját iratai között rendet tart, vagyis magatartása nem kifogásolható.
Bérgyilkos olyan gazdaságpolitika, amely a reálbérszínvonal radikális csökkenését okozza.
Diktatúra Olyan, az egész társadalmat felölelő kirándulás, amelyet általában egy kisebbrendűségét, testi vagy lelki fogyatékosságát ellensúlyozni akaró, erőszakos és felelőtlen személy vezet ismeretlen tájak és veszélyek közepette a végső szakadékhoz. Egyházfi A plébános zabigyereke.
Goethe a tarajos gőtének tojások helyett verseket költő német változata.

2. Bölcsességek

Alea iacta est A kockázat ki van zárva (a hatalmon lévők esetében).
Mene tekel fares Menetelni igen fárasztó.
Omnia vincit Amor Az Omnia kávé jobb a szeretkezésnél.
Ora et labora Munka közben mindig nézd az órát, nehogy véletlenül többet dolgozzál a kelleténél.

3. Néhány bölcs hazai közmondás

Ki mint veti ágyát, úgy járatja száját.
Kicsi a bors, de erőszakos (ha politikus).

4. Egyes intelmek

A dolgozó népet szolgálom – mondta magában az ÁVH-s tiszt, mikor belelövetett a tömegbe.
Boldogok a szelídek, mert ők veszik birtokba a földet – mondta a misszionárius a földjeikről elűzött, rezervárumba kényszerített, rendszeresen megkorbácsolt afrikaiaknak.

5. Az após öröksége. (A szerző 92 éves koráig élt apósa hagyta utódaira.)

Jobb felsülni, mint lesülni.
Jobb a sarkon állni, mint politiz-álni.

6. Mindennapi törvényszerűségek Murphy törvényének mintájára

A káosz csak úgy fokozható, ha valaki rendezni próbálja.
Aki sokat alszik, egyre álmosabb lesz.
A házassághoz különösen azok ragaszkodnak, akiknek nincs házuk.
Ha egy gondos, pedáns asszony takarítónőt fogad fel, előtte a szokottnál is tisztábbra takarítja a lakását.

És lehetne még tovább folytatni… A professzor szórakoztató könyvet írt. Halász Géza rajzai remekül egészítik ki a szöveget, habár méretük túlságosan kicsi, ezért nem tudnak igazán érvényesülni.

Szentes Tamás (Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás)

Szentes Tamás: Ne vedd komolyan! Vagy mégis?
Tinta Kiadó, Budapest, 2020
162 oldal, teljes bolti ár 1990 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 1592 Ft,
ISBN 978 963 4092 599 (papír)

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Az életünkben tapasztalható visszásságok, csalódások enyhítésére, sőt a katasztrófák és szenvedések könnyebb elviselésére is a legjobb gyógyszer a humor – vallja e könyv szerzője. Ironikus megfogalmazásaival nem kíméli a társadalmi lét és magatartás egyetlen szféráját sem, kifigurázza a politika szereplőit, a politikai pártokat, sőt saját tudományterületét, önmagát és pályatársait is.