Kísérlet a múlt megragadására | Zsigmond Anna: A Tiszától a Hefer völgyéig

Posted on 2020. november 30. hétfő Szerző:

0


Bedő J. István |

Nagyon nagyra becsülöm a dokumentum-gyűjteményeket, hiszen olyanok, mint egy hatalmas kirakós játék (puzzle) apró darabkái, ahol még az égnek vagy a távoli hegyek képének részletei is érdekesek. Fölfedezhetünk valami ismeretlen apróságot rajta, benne.

Ezért gondoltam fontosnak Zsigmond Anna könyvét, amelyben a Magyarországról kivándorlás, az akkor még Palesztinába bevándorlás (alija) 1927 és 1948 közötti, kevéssé feldolgozott időszakáról esik szó. A Tiszától a Hefer völgyéig nem irodalmi jellegű összefoglalót ad, hanem dokumentumokat, névsorokat, megőrzött leveleket, családi fényképeket, korabeli – stencilezett – újságokat. A cionista fiatalok világmegváltó, kommunisztikus elképzelései, mindennapjai jelennek meg a könyv lapjain.

Ami ezeket kiegészíti: rövid összefoglalók, innen-onnan (vagyis könyvekből, tanulmányokból, az internet adatbányáiból) előkapargatott, tömörített történelmi áttekintések. Olykor még szépirodalmi részletek is. És mindez, ismétlem, az emlékezés, a kollektív emlékezet számára igen fontos. Ezek a cseppnyi mozaikkockák a maguk esetlenségével, a levélírók rokoni utalásaival vagy a visszaemlékezések gépiratainak megkopott részeivel meghatóak lehetnének, ahogy a vitrinbe zárt lapokra pillantunk – így azonban a hatás egészen más.

A könyv által átfogott két évtizedes időszakban fiatalok, olykor házaspárok vágtak neki a világnak – önként, az Ígéret Földjének hívó szavára vagy kényszerűségből, a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” erkölcstelen rendeleteinek hatására. (Ez utóbbi Szabó Magda szívszorító megfogalmazása az Abigélben.) Aztán sokukat vissza is toloncolták Palesztinából arra a Magyarországra, amelyik a legkevésbé sem vágyott zsidók, kommunisták (pláne együtt) visszafogadására – többen ezért vonultak illegalitásba, ameddig lehetett vagy sikerült. Az ő leszármazottaik számára ez a családi múzeum része, amelynek fontosságát nehéz lenne vitatni.

Ennek a dokumentumgyűjteménynek a könyvvé alakítása azonban – a jó szándék elismerése mellett – nagyon is vitatható. Zsigmond Anna mindent belezsúfolt a két kemény könyvtábla közé, amit csak elő tudott gereblyézni, pedig ha kevesebb jelenik meg, sokkal többet ért volna. A mennyiség így elsöpörte a minőséget.

A szövegeket semmilyen rendező erő nem fogja össze, a kronológia önmagában nem ad választ arra, hogy kicsoda fontos, ki milyen rokon – és ez az áttekinthetetlenség már a megértés rovására megy. Ez a múlt talán megérdemelt volna egy jókezű bér-írót, aki formát ad az anyagnak. Eltűntek volna a suta, idegenszerű megfogalmazások, az összefésülés csökkentette volna az ismétlődéseket. A szerkesztés során fény vetülhet a fontos részletekre, a lényegtelenek eltűnése vagy megritkítása könyvvé formálhatta volna a papírköteget. (Vajon a kötetben feltüntetett szerkesztő mit tudott érdemben szerkeszteni?)

Az elszomorító végeredményhez még hozzájárult a nagyon gyenge minőségű amatőr fényképek válogatatlan beillesztése. Ezeket először megszűrni, másodszor technikailag feljavítani lehetett, még inkább kellett volna.

Sietve jelent meg a Zsigmond Anna nevével jegyzett kötet, talán az „utolsó perc” félelme hajszolta a piacra kerülését – de igazi hasznát főleg a forrásbúvárok látják, meg az érintett családok, túlélők és leszármazottak.

Zsigmond Anna: A Tiszától a Hefer völgyéig
Nyomdai közreműködés:
Atlantic Press Kiadó
304 oldal, teljes bolti ár 3490 Ft,
ISBN 978 963 557 0171

* * * * * *

A könyv fülszövege

Zsigmond Anna könyve személyes élettörténeteket dokumentáló elsődleges források alapján tár fel eddig ismeretlen tényeket a magyar zsidók Palesztinához való viszonyáról az 1920-as és 1930-as évekből.
A könyv bemutatja a magyarországi Hasomer Hatzair baloldali ifjúsági mozgalom megalakulását, a cionista szervezet belső életét, vitáit, országos szervezettségüket. Magánlevelek, izraeli archívumok, képek segítségével megelevenedik az ismeretlen környezet, megismerjük az ottani feladatokat, nehézségeket, a gazdasági és politikai döntéseket, Palesztina politikai helyzetét.