Inez mosolya | Kiállítás Kosári Aurél gyűjteményéből

Posted on 2019. április 22. hétfő Szerző:

0


Luigi Loir: Inez arcképe

Xénia |

Inez mosolya címmel nyílt meg Kosári Aurél magángyűjteményének kiállítása a pécsi Modern Magyar Képtárban. A ka­ma­ra­kiállí­táson a magyar képző­művé­szet jelen­tős alkotói mellett pécsi fes­tők művei is láthatók. A tárlat további külön­leges­sége, hogy nemcsak Zádor István Miss Dunáról készített arcképe került a falra, hanem fotók, filmrészletek is felidézik a legendás táncosnő-modell alakját.

A kiállítás címében jelzett mosoly a francia Belle Époque (a 19-20. század fordulója) egyik nép­szerű városképfestője, Luigi Loir portréján látható, amely a műkereskedő, műgyűjtő Kosári Aurél egy távoli rokonát, Inezt ábrázolja. A titok­zatos mosolyú festmény a családi hagyo­mányból örökölt személy­névvel finom utalás a festé­szet­történet legjelentősebb mosolyára. Kosári gyűj­te­mé­nyének alkotásai a múzeumi tér kis ka­ma­ra­kiállításán részei a művészet­történetnek, s ugyan­akkor pillanatai, emlékei a gyűjtő élet­rajzának.

Inez arcképe mellett láthatók azok a 19. századi biedermeier portrék, melyek szintén családi örökségként kerültek Kosári Aurél tulajdonába, míg a helyi kötődést a pécsi festők képviselik: Bizse János, Gyarmathy Tihamér, Johann Hugó, Kelle Sándor, Lantos Ferenc, Lenkei Jenő, Muzslai Kampis Margit.

Martyn Ferenc: A Collioure-i kikötő (1929)

Martyn Ferenc két késői absztrakt képével együtt látható egy korai, 1929-ben Franciaországban festett tájképe a Collioure-i kikötőről.

A kollekció leghangsúlyosabb darabjai a szintén pécsi Gábor Jenő remekművei, akinek művészete, életművének népszerűsítése Kosári legfőbb ambíciója. Az 1920-as években festett Akt viadukttal és a Pécs környéki táj kubista és expresszív hatásokat tükröző stílusa rokonítható a pécsi bauhausosok, Molnár Farkas, Johann Hugó és Stefán Henrik olaszországi tanulmányútjának alkotásaival. Ezekben táj és architektúra, természetutánzás és konstruktív kompozíció összefüggését teremtették meg.

Gábor Jenő: Akt viadukttal

A kiállításon látható egy-egy kép a magyar képzőművészet jelentős alkotóitól (Czóbel Béla, Kmetty János, Márffy Ödön, Rippl-Rónai József, Szőnyi István). A kollekció részét képezik a művészbarátok – Barabás Márton és Barabás Zsófia, Bükösdi Kálmán, illetve Szelényi Lajos ajándékai is.

Zádor István: Miss Duna

Inez portréjának társaságában külön falon – Giuseppe Tornatore Senki többet (La migliore offerta) című filmjének nyomán – láthatók a nőket ábrázoló képek, köztük külön szenzációként Zádor István arcképe Miss Dunáról. A kép modellje Nagy Mária, a budapesti Arizona mulató táncosnője, aki második helyezett lett az 1935-ös Miss Európa szépségversenyen. A korabeli (főként pletyka)sajtó nagy jövőt, hollywoodi karriert jósolt neki. A szép magyar lány feltűnt a Bál a Savoyban 1934-es filmváltozatában, és alakját sokféle találgatás övezte. Ugyanis a konzervatív közvélemény nyomására 1935-ben Magyarországon már nem tartottak nemzeti előválogatót, Nagy Mária csak a hivatalos út megkerülésével, Miss Duna (ál)néven vehetett részt a versenyen.

A versenyek hazai jelöltjeinek kiválasztásában korábban zsűritagként közreműködött Zádor István. Onnan ismerhette a pikáns szépségű hölgyet, akinek arcképét 1936-ban festette meg. A kiállítás egy külön részében korabeli fotók, újságcikkek, filmrészletek mutatják be Miss Dunát, a festmény modelljét.

Kosári Aurél, műgyűjtő, műkereskedő

A kiállítás április 18-tól június 2-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Janus Pannonius Múzeum
Modern Magyar Képtár
(Pécs, Papnövelde u. 5.)