A múzeum múzeuma | Újra látható lesz Amerigo Tot kiállítása Pécsett

Posted on 2020. március 2. hétfő Szerző:

0


Xénia |

A múzeum múzeuma cím részben arra utal, hogy a Modern Magyar Képtárnak a magyar képzőművészet történetét a Nagybányai művészteleptől napjainkig bemutató állandó kiállításának részeként látható újra Amerigo Tot szobrászművész kis kamaratárlata.

A cím másik értelmezése lehet, hogy ez a most megnyíló kiállítás szükségképpen reflexió is a művész munkásságát bemutató, 1978-ban Pécsett nyílt állandó kiállításra, s így a ’70-es évek Magyarországának kultúrpolitikai állapotát vonja be a múzeumba. Mert Amerigo Tot esetében a kétségtelenül magas szintű technológián túl nem a formaújító minőség, hanem maga a legendás, pikareszk életrajzi adalékokkal színezett személyiség, illetve a személyiségre felépített egykori szerep hangsúlyos, s az életmű művészi karaktere is ebből kiegészíthető.

A Ludwig Múzeum 2009-ben nyílt időszaki kiállítása a tárlathoz megjelent kiváló kiadvánnyal (Amerigo Tot, párhuzamos konstrukciók) ennek a (re)konstrukciónak volt jelentős eseménye. Victor Vasarely mellett Amerigo Tot emblematikus figurája képviselte az egykori szocialista politika kulturális nyitását Nyugat felé, s ebben a „fellazításban” a Janus Pannonius múzeum kiemelkedően fontos szerepet játszott. A két művész állandó kiállítása Pécsett nyílt meg a ’70-es években, s több külföldi (Enzo Cacciola, Marcello Morandini, Günther Uecker, Georg Karl Pfahler), illetve külföldön élő magyar származású művész (Stein Anna, Frank Magda, Beöthy István, Szenes Árpád) mutatkozhatott be itt egy-egy időszaki tárlattal.

Amerigo Tot műveinek jelenléte a Modern Magyar Képtárban – együtt egykori pécsi kapcsolataival, például Rétfalvi Sándorral és Kígyós Sándorral – a múzeum és a pécsi szobrászat hagyománya és folytonossága. Amerigo Tot művészete összekapcsolja a modernitás két pólusát, az absztrakciót és a figuratív ábrázolást, ahogy ezzel párhuzamosan – a különböző ideológiai irányú megrendeléseknek az alkotói szabadság kereteiben eleget tevő szobrász – személyében egy baloldali politikai elkötelezettség meghitten együtt lehetett a katolikus egyházzal és VI. Pál pápa barátságával.

A művész kiállítását megnyitó kerekasztal beszélgetésen Miklya Gábor, Németh Pál, Nyári Zsolt, Pál Zoltán és Rigó István szobrászművészek, valamint Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti osztályának vezetője vesz részt, címe: Amerigo Tot és a pécsi szobrászat.

A Janus Pannonius Múzeum honlapjára nemsokára folyamatosan feltöltik Amerigo Tot pécsi kapcsolatainak dokumentumait, melyek a művészre vonatkozó közelmúltban megjelent közleményekből – remélhetőleg nem szándékosan – kimaradtak.

Fotók: Füzi István (JPM)

Megnyitó: 2020. március 4.,
az állandó kiállítás részeként folyamatosan látogatható

Modern Magyar Képtár
(Pécs, Papnövelde utca 5.)