Amatőr kiadás, profi irodalom | Bán Béla: Az esperes

Posted on 2019. június 3. hétfő Szerző:

0


Cserhalmi Imre |

Höhög, tolító, megcsihol, kalucsni, istráng, ándung, böngyör, köbölő léc, cinkanna, lonc – ilyen rég elfeledett (széles körben talán nem is ismert) szavakkal van tele ez a könyv, de persze ettől még nem lenne irodalom. Igazi regénnyé azzal válik, hogy Bán Béla megnyitja előttünk és izgalmasan ábrázolja egy 19. századi szatmári falu világát s benne természetesen a nyelvét is.

Azt hangsúlyozom, hogy természetesen. Ennek indoklására és forrásaként kevés, hogy a mai Szamoskér az ő egykori faluja, ahol ma is tisztelt,-szeretett személyként tartják számon. Kevés még az is, hogy valószínűleg az akkori lelkészpalást minden csatjáról, a tehénistállók minden szegletéről, a cséplőgépek működésének minden percéről hiánytalan ismeretei vannak, ezért tudja elképesztő részletgazdagsággal ábrázolni regénye tárgyi világát is. Ezektől a könyv még lehetne néprajzi leltár, szociográfiai jegyzőkönyv, tájnyelvi, település- és egyháztörténeti dokumentumgyűjtemény. Csakhogy ez a szinte áttekinthetetlen méretű tudásanyag az ő kezén regénnyé nő: mindössze hitelesíteni segíti, a keretét adja.

Ebben a keretben szeretni valóan gyarló és hősies, gondolkodó és maradi, lusta és talpraesett emberek élnek. És halnak. Mert még „háborítatlanul” pusztít a tüdőbaj, óriási a csecsemő- és szülőnő-halandóság. Nem nagyon ritka az analfabéta nő, vagy a folyó és lápi tó ölelésében küszködő faluban a Szamos áradása, amely a nagyon szegény, többnyire vályogból építkező embereket gyakran kényszeríti újjáépítésre. A nyomorgó magyar faluról Féja Gézától, Illyés Gyulától és másoktól igazán sokat tudhatunk, de ők mégiscsak messziről – sőt: városból – érkeztek, Bán Béla viszont ott élt, alulnézetből látta, ami alul volt. Ilyen módon és részben irodalmunknak ahhoz a vonulatához sorolható, amelyhez a honvédelmi miniszterként szinte minősíthetetlen, de íróként talán méltatlanul elfeledett Veres Péter is.

A remekül megválasztott főhős, Kiss Bertalan paraszti származású, de a Teológiai Akadémiát kitüntetéssel végzett református lelkész, igazi első generációs értelmiségi, akinek öngyilkossággal végződött életében tragikus erővel munkál a meghaladott (de folyton utána nyúló) múlt, a hibátlan kötelesség- és hivatástudattal megélt, lelket-testet szinte felégető jelen, meg a jövő, amely bármennyire vágyott, sőt tervezett, még homályosan is alig sejthető.

A fafejű egyházi hierarchiával éppúgy meg kell küzdenie, mint a hívekkel, akiknek génjeibe égett a kisebbrendűségi érzés, a sokféle gyanakvás meg előítélet. Akik sunyi rosszindulatot éppúgy tudnak produkálni, mint erős ragaszkodást és hálát. Akkoriban Debrecentől a faluig még két napig tartott az utazás, a napi robot, a nélkülözéstől óvó rettegés éppúgy lekötötte az embereket, mint a templom és lelkésze iránti áldozatkészségük. Mintha minden így végzett ingyenmunkájuk kinyújtott kezük lenne az őket követő generáció, a jövő felé.

A kicsi falu rendkívül hitelesen ábrázolt protestáns lelkésze a magánélete romjain és vesztett csatáin túl is nagyszabású hőssé válik, akiben Bán máig érvényes, mert a korát megelőző modern embert jellemez és formál.

Bán Béla

Számtalan magánkiadásban megjelent művet olvastam akár csak az utóbbi tíz évben is. Sokukról eleve tudható volt, hogy miután alkotójuk és szűk családi-baráti körök számára örömforrásként szolgáltak, ezzel be is teljesítették funkciójukat. De olykor mérgelődtem, hogy szűk körben maradásra kényszerültek, holott nagyon is méltók lettek volna hivatásos kiadók figyelmére, s ami ezzel jár: terjesztési lehetőségeire.

Bán Béla és regénye e kevesek közé tartozik. Kiváló jellemformálás, cselekménybonyolítás, ritmusérzék, kiérlelt stílus, szóval erős olvasói élmény. Addig is, amíg felfedezik a profi kiadók (amelyeket sajnos sohasem keresett meg), legalább nívós filmrendezők figyelmébe ajánlom.

A borító, a tördelés és a tipográfia Hanák Katalin ugyancsak profi munkája.

Bán Béla: Az esperes
A szerző magánkiadása, 2019
ISBN 978 615 004 2497