Török óda, egyetemes érzés | Elif Şafak: Szerelem

Posted on 2012. január 14. szombat Szerző:

0


Írta: Zemen Annamária

Szerelem - címlapNem ismertem Elif Şafakot, a szúfikat és a derviseket sem. Szégyen vagy sem, soha nem mélyültem el az iszlám vallásban, annak tanítása mindez idáig kimaradt az életemből. Csakhogy a könyvek (gondolva most a szépirodalomra) amellett, hogy szórakoztatnak és kiszakítanak a mindennapi valóságból, a gondokból, arra is szolgálnak, hogy gyarapítsák ismereteinket. A török származású írónő új regénye mindkét feltételnek kiválóan eleget tesz.

A regény két párhuzamos történetet mesél el, két egymástól távol eső időszakban és helyszínen. A két cselekmény szálát Şafak tudatos könnyedséggel fonja egybe, miközben időutazásra invitál a 13. századi Törökországba, nagyrészt Konya városába, illetve napjaink tipikus családmodelljét veszi górcső alá, visszajutva a 21. századi Amerikába, egészen pontosan Bostonba.

A regény a regényben eseményei az iszlám jogtudós és végül az iszlám Shakespeare-jévé váló Rumi és Semsz, a teremtővel misztikus szeretetben élő dervis rendkívüli barátságának, valamint Ella, a három gyerekes háziasszony és Aziz, a regénybeli regény szerzőjének szerelmének kibontakozását írja le. Lépésről lépésre, kidolgozva minden részletet és jelentőséget tulajdonítva minden szónak és tettnek.

Ella 40 éves, férje van és három gyermeke, éli a tökéletesnek hitt életét (bár tudja, hogy mindez csupán önámítás, hiszen férje, a sikeres fogorvos, biztos jólétet teremt  ugyan a családjának, de érzelmileg meglehetősen elhanyagolja őt, és állandó nőügyei vannak), amikor egy könyvkiadó megbízásából egy ismeretlen író könyvét véleményezi, a Szerelem törvényét. Ellát felkavarja a könyv, teljesen a hatása alá kerül. Levelezésbe kezd a szerzővel és virtuális szerelem alakul ki kettejük között. Eközben ismerkedik meg a Szerelem negyven szabályával, miközben Zahara Aziz szinte tanítómesterévé válik és visszavezeti őt a régen elfelejtettnek hitt, igaz szerelem érzéséhez.

A mű teljes egészében, ahogyan erre a cím is utal, a szerelemre, szeretetre összpontosít; megvilágítja annak minden formáját, megismertet a szúfik gondolataival és a dervisek lelkivilágával, a költészettel, amely a szívből és a fájdalomból fakad és a doktrínákkal, amelyek csupán sivár elméletek és mesterkélt értekezések.

A szerelem szabályai látszólagos nemtörődömséggel és véletlenszerűséggel bukkannak fel a könyv lapjain, a Korán törvényeinek a leírásával, ám tökéletes és kiválóan időzített a szövegbe építettségük. A legjobb helyen és a megfelelő pillanatban olvashatók.

Az írónő sok szereplő karakterét hagyja kibontakozni, mind a múltban, mind a jelenben, férfi és női alakban egyaránt. Mindegyikükre más-más, azonnal felismerhető és azonosítható szerepet oszt ki, a regény menete mégis egységes, harmonikus. Csodálatos kórusmű tehát, amely a barátság, a szerelem témáját zsongja körül. A történet sodor, magával ragad, szinte mohón száguldunk végig a csaknem ötszáz oldalon, és sajnáljuk, ha már a végére értünk.

Nem a vallás regénye ez, hanem a szereteté, a lelkiségé, a (föl)emelkedettségé. A sorokban önmagunkra ismerhetünk, és ha figyelmesen olvassuk, tükörben láthatjuk magunkat, s a tükör szembesülésre kényszerít a kiüresedett, kiégett, pénzhajhászó mai társadalom képével.

„Ez az üvegfenekű világ, ez a csillogó, cicomás színpad, melyen ezeregy árnyjátékot játszanak, tele van mindenféle szereplővel, akik a pénz, az anyagi javak, a hírnév, a pompa csapdájába estek… Minél gazdagabbak lettek, annál jobban kellett nekik a pénz. (…) Cselszövéssel és féltékenységgel, irigységgel, hitványsággal és gőggel összeharácsolták a világ javait, az anyagiak rabszolgái lettek.”

De elsősorban az igaz érzések, a szerelem himnusza a regény. Megismerkedhetünk a Korán törvényeivel, de a sorokban mintha a keresztény apostolok írásai köszönnének vissza. Semsz az utolsó szabállyal Pál apostol szeretetről írt himnuszát idézi fel:

„A szerelem nélkül leélt élet hiábavaló. Ne kérdezd, hogy vajon az isteni, az eszményi, a világi, az égi vagy testi szerelmet kell-e keresned! Az ellentétek ellentéteket szülnek. A SZERELEM-nek nincsen szüksége jelzőre vagy definícióra. A szerelem önmagában külön világ. Vagy benne vagy, a középpontjában, vagy kívülállóként csak vágyódsz utána.” – mondja Semsz.

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, / Ha szeretet nincs bennem, / Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. / Legyen bár prófétáló tehetségem, / Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, / Legyen akkora a hitem, hogy hegyeket mozgassak, / Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…” – fogalmazza meg Pál apostol.

Nem meglepő, mennyire összecsengenek ezek a gondolatok. A szerelem és a szeretet a legnagyobb és legnemesebb érzés, amit ember e földön érezhet. A szerelem fölkavar, a szerelem és a szeretet legyőz minden akadályt, megszépíti és fölvidítja azt, aki hagyja magát átadni ennek az érzésnek „először a jelenlétével, azután a hiányával”.

Igen, a szeretet tárgyának a hiánya: ez a legnehezebb része a szerelemnek. Erős próbát kell kiállnia annak, aki hitt az igaz szerelemben, ezért képes volt áthágni szabályokat és konvenciókat, és elsősorban leküzdeni az önmagában fölállított akadályokat.

Elif Şafak

Elif Şafak

A könyvben szemtanúi lehetünk e kettétört szerelmeknek. A varázslatos utazás során a számtalan kihívás elől meg nem futamodó szereplők ilyen-olyan formában életükkel fizetnek a nemes érzésért. Ám mindennek ellenére, a hiány ellenére Semsz üzenete egyértelmű:

Sohasem késő feltenni magunknak a következő kérdést: Vajon készen állok rá, hogy megváltoztassam az életemet, és én magam is megváltozzam? Nem számít, mennyi idősek vagyunk, és mi minden történt már életünkben; teljesen megújulhatunk.”

Megújulhatunk, ha szeretet van a szívünkben és őszinték vagyunk másokhoz, de elsősorban önmagunkhoz.

Belső elmélyülésre, önvizsgálatra, az élet valóban fontos kérdésein való töprengésre késztet ez a könyv, amely Nagy Marietta és Sipos Kata kiváló fordításának köszönhetően a magyar olvasónak is megadja ennek lehetőségét.

Olvass bele: Részlet a könyvből

Adatok: A könyv fülszövege

Elif Şafak: Szerelem

Európa Könyvkiadó, 2011