Kellemes pszichológiai bestseller | Limpár Imre: A siker tervezhető

Posted on 2018. október 7. vasárnap Szerző:

0


Cserhalmi Imre |

Senkit ne tévesszen meg a cím: ez a könyv nem a sikerről szól, hanem sokkal fontosabb dologról: a boldog életről. Csakhogy a siker manapság üzleti alapszónak számít, remekül mutat a könyvesboltok kirakatában. Persze, minél inkább koptatják, annál inkább válik töltelékszóvá, és minél inkább istenítik, annál inkább gyanússá.

Hogy siker nélkül milyen tökéletes boldogság létezhet, hogy a siker nem garantálhat teljes életet (ha éppen nem rombolja azt), azt régen is tudták, ma meg talán még szélesebb körben.

Sok elgondolkodtató, hasznos ismeretet ad közre a szerző célokról, kitartásról, szokásokról, ígéretről, fogadalmakról, idő­gazdálkodásról, erőforrásokról, döntésekről, kom­muni­kációról, mosolyról, háláról, sétáról, emlékekről, aján­dékokról, választásról, stresszről, magabiztosságról, példaképekről, önszuggesztióról, önbizalomról, távolí­tásról, őszinteségről, rosszkedvről, passzivitásról, lehetőségekről, túlélésről, aggódásról, létezésről és lézengésről. E felsorolásból is sejthető, hogy igen gazdag problémahalmazt érint, s az ismeretterjesztést tetézi azzal a terjedelmes szakirodalommal is, amit könyve végén az olvasóinak ajánl. Ez a figyelmesség olykor csorbát szenved, amikor frappáns (vagy annak vélt) idézetet úgy is publikál, hogy megfeledkezik az idézett szerzőről a nevén kívül mást is közölni, noha az növelhetné a szóban forgó mondat(ok) figyelemfelkeltő hatását és súlyát.

Limpár Imre stílusa könnyed, előadásmódja lendületes, a fejezetek tagolásával, fegyelmezett terjedelmével abszolút olvasóbarát, az egész művet áthatja a jótékony rutin. Bár nem minden mozzanatban. Gyakori tapasztalat, hogy azoknál a szakembereknél, akik szóban is, írásban is találkoznak a közönségükkel – és szóban gyakrabban, sőt talán tehetségesebben is –, kissé keveredik a kétféle metódus, megközelítés, eszköztár. Amikor a könyvben már sokadszor javasolja a szerző, hogy „végy egy A4-es papírlapot” és írd vagy rajzold rá ezt meg azt, akkor gyanakodhatunk, hogy ez a felszólítás meg a végrehajtásának a reménye inkább tréningeken életszerű, mint a könyvet éppen olvasók helyzetében.

Ez a könyv a szakmai szándékát tekintve tisztességesen, emberileg vonzó módon szolgálja az olvasó pszichológiai ismereteinek a bővítését, és ha ezzel valóban hozzá tudja segíteni őt a vágyott sikerhez – hiszen ez volt a hívószó –, akkor még az ígéretét is teljesíteni tudja. A szerző fáradságot nem kímélve, tiszteletreméltó energiával és közlési szándékkal valóban rengeteg mindent elmond, ami a sikerről (és feltételeiről) az olvasónak az eszébe juthat.

Más kérdés, hogy melyik olvasónak? Annak-e, aki már rendelkezik némi pszichológiai jártassággal, annak-e, aki még sohasem találkozott a lélektannal, annak-e, aki csupán gyakorlatias tanácsokat igényel, vagy annak, aki inkább tudományos összefüggésekre kíváncsi.

Nem tudom eldönteni, de gyanítom, hogy mindenkiére. (Talán eleve pszichológiai bestsellernek szánta művét a szerző, akinek közismerten sok és sokoldalú tapasztalata van a tudomány terjesztésében és hasznosításában.) Így viszont kissé zsúfoltnak tűnik a könyv. Különösen a vége felé, ahol olykor több szót és komplexebb magyarázatot igénylő gyakorlatok, szempontok stb. kissé felsorolásszerűen jelennek meg. Kár értük, mert többet érnek annál. Persze, tudvalévő, hogy minden mindennel összefügg, de ilyenkor elhamarkodottnak, felszínesnek érezhetünk olyasmit is, amire már nem juthatott a rangjához-súlyához méretű figyelem és terjedelem. A kívánt olvasóréteg pontosabb tisztázása és következetesebb megcélzása segíthette volna az anyag szelektívebb kezelését. Így elkerülhető lett volna, hogy az olvasó úgy érezze: itt valaki túl sokat markolt.

Mindezzel együtt is állítható, hogy az oldott hangú, laza, de pontos fogalmazás, az emocionális és racionális hangsúlyok gondos előkészítése eredményeként a könyv mindvégig lekötheti az olvasót. Akkor is, ha nem innen meríti első pszichológiai ismereteit.

Limpár Imre

Limpár Imre: A siker tervezhető
– A praktikus tudás lélektani könyve

Kossuth Kiadó, Budapest, 2018
256 oldal, teljes bolti ár 3600 Ft,
kedvezményes webshop ár a kossuth.hu-n 3060 Ft,
e-könyv változat 2190 Ft
ISBN 978 963 099 2787

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Sikeres bárki lehet, de mégsem akárki. E könyv annak íródott, aki hajlandó végre kezébe venni a sorsát. Célom az volt, hogy mindenki számára biztonságos eszközöket nyújtó írást adjak az olvasók kezébe, hogy miként szabadulhatunk meg a pörgés rabigájából, hogy az életünk ne csak hajsza legyen, ahol mások életét éljük és céljait valósítjuk meg, hanem ahol végre merünk magunkra fókuszálni, s mindezt nem fogcsikorgatva, hanem derűsen, mosolyogva. Hiszek abban, sőt tudom, hogy mindez lehetséges.

Ha valaki közelít a sikerhez az üzleti életben, a tapasztalatok szerint sokszor elér egy kritikus lélektani határponthoz, és nem érti, miért nem képes áttörni a falakat, holott elvben minden módszert ismer. Ellenben ha valaki a lélektan felől közelíti a siker birodalmát, megint csak az ürességbe markol, mert pszichés felismeréseinek nem lesz a hétköznapokba ültethető konkrétuma.

Ez a könyv a hogyanokról szól.