Társas lények vagyunk | Kiss Bernadett, Kiss Gábor (szerk.): Nem jó az embernek egyedül lennie

Posted on 2021. szeptember 19. vasárnap Szerző:

0


Somogyi András |

Bár ez a kötet csak az emberrel magával és kapcsolataival foglalkozik, vagyis kínálja fel idézetek formájában híres emberek bölcs gondolatait, szögezzük le, hogy társaink – amint a Biblia is utal rá – az állatok, növények, hegyek, völgyek, az egész bennünket körülvevő, élő és élettelen természet. A természetet lehet uralni, lehet megszelídíteni (némelykor azt hitték: leigázni), lehet rettegni pusztító viharoktól, árvizektől, vulkánkitörésektől – de társként kell elfogadni és megőrizni.

Térjünk vissza azonban kötetünk tárgyára és csináljunk kedvet az olvasónak a hétszázötvenből néhány idézet szemelgetésével. Legyünk udvariasak és válasszuk első témánknak a Nőt. A nők egyenjogúsága ma sem befejezett küzdelem, elég ha az „egyenlő munkáért egyenlő bér” távolról sem megvalósult óhajára gondolunk. Ezért is értékes az olvasónak Mahatma Gandhi gondolata: „Gyönge nemnek nevezni az asszonyt: rágalom, igazságtalanság ez a férfi részéről az asszony iránt. …Ha az erőszaknélküliség az emberiség törvénye, a jövő a nőké.” Ady Endre ezt még megfejeli a nők iránti érzelmektől vezérelve: „Óh, Istennek nagyszerű teremtményei a nők. Érdemes értük élni.

A szeretetről talán a költő, Rabindranath Tagore írt a legszebben és legkifejezőbben: „A szeretet a legvégső jelentősége annak, ami bennünket körülvesz. Ez nem csupán egyszerűen érzés, ez az igazság, ez az öröm, amely minden teremtésnek kezdete.”

A házasságról így szólott Nietzsche:Házasélet: Így hívom én azt, amikor két akarat meg akarja teremteni az egyet.”

Fontos téma legnagyobb kincsünk, a gyermek. Idekívánkozik az angol író, William Locke megjegyzése: „A gyermekkel úgy bánj, mint veled egyenrangú féllel, de ne haragudjál rá, ha ő nem felnőtt módjára bánik veled.” Szorosan ehhez csatlakozik a nevelés témaköre. Hadd említsem Louis Bromfield amerikai regényíró gondolatát, amivel azonban csak részben tudok egyetérteni: „A nevelést nem az iskola végzi…” Az alapvető nevelést én a drága szüleimtől kaptam, de a mai napig szeretettel és hálával gondolok kiváló gimnáziumi tanáraimra, akik nemcsak szaktárgyaikat oktatták, hanem szorgalomra, kitartásra, bölcs döntésekre ösztönöztek, példát mutattak – azaz neveltek minket.

Az édesanyákról szóló idézetek közül hozzám Lew Wallace (a Ben Hur szerzője) mondása áll legközelebb: „A jó Isten nem tudott mindenütt ott lenni, ezért teremtette az édesanyákat.”

Michael von Faulhaber egykori müncheni bíboros érsek fogalmazza meg számomra legkifejezőbben a család tartalmát: „A család a legrégibb és legbensőségesebb emberi közösség…. A család mindennek a gyökere.” Tegyük hozzá a ma különösen érvényes gondolatot, ami – természetesen – a könyvön kívül, napjainkban fogalmazódott meg: „A család az család.”

Seneca, a filozófus mondása sok politikus számára megszívlelendő: „Szabályrendeletekkel az út hosszadalmas. Példákkal azonban rövid és hatásos.”

A barátságot François Périer (François G. M. Pillu, francia színész álneve) így fogalmazta meg: „A barát olyasvalaki, akire mindenkor számíthatunk, hogy azután ő is számíthasson miránk.”

Súlyosan megosztott, felszított ellentétektől és gyűlölettől áthatott társadalmunk számára alapvető lehetne Gandhi megfogalmazása a türelemről. „A viselkedésünk aranyszabálya a kölcsönös türelem. Hiszen nem egyformán gondolkozunk, az igazságnak csak egy-egy részét látjuk különböző szemszögből.”

Végül pedig mindnyájunk számára idézem a görög bölcselőt, Plutarkhoszt a tartalmas, tehát igazi életről, ami különösen időszerű a mai, járványtól sújtott, nehéz időkben: „Élni kell, nem csak létezni.”

A nagyon jól válogatott, életünkben valódi iránytűként szolgáló, sok bölcs idézetnek csak kis töredékét tudtam itt felkínálni. De szívből remélem, az olvasónak kedve támad az egész kötet megismerésére. És hadd fogalmazzak meg egy rövid dicséretet is a könyv összeállítóinak, Kiss Bernadettnek és Kiss Gábornak címezve: rendkívül hasznos az olvasó számára a kötet végén az idézetek szerzőinek alfabetikus felsorolása és rövid ismertetése.

Kiss Bernadett * Kiss Gábor (Fotó: Czimbal Gyula)

Kiss Bernadett, Kiss Gábor (szerk.):
Nem jó az embernek egyedül lennie

Iránytű sorozat
Tinta Kiadó, Budapest, 2021
180 oldal, teljes bolti ár 2990 Ft
kedvezményes ár a kiadónál 2093 Ft,
ISBN 978 963 409 3053

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

A Nem jó az embernek egyedül lennie… olyan idézetek gyűjteménye, amelyek végigkalauzolnak bennünket az egyedülléttől, fiatalkori szerelemtől, a párválasztástól kezdve a gyermekáldáson át egészen az idősödő házaspárok előtt álló kihívásokig.