Gyarmathy Éva: Pszichomeditáció (részlet)

Posted on 2020. június 1. hétfő Szerző:

0


Ez a könyv meditációs alapanyag. Építőköveket kínál, amiből mindenki maga alkotja meg a fejlődését. Nem hagyományos tankönyv, inkább olvasókönyv, amely akár egyéni, akár csoportos önfejlesztésre és képzésre is használható szakmai anyag.
A tanítás, nevelés és általában az emberekkel való foglalkozás a tárgyi tudás és pszichológiai ismeretek mellett lelki energiákat, a személyiség részvételét is kívánja, és ezeknek a megerősítése folyamatos feladatunk. A gyors és egyre gyorsuló technikai-kulturális-társadalmi változások miatt a tanulás életformává vált mindenki számára, akik pedig fejlődő emberekkel foglalkoznak, azok számára sokszoros a kihívás.

Felvezetés

Minden mindennel összefügg. A tudásunk sokszor inkább afféle kibogozhatatlan szalmakazal, mint szépen fonott kosár. A tudomány a szalmaboglyát csomókba szedi, és rendezi, hogy az ismeretek kévéihez, használhatóbb tudáshoz jussunk.

A kévék azonban még csak alapanyagok, amelyekből saját kosarakat és egyéb hasznos eszközöket fonhatunk magunknak.

Ezt a könyvet ilyen egyéni tudásfonásnak szánom. Egy-egy, az életünkben fontos fogalmat, lelki jelenséget a tudomány által letisztított anyagon keresztül mutatok meg. A célom, hogy a tudomány kévéiből olyan szálakat válogassak össze, amelyek készletet alkotnak az olvasó számára a saját lelki kosárfonásához.

Mint sok egyéb tudomány, a pszichológia tudománya is gyorsan halad előre, és fontosnak tartom, hogy az eredményei széles körben eljussanak azokhoz, akik a következő generációk nevelésében kulcsszerepet játszanak. A könyvet egyértelműen olyanoknak szánom, akik érdekeltek a gyerekek nevelésében, és így tulajdonképpen mindenkinek szól ez a könyv. Valamilyen módon mindannyian kapcsolatban vagyunk a gyerekneveléssel, és ennek formális megjelenésével, az oktatással. Nagyon nem mindegy, hogy mi történik ezen a terepen, milyen válaszokat adunk az egyre sorakozó kihívásokra.

A technika megváltoztatta a gyerekek fejlődését és mindenkinek az életmódját. Egy emberöltőn belül olyan változásokkal kell szembenéznünk, amilyenekkel még soha. Az információk könnyű elérése semmiség ahhoz a jelenséghez képest, ami alapvetően megkérdőjelezi a korábbi viszonyokat, és amivel még soha nem találkozott az emberiség: gyakran a gyerekek tanítják a felnőtteket. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek a gyereknevelésben és általában a társadalmi helyzetekben sokféleképpen változik a szerepük. Bár pontosan nem tudjuk, mi vár ránk, de a változásokra fel lehet készülni lelkileg, és aki ehhez keres, talál is információt bőven. Megnyílt az út az ismeretek felé, de nem csak a hiteles tudás felé. Féligazságok és álhírek között bolyong a tudásra vágyó ember.

Ráadásul egyre kevésbé számíthatunk a formális intézményekre a gyerekek fejlődésének támogatásában. Elkerülhetetlen, hogy az egyén és a család a saját kezébe vegye a tanulás és a fejlődés menedzselését, mert a nagy intézmények nehezen tudnak alkalmazkodni a gyors változásokhoz. A „gerilláké” a jövő.

Az USA hadseregében a 90-es években kezdték felkészíteni a gyors reagálású kis egységeket a „VUCA” betűszóval jelölt helyzetekre: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous – magyarul: Változékony, Bizonytalan, Összetett, Zavaros – világra. A hidegháború tiszta ellenség-barát leosztásához képest a 21. századra összezavarodott a kép, és nem meghatározhatók az ellenfelek, nem könnyű kiismerni a helyzeteket. Az infokommunikációs társadalom ilyen VUCA világ, ahol kevés a biztos támpont. A régi értékek megkérdőjeleződnek, és az újak még nem forrottak ki.

