Legendahántás | Bernard Cornwell: Az erőd

Posted on 2012. május 14. hétfő Szerző:

0


Írta: Milbacher Róbert

Az erőd - borítóBernard Cornwell történelmi regényeinek különlegességét nem csupán a hiteles és minden részletre kiterjedő korrajz adja, hanem az a figyelemre méltó tényező is, hogy minden esetben olyan történelmi problémával szembesíti az olvasót, amely ha tetszik, máig ható érvényű.

Szinte szaktörténészeket meghazudtoló vehemenciával nyomozza egy-egy történeti esemény mozgatórugóit, a történeti szereplők motivációit, illetve a történeti esemény körül kialakult mítoszok, legendák forrásvidékét. Ugyanakkor éppen a regénynek, mint műfajnak köszönhetően ez a historikus oknyomozás sohasem lesz száraz és unalmas, ugyanis a szerző mindig a korabeli szereplők szemszögéből mutatja be a múlt történéseit, amivel egyben élővé is varázsolja az eltűnt időket.

A regényei különlegességét az adja, hogy képes szakítani azzal a romantikus regényírói gyakorlattal, amely minden kort az író idejének érzelmeivel, képzeteivel népesít be, és ebből következően a múltat legfeljebb valamiféle kulisszaként használja. Cornwell szereplői sohasem modern figurák visszavetítései a történelmi korokba, hanem mindig az adott kor tudatszintjének, szokásrendszerének megfelelő magatartásformák különféle személyekben tárgyiasuló realizálódásai. A múlt megrajzolójaként az író hisz abban, hogy a történelmet az emberek csinálják, és egy-egy történelmi esemény a kor szereplőnek kiválóságán vagy gyarlóságán áll vagy bukik. Ilyet a történészek – módszertani korlátaik miatt – nem mondhatnak ki úgy, mint egy regényíró, és éppen ez teszi igazán különlegessé és pótolhatatlanná a történelmi regényeket.

Így van ez Az erőd című regénnyel is, amely az újkor egyik legdiadalmasabb történetének – tudniillik az Amerikai Egyesült Államok létrejöttének – egy kevésbé dicsőséges epizódjával ismertet meg. Csupán néhány esztendővel vagyunk az angol korona észak-amerikai gyarmatainak függetlenné válása és az új állam létrejötte után. Természetesen Őfelsége nem mond le gyarmatairól, és expedíciót küld a rebellis tartomány visszaszerzésére. Pontosabban egy támaszpont kiépítésére az immár önnön sorsát a saját kezébe vevő Massachusettsbe.

A kis létszámú expedíciós hadsereg egy parthoz közeli szigeten rendezte be bázisát, földsánccal körülvett erődöt emelve egy jól védhető helyen a közeli támadás visszaverésére. Az új állam nagy tengeri hajóhadat küld a betolakodók ellen, ám hiába számbeli fölényük, hibát hibára halmoznak, és nem csupán képtelenek bevenni a hevenyészett erődítményt, végül teljes flottájuk is elpusztul. Az amerikai szempontból dicstelen történetet felelevenítő angol Cornwell kissé megtépázza az USA születésének nimbuszát. Ráadásul ez a katonai fiaskó nem kis részben annak a szabadsághősnek, Paul Revere-nek köszönhető, akiről azt tartja a legenda – amelynek korabeli verses változatát Cornwell közli is a könyv végén –, hogy egy éjszakán keresztül vágtázva buzdította ellenállásra az ébredő nemzetet még a szabadságharc kezdetén. (Persze már ez a legenda sem felelt meg a valóságnak, ugyanis Revere-t már korán letartóztatták azon a bizonyos éjszakán, és korántsem egymaga lovagolt terjesztve a hírt az angolok partra szállásáról.) Ráadásul a Cross-szigeten történt fiaskó után Revere-t hadbíróság elé állították, hogy felelősségre vonják. Hírneve azonban akkor megvédte a súlyosabb következményektől.

Bernard Cornwell

Bernard Cornwell

A regényben Cornwell nem kegyelmez, a súlyos és szégyenteljes vereséget éppen Revere hiúságának, önzésének és meggondolatlanságának tulajdonítja. Mesteri ábrázolást kapunk a katonai vezetők kisszerű viszálykodásának következményeiről, amelyek főként ártatlan emberek értelmetlen halálához vezettek. Bepillanthatunk egy eddig sosem volt – legfeljebb utópiákban körvonalazódott – társadalom és politikai struktúra megszületésének hátterébe és azoknak a történeti szereplőknek a lélektani motivációiba, akiket eddig csupán feddhetetlen hősként tisztelhettünk. Szembesítve azonban a mítoszt és a valóságot kijózanítóan lepleződik le a fényes legenda. Ezen a ponton a regény túlmutat történetiségén. Ahogy lehántja a csillogást a legendáról, a mai olvasó megláthatja a túlságosan is nagy feladat elé állított ember esendőségét, gyengeségét.

Az Alexandra Könyvjelző 2012/3. számá­ban megjelent cikk szerkesztett változata

Bernard Cornwell: Az erőd

Alexandra Kiadó, 2012.