Sándor L. István: Szabadságszigetek (részletek)

Posted on 2022. március 11. péntek Szerző:

0


Kalauz egy életműhöz

Fodor Tamás egyike az utolsó színházi mestereknek Magyarországon. És egyik képviselője annak a szintén kiveszőben lévő, a világra mindig aktívan reagáló értelmiségi magatartásnak is, amely nemcsak a valóság megismerését, megértését látja feladatának, hanem annak alakítását, formálását is. Ez a könyv ennek a gazdag életműnek az első időszakáról ad áttekintést.

Fodor Tamás színházi pályája 1961 őszén kezdődött, amikor bekapcsolódott az Egyetemi Színpad munkájába, tagja lett az Universitas színjátszó együttesének. De nemcsak színjátszóként és szavalóként szerepelt az együttes előadásaiban, hanem rendezni is itt kezdett, sőt asszisztensként és szervezőként is bekapcsolódott a munkába. Egy olyan kulturális közösség aktív tagjaként élt és alkotott, amely az akkori Magyarország szellemi életének legprogresszívebb törekvéseit képviselte.

Fodor későbbi pályáját – amikor némi keresgélés után a saját útját kezdte járni – szintén ez jellemezte. Mindig olyan szellemi közeget keresett, teremtett maga körül, amely a kor emberi kihívásaira reagált, szakmailag pedig a legprogresszívebb törekvésekhez kapcsolódott. Ez határozta meg az 1971-ben indult Orfeo Stúdió, majd a belőle kinőtt Stúdió „K” működését is. Meg még egy fontos dolog: ezek a fiatalok alkotta közösségek együttesen keresték a válaszokat a világ és a színház által feltett kérdésekre. Nem olyan műhelyek voltak, amelyek egy-egy tekintélyes mester köré gyűltek, hanem önfejlesztő közösségekként szerveződtek, ahol egyenrangú tagok együttes erőfeszítéssel keresték a megoldásokat a felmerülő emberi és művészi problémákra. Ezért is lett munkájuk kulcsfogalma a kollektív alkotás (création collective). Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – az ezekben a kulturális közösségekben szerzett tapasztalatok Fodor Tamást mára vitathatatlan színházi mesterré tették.

Ez az oka annak, hogy pályájának áttekintéséhez hozzátartoznak az általa épített kulturális közösségek történetei is. A könyv ezt egyszerre rajzolja meg külső és belső nézőpontból. A külső kép a legfontosabb események összefoglalásából, az akkor született előadások leírásából, rekonstrukciójából, elemzéséből áll össze, a belső kép a rendezővel és legfontosabb alkotótársaival folytatott beszélgetésekből rajzolódik ki.

Sándor L. István

Fodor Tamás mellett megszólalnak a könyvben az Orfeo Stúdió és a Stúdió „K” első nemzedékének tagjai: Angelus Iván, Németh Ilona, Oszkay Csaba és Székely B. Miklós. És miközben Fodor Tamás és alkotótársai a pályájukról mesélnek, kirajzolódik a 60-as, 70-es évek társadalomtörténetének, kulturális és művészeti életének egy jelentős szelete is – a színházi közösségek történetén keresztül a kor Magyarországáról kapunk plasztikus képet.

Részlet a könyvből a litera.hu oldalon: Interjú Fodor Tamással

Sándor L. István: Szabadságszigetek.
Fodor Tamás és a Stúdió „K” története 1978-ig

Selinunte Kiadó, Budapest, 2021
588 oldal, teljes bolti ár 5990 Ft