Minden korábbinál fontosabbá váltak azok az egyének, akik a gyerekek számára elérhetők, és a szellemi fejlődéshez támogató környezetet tudnak biztosítani. Család, pedagógus, művész, edző vagy bármilyen egyéb szakember sokat tehet a jelen gyerekeiért, a jövő nemzedékeiért.

Segíteni azonban az tud, aki a saját helyzetét képes stabilizálni (a repülőgépen is felhívják a figyelmet, hogy először a saját oxigénmaszkját tegye fel mindenki, utána segítsen másoknak). Ez a könyv is ezzel a szemlélettel íródott. Egy-egy olyan problémából indul ki, amelynek a megoldása az önfejlesztés szempontjából is jelentős, a társas viszonyok megértését is segíti, és a gyerekek nevelése és a tanítás terén kifejezetten fontos ismeret.

Az egyes fejezeteket nem a szokásos tudományos vagy valamilyen hagyományos rendszer szerint állítottam össze. Sokkal inkább kifordítva, és összehozva olyan jelenségeket, amelyek kapcsolata nem látszik egyértelműnek, illetve amelyek a köztudatban gyakran félreértettek. Igyekeztem a témákat minél jobban összekötni a szülői nevelésben és az iskolai életben tapasztalható problémákkal is, hogy egyértelmű legyen: ugyanazokkal a jelenségekkel állunk szemben kicsiben és nagyban, mindenhol.

Értékek nyomában a változások közepette

Gyerekekkel foglalkozva azt tapasztaltam, hogy a gyerek leghatékonyabb terapeutája a szülő és a pedagógus, valamint mindazok, akik sok időt töltenek vele. Ezért nem a gyermek, hanem a felnőtt klinikai szakpszichológus képzettséget szereztem meg, amikor tovább akartam képezni magamat. Az ember társas lény, és így nagymértékben a társas lététől függ a fejlődése, egészsége, harmóniája. Ha egy gyerek körül a felnőttek többé-kevésbé rendben vannak, akkor a gyerek is könnyebben jön ki mindenféle bajból. Még többet jelent azonban, ha ehhez még a gyerekcsoport is egészséges, ami viszont a felnőttközeg egészségétől függ.

A sok évtizedes munka során gyűltek egyéb tapasztalatok is, amelyeket fontosnak tartottam és tartok megosztani. Elsősorban az alapértékeket keresem, mert a stabilitást ezek jelentik, ha problémákat kell megoldani. Azt találtam, hogy négy területen, négy erővonal mentén érhetők el ezek az alapértékek, és mindegyik alapérték az emberi kapcsolatokba épülve jelenik meg: erkölcs, tudatosság, belső irányítás, belső erők és ellenerők. Ez utóbbi, amely a négy fő erővonalat alkotja: bizalom, szabályok, szabadság, kihívások.

A könyv témái ezen, általam legfontosabbnak tartott általános emberi értékek mentén sorakoznak, és bár mindegyiket külön-külön is tárgyalom, de mindig mindegyik témában megjelenik mindegyik érték. Négy fő témára osztottam tehát a könyvet: az első témacsoport a morális fejlődés és az ezt támogató, illetve aláásó attitűdök kérdésköre. A hatékony emberi kapcsolatok a tiszta kommunikációra épülnek, ami a morális érettséghez vezető úton nagy segítség. A zavaros VUCA világban azonban a kritikai gondolkodás nélkül eltévedhet az ember. Ezzel a témával át is csusszanunk a második témakörhöz, ami a tudatosságról szól. A viselkedésünk 90%-a szokásokból áll, és közel sem vagyunk annyira racionálisak, mint azt gondoljuk magunkról. Ezt már számos kiváló kutató bizonyította. Daniel Kahneman még Nobel-díjat is kapott azért, hogy megmutatta, mire jó a mindennapi helyzetekben praktikus gyors gondolkodás, és hogyan csap ez be, ha nem kontrolláljuk egy kis valóban racionális, de lassabb információfeldolgozással. A tudatosság fárasztó, de megtérülő befektetés.

