Kit Yates: Ne hidd el az igazságot! (részlet)

Posted on 2020. november 27. péntek Szerző:

0


(…) Alkalmazott matematikusként a matematikát mindenekelőtt gyakorlati eszköznek tekintem, amelynek segítségével megérthetjük bonyolult világunkat. A matematikai modellek előnyeit élvezhetjük mindennapi élethelyzetekben, és ehhez nem feltétlenül kellenek unalmas egyenletek százai vagy számítógépes kódok sorozata. A matematika alapvetően egyfajta minta. Ahányszor csak rátekintünk a világra, saját modellt építünk fel a megfigyelt minták alapján. Ha fraktálmintázatot veszünk észre egy fa ágai között vagy egy hópehely sokszorosan összetett szimmetriájában, akkor a matematika válik láthatóvá. Amikor egy zeneszám ütemére dobolunk a lábunkkal vagy amikor a hangunk visszhangzik és rezonál, ha a zuhany alatt énekelünk, akkor a matematikát halljuk. Ha a labdát becsavarjuk a kapuba vagy parabolikus röppályáján elkapjuk a krikettlabdát, a matematikát alkalmazzuk. Minden új tapasztalat és minden érzékszervi információ tovább pontosítja, alakítja és még részletesebbé, bonyolultabbá teszi a környezetünkről
alkotott modellt. Legjobban úgy érthetjük meg a minket körülvevő világot irányító szabályszerűségeket, ha matematikai modelleket építünk fel, amelyek megragadják a
valóság sokszínűségét.

Meggyőződésem, hogy a legegyszerűbb, legfontosabb modellek a történetek és az analógiák. Leginkább azzal szemléltethetjük a matematika láthatatlan, rejtett áramlatának a hatását, ha bemutatjuk az emberek életére gyakorolt befolyását, a rendkívülitől a mindennaposig.

Ha megfelelő szemüvegen át nézzük őket, elkezdhetjük kibogozni a hétköznapi tapasztalataink alapját képező, rejtett matematikai szabályokat.

E könyv hét fejezete sorsfordító események igaz történetét mondja el, amelyekben a matematika alkalmazása (vagy helytelen alkalmazása) kulcsszerepet játszott: betegek rokkantak meg hibás gének miatt, ártatlanok estek áldozatul bírói tévedéseknek, vállalkozók mentek csődbe helytelen algoritmusok miatt és mit sem sejtő felhasználók szenvedték meg a számítógépes hibákat.

Olyan vállalkozókat követünk nyomon, akik vagyonokat herdáltak el, és szülőket, akik a gyermeküket vesztették el – mindezt matematikai félreértések miatt. Etikai dilemmákkal küszködünk, a szűrővizsgálatoktól a statisztika ravaszságáig, és olyan húsba vágó társadalmi kérdéseket boncolgatunk, mint a politikai szavazások, a betegségmegelőzés, a büntető igazságszolgáltatás és a mesterséges intelligencia. Könyvünk bebizonyítja, hogy a matematikának mélyreható és jelentőségteljes mondanivalója van ezekről a dolgokról – ahogy sok minden másról is.

De nem elégszem meg annyival, hogy rámutatok azokra a területekre, ahol a matematika jelen van. Az elkövetkező oldalakon olyan egyszerű matematikai szabályokat és eszközöket adok az olvasó kezébe, amelyek segítségére lehetnek a mindennapi életben: kezdve attól, hogyan szerezhetjük meg a legjobb ülőhelyet a vonaton egészen odáig, hogyan őrizzük meg a józanságunkat, amikor váratlan vizsgálati eredményt közöl velünk az orvos.

Egyszerű módszereket javaslok a számszaki hibák elkerülésére, és nyomdafestékkel mocskoljuk be a kezünket, miközben kibogozzuk a főcímek mögött rejtőző számokat. Ezenkívül közeli, személyes kapcsolatba kerülünk a fogyasztói genetika mögött meghúzódó matematikával, működés közben figyeljük meg a matematikát, mialatt rávilágítunk azokra a lépésekre, amelyeket magunk is megtehetünk, hogy segítsünk megakadályozni egy halálos betegség terjedését.

Ahogy remélhetőleg már kitalálták, nem matematikakönyvet tartanak a kezükben. Nem is matematikusoknak szóló könyvet. A lapjain egy árva egyenlettel sem fognak találkozni. Ez a könyv nem az iskolai matematikaórák emlékét kívánja felidézni, ami talán hosszú évekkel ezelőtt feledésbe merült. Éppen ellenkezőleg: ha valaha is kirekesztettnek érezték magukat, és elhitték, hogy a matematika nem való önöknek, vagy gyenge eredményt értek el belőle, akkor tekintsék ezt a könyvet egyfajta felszabadításnak.

Őszintén hiszem, hogy a matematika – ha megfelelő módon adjuk elő – bárki számára érthető lehet, és mindnyájan felismerhetjük a nap mint nap megtapasztalt bonyolult jelenségek hátterében meghúzódó, nagyszerű matematikai törvényszerűségeket. Ahogy azt a következő fejezetekben látni fogjuk, éppen úgy a matematika áll az elménket megzavaró téves riasztások mögött, mint a hamis biztonságérzet mögött, amitől nyugodtan alszunk éjszaka, sőt a közösségi média által ránk zúdított történetek és az ott terjedő mémek mögött is. Matematika az is, ahogy lyukak keletkeznek a törvény szövetén, de egyben a tű is, amellyel befoltozzák a lyukakat; matematika az életmentő technológia, de azok a hibák is, amelyek kockázatossá teszik; matematika egy halálos betegség megjelenése meg az a stratégia is, amivel legyőzik.

Kit Yates

A matematika jelenti a legnagyobb reménységünket arra nézve, hogy valaha is megválaszoljuk a világegyetem rejtélyeit és saját fajunk titkait. A matematika végigkísér minket életünk milliárd ösvényén, és a fátyol mögött vár ránk, hogy majd visszanézzen ránk, amikor utoljára veszünk levegőt.

Fordította: Tóth Enikő

Kit Yates: Ne hidd el az igazságot!
– Miért (szinte) minden matematika?

Athenaeum Kiadó, Budapest, 2020
352 oldal, teljes bolti ár 4299 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 3439 Ft
ISBN 978 963 293 8455 (papír)