Ady Endrétől Zrínyi Miklósig | A Tiszatáj Diákmelléklete a távoktatás szolgálatában

Posted on 2020. március 20. péntek Szerző:

0


Annus Gábor* |

A Tiszatáj folyóirat az ország leghosszabban folyamatosan megjelenő szépirodalmi orgánuma (most 74. évfolyamánál tart). Először 1992. októberi számában közölt Diákmellékletet; a szerkesztőség Levendel Júlia József Attiláról szóló írásával indította útjára az azóta is nagy sikerrel futó rovatot.

Az elmúlt évtizedekben a hazai irodalomtudomány és szépirodalom legjobbjai által jegyzett Diákmellékletek szinte egy teljes magyar irodalomtörténet fejezeteivé álltak össze: a magyar nyelvű irodalmiság kezdeteitől egészen a napjainkban zajló irodalmi jelenségekig. A korábban a laptól elkülönülve nyomtatott, egy ideje az aktuális lapszám végén olvasható, de folyamatosan az online térben is megjelenő Diákmelléklet-oldalakon megannyi mű, szerző és irányzat értelmezése jelent meg.

A Diákmelléklet mindenkor a hazai irodalomtörténeti kutatások legfrissebb eredményeit közölte és közli, ugyanakkor mellőzi a tudományos szakirodalmat jellemző bennfentes, bonyolult nyelvezetet. A rovat célközönségét a tantárgyi anyagot megújítva, új élményekkel átadni kívánó pedagógusok alkotják és azok a felső tagozatos és középiskolai diákok, akik a tankönyvi megalapozáson túli információkra, meglátásokra is kíváncsiak. Természetesen az írások iránt érdeklődők tábora magában foglalja az egyetemi közösségeket és az olvasók lehető széles és vegyes összetételű csoportját.

Mostanában a járványfertőzés elkerülése végett az iskolák bezárták kapuikat. A tanárok, oktatók és diákok, tanítványok, hallgatók egymástól biztonságos távolságban kénytelenek tartózkodni. Vagyis megnehezültek az irodalom oktatásának, az irodalmi élmény átadásának a lehetőségei. A magyar közoktatás az online térbe, virtuális osztálytermekbe költözött és a digitális kapcsolattartás legkülönfélébb fórumait, módszereit igénybe véve keresett – és talált! – megoldást a kialakult helyzetre.

Az olvasók iránti elkötelezettség és szolidaritás jeleként a Tiszatáj felajánlja a közoktatás résztvevői számára egyik legnagyobb kincsét, az évfolyamaiban összegyűlt Diákmellékleteket, és ezek anyaga a korábbinál könnyebben kereshető formában érhető el.

A Diákmellékletekben eddig 173 írás jelent meg. Szerzői beosztás (névmutató) alapján valamennyi olvasható és beilleszthető a következő hetek, hónapok tanmeneteibe, felkészülési folyamataiba.

*Annus Gábor, a Tiszatáj szerkesztője

A Tiszatáj diákmellékletei itt találhatók meg