A harmadik témacsoport a belső irányításról szól, a mindenki számára elérhető önuralomról, amelyet gyakran veszélyeztet a külső hatalom. Akár az egyén saját hatalma másokon, akár mások hatalma az egyén felett megváltoztatja az erőviszonyokat és a felelősség kérdését, aminek különösen a kihívások, válságok esetén van nagy jelentősége. A krízisek elkerülhetetlenek, de ha megvannak az értékeink és a tudatosság, akkor a belső tartással a hatalom kezelésére is képes az ember, és a kritikus helyzetekből nyereséggel lép tovább. A könyvben az utolsó csoport a bennünk és körülöttünk ható legfontosabb erők és ellenerők különböző területeken való megjelenéséről szól. A bizalom, a szabályok, a szabadság és a kihívások a négyes fogat, amelynek megtartó ereje az identitás fejlődéséhez és megerősödéséhez szükséges. Ezek azok az értékek, amelyeket mindenkinek meg kell adni és meg kell kapni ahhoz, hogy a viszontagságok, bizonytalanságok közepette is megtalálja a saját útját és helyét a világban, még a VUCA világban is.

A könyv utolsó fejezete ráadás, egy fejezet a boldogságról. Kicsit szemléleti összefoglalásra is alkalmat ad az olvasónak, és az értékek számbavételére is lehetőség. Ha a könyv elérte célját, az olvasó a boldogság kergetése helyett a boldogsághoz vezető úton jár. A boldogság ugyanis következmény, és célként kitűzve éppen a hozzá vezető utat nem éri el soha az ember.

Hogyan használható jól ez a könyv?

A témák mindegyikét az egyén, a fontos másik, valamint a világ dimenzióiban futtatom végig, így körüljárva és bemutatva ezek univerzalitását. Ugyanakkor tág teret hagyok az egyéni gondolatoknak, továbbfűzésnek, meditációnak is, hogy önfejlesztésként hosszú távon is használható legyen a könyv. Akár tréningcsoportban, képzésben, önsegítő csoportban és egyénileg is alkalmazhatók az anyagok.

A könyv nem kiolvasásra készült. Érdemes egy-egy fejezeten egy kicsit elgondolkodni, meditálni. Ezt segítik a témák utáni rövid tesztek, gyakorlatok, amelyek igyekezetem szerint könnyedén, de pontos képet adnak a tesztet elvégző jelen állapotáról. Ezek által is lehetősége van az olvasónak, hogy a saját élmény által tudatosabban fordulhasson a saját megoldásai irányába. A könyv címével is arra kívántam utalni, hogy nem várom, hogy az olvasó elfogadja mindazt, amit olvas, csak azt kérem, gondolkodjon, meditáljon el a pszichológia tudománya által leírtakon. Innen ered a könyv címe is: pszicho-meditáció. a ráadás témát is elmélyítheti. (…)

Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet?

Nem ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik mindig biztosan tudják a megoldásokat, és nincsenek kételyeik. Az ilyen emberek nagy veszélyt jelentenek, és bármit olvasnak, azt is csak saját véleményük megerősítésére használják, egy dimenzióban, a sajátjukban gondolkodnak.

Nem ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik tuti tanácsokat várnak. A tanácsadók és a tanácsadókönyvek – legyenek online vagy offline, elektronikus vagy papíralapú megjelenésűek – nem tudják figyelembe venni az egyéni helyzeteket. Ezért szoktam javasolni, hogy „mindenkit hallgass meg, de senkire se hallgass”. Nem kerülhető el a gondolkodás, elmélkedés, amikor valaki a saját maga vagy mások személyiségének fejlődésével foglalkozik.

Nem ajánlom ezt a kötetet azoknak, akik szeretik gyorsan kiolvasni a könyveket, és máris elővenni egy másikat anélkül, hogy az előzőt feldolgozták volna. Ez egy rendkívül tömény szövegezésű könyv, amely tiszta gondolkodással egyszerűen megemészthető, de nem falható.

Gyarmathy Éva

Végül nem ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik saját sötét erőiket akarják felvértezni tudással, hogy még hatékonyabbak legyenek a mások tönkretételén alapuló önvédelemben és önhizlalásban.

Úgy gondolom, hogy maradnak még potenciális olvasóim nyitott lélekkel és értelemmel, okosan és jó szándékkal, tele kérdéssel, a szembenézéshez és a változtatáshoz is elég bátorsággal. Nekik írtam ezt a könyvet.

Gyarmathy Éva: Pszichomeditáció
Szűcs Édua illusztrációival
Móra Kiadó, Budapest, 2019
360 oldal, teljes bolti ár 3999 Ft,
kedvezményes webshop ár a kiadónál 3199 Ft,
ISBN 978 963 486 3410