Az út maga a cél | Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi

Posted on 2017. május 10. szerda Szerző:

0


Jeges-Varga Ferenc |

2013-ban jelent meg a Mesekalauz úton levőknek – Életfordulók meséi című gyűjtemény, amelyben Boldizsár Ildikó az életfordulók jelentőségére irányította rá a figyelmünket. A kötetbe rendezett 43 mese segítségével bemutatta az emberi élet egyes szakaszainak határait, kihangsúlyozva azokat a feladatokat, amelyeket az új életszakaszba lépve a boldogulás érdekében meg kell oldania többek között a fiatal felnőttnek, az érett férfinak és nőnek vagy éppen az aggkorú embernek.

Tavaly végre megszületett e könyv beígért folytatása, az Életválságok meséi – Mesekalauz útkeresőknek. Az új kötetbe Boldizsár 53 olyan mesét válogatott be, melyek az egyes életszakaszokat kísérő változási, fejlődési folyamatok során vagy az életszakaszok átlépése közben óhatatlanul is bekövetkező életválságokon, elakadásokon segíthetik át az embert.

Boldizsár Ildikó ezúttal is hangsúlyozza, hogy a kalauzok csupán gondolatébresztő „segédeszközök”, amelyek egyfajta sorvezetőként, kiindulópontként szolgálhatnak a mesékben rejlő üzenetek megértéséhez. Kísérletek arra, mit lehet „egy szuszra”, „egyetlen bekezdéssel elmondani a mesékről”. De aki valaha is kezébe vett egy Boldizsár-könyvet, tudhatja, a mesék értéséhez elengedhetetlen a személyes alámerülés. A mese csak az egyéni találkozások alkalmával nyílik meg akár annak a szakembernek, aki a mesével dolgozik, akár a mesétől segítséget váró hallgatónak.

A legelején egy frappáns, rövid indiai mondát kapunk ajándékba arról, hogy miért érdemes szembenézni a nehézségeinkkel. Mert lehet, hogy félelmetes a farkas, amelyik folyton a nyakunkba liheg, de csak úgy tudjuk meg, mit akar valójában tőlünk, ha szembe merünk bátran fordulni vele. Az egész kötet egyik legnagyobb tanulsága talán éppen az, hogy balul sikerült dolgaink nem ellenünk vannak, sokkal inkább tanítani akarnak minket, annak érdekében, hogy jobbá tegyenek, gazdagíthassanak bennünket.

Boldizsár jól átláthatóan szerkeszti legújabb könyvét, különböző válságtípusokba rendezve hoz példákat a mesék gyógyító szerepére. A szorongások és félelmek oldására például az állatmeséket emeli ki, amelyek bátorságot is adnak a mesehősnek, hogy az ellenséget ne kívül, hanem belül keresse. Olyan mesékből is szemezget, amelyek azt mutatják meg, hogyan keletkeznek azok az életsebek, amelyek átmenetileg elzárják a mesehőst a boldogság forrásától, és hogy mit lehet kezdeni e belső sérülésekkel, hogyan lehet begyógyítani őket.

Külön fejezetet szán azoknak a meséknek, amelyek a betegségeket kísérő lelkiállapotokra fókuszálnak. Bár minden betegséghez és minden beteghez más mese illik, közös jellemzőjük, hogy segíthetnek a megbomlott egyensúlyi helyzet felismerésben. Egy terápia során abban lehetnek segítségre, hogy a beteg elfogadja a betegség létezését, mert csak így küzdhet meg vele a megújulása érdekében.

A szülő és gyermek vagy a testvérek közötti konfliktusokra, az anyós, após problémákra koncentrálva foglalkozik többek között a családtagok közötti kommunikációs zavarokkal, az elszabadult indulatokkal, az ősök nemzedékekre kiható bűneivel, a gyermek elengedésével járó nehézségekkel. Röviden bemutatja az objektív (személyes valóság nélküli mátrix) és szubjektív (személyes valóságot tükröző mátrix) módszereket, amelyekkel a család mint rendszer működését veszélyeztető válságok rendezésében dolgoznak a meseterápia során. Rávilágít arra is, hogy a mesékkel való közös munka úgy válhat az egész család hasznára, ha tagjai felismerik, mennyire másként élik meg ugyanazt a szituációt. A meséken keresztül így a másik ember helyzete is könnyebben érthetővé válik.

Az állattárs mesékben állatmenyasszonyok és állatvőlegények segítségével hívja fel a figyelmet arra, hogy a boldog párkapcsolathoz a másik ember valódi énjének megismerésére és elfogadására van szükség. Ezekben a mesékben a férfi és a nő nem azáltal válik boldoggá, hogy tiszta, konfliktusok nélküli életet él, hanem hogy közösen keresik a válaszokat az összeütközések feloldására.

Ha pedig valaki elveszíti az állását, megbetegszik vagy például katasztrófa áldozatává lesz, a boldogság megtalálásához az elsődleges feladat, hogy ráeszméljen, hogyan lehet megküzdeni a krízishelyzet nehézségeivel. Ezért végül külön fejezet szól azokról a történetekről, amelyeknek a veszteségek feldolgozásában lehet szerepük. Ezekben a mesékben a veszteségtudaton van a hangsúly, s azon, hogyan lehet a veszteséget nyereségként értékelni, és mint ilyet hasznosítani.

Boldizsár Ildikó Carl Gustav Jungot idézve elsorolja, hogy a valóságot négyféleképpen vagyunk képesek érzékelni, a mesékben ezért a mesehősök szerepe négy különböző stratégiában nyilvánul meg. „A gondolkodó (intellektuális) mesehősök mennek, amerre eltervezik. Az érzékelő mesehősök mennek, amerre a szemük lát. Az érző mesehősök mennek, amerre a szívük vagy az indulataik viszik őket. Az intuitív mesehősök pedig mennek, amerre sejtik az utat.” De minden mesehősben közös, hogy mennek, cselekszenek. Nem elszenvedik a válságot, hanem megélik, és a maguk malmára hajtják annak tiszta vizét.

Az életválságok feldolgozásában tehát döntő fontosságú, hogyan lehet egyről a kettőre jutni. Vajon az úton idő előtt visszafordulunk, kővé dermedünk, esetleg gyáván megfutamodunk –vagy válasszuk inkább a sokkal nehezebb megoldást? Mert van bennünk kellő kitartás, erő, türelem, fegyelem, alázat a feldolgozhatatlannak tűnő szituációk leküzdéséhez.

Zárásként, ahogy a könyv kezdetén, szintén gyönyörű történetet olvashatunk, kommentár nélkül. Ez a válságkezelés egyik legfontosabb aspektusára hívja fel a figyelmet. Arra ugyanis, hogy csak azáltal válhatsz többé, amivel igazán törődsz. A szívednek legkedvesebb dolognak gügyögsz csendesen, simogatod gyengéden, énekelsz neki szép dalokat. Mint Sanvel az örmény mesében az Anahakan rózsabokornak. Mert végülis a világ úgy lesz csak kerek, ha szereted azt, ami a legfontosabb számodra. Önmagadat.

Boldizsár Ildikó (Fotó: Magyarósi Éva)

Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi
Mesekalauz útkeresőknek – 55 öngyógyító történet
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016
432 oldal, teljes bolti ár 3990 Ft,
kedvezményes webshop ár 3192 Ft
ISBN 978 963  143 4453

Boldizsár Ildikó előadásán (Novák Zsófi Aliz)