A múltidejű jelenidő | Horváth Péter: A képíró

Posted on 2013. július 29. hétfő Szerző:

0


HorváthPé_Aképíró-bor180Írta: Cserhalmi Imre

A magyar kortárs irodalomból véve példát, Spiró György: Fogság és Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története című regényének olvasásakor tételeztem fel azt, amit Horváth Péternek ennél a művénél, nevezetesen, hogy a tárgyalt korról és időszakról nem csupán egy-egy történelemórát, hanem akár egész éves tanfolyamot is tarthatna az író, annyira alapos, széleskörű, szinte enciklopédikus ismeretanyaggal rendelkezik róla.

Az ismeretlenségtől a hatalmas siker csúcsáig jutott festő története a középkorban játszódik, Európának azokon a helyszínein, amelyeket a leginkább Selmec, Kassa, Bártfa, Pozsony, illetve Nürnberg, Firenze, Velence, Róma neve jelez. Ha jelentős személyiségekkel is megkísérlem jelezni ezt a korszakot, akkor a regény világából Leonardo da Vinci, Botticelli, Dürer, Luther, Lorenzo de’ Medici vagy Heltai Gáspár és Hess András nevét kell ide írnom.

A Sebastian nevű festő igazi munkaadója az egyház, ezért az ő kalandos pályája nem is volna leírható az egyház akkori állapotának ábrázolása nélkül – a szentéletű szerzetesek humánumától a legsúlyosabb, a pápaság intézményét is behálózó erkölcstelenségekig. Ehhez pedig – úgy tűnik – az író betéve tudja a Szentírást, járatos a teológiában, rendkívüli mélységig ismeri az akkor európai társadalmak rétegzettségét, belviszályait, a munka, a szellem, a tudás, a hit, az erő(szak) rekordteljesítményeit és kudarcait, érvényesülésük útjait és gátjait. És természetesen az úgynevezett közmorált, az embernek a közösségeihez, az önmaga létéhez, halálához és a vágyott/rettegett/tagadott túlvilághoz való viszonyát. A kisemberek ünnepeit, a nagyemberek hétköznapjait, az árulók földi mennybemenetelét, a haszonlesők pitiáner üzleteit, és azt az általános szexuálcentrikus légkört, amely későbbi korokkal ellentétben nagyon nyíltan volt jelen, és hatott a társadalom minden rétegében, kivétel nélkül. És ne feledjem, hasonlóképpen otthonos a vélt vagy valódi bűnök és bűnösök nyílt sanyargatásának, az emberi szenvedés találékonyan sokoldalú megszervezésének általános gyakorlatában.

A történet rövid elmesélésébe fogni teljesen célszerűtlen volna, mert a regény annyira eseménydús, hogy a jelen írás terjedelméből következő vázlatosság csak félreértéseket okozhatna. Márpedig a maga számtalan kalandjával, kiválóan ábrázolt, életteli alakjaival, törvényszerű, de talán éppen ezért váratlan fordulataival olyan ez a regény, mint valami széles folyam. Lassú, de ellenállhatatlanul erős sodrása van, amelybe ugyan itt-ott beleömlenek gyorsjárású patakok, ezek azonban nem megakasztják a fősodort, hanem színesítik, gazdagítják. Horváth Péter mentes minden kísérletező faksznitól, a leghagyományosabb mesélő módon és modorban mondja el a történetet – amely nem csak földrajzi és testi, hanem lelki tájakon is játszódik –, ehhez azonban éppen arra, a ma gyakran hiányzó képességre van szüksége, amit az egyszerűség kedvéért ezúttal csak mesélni tudásnak nevezünk.

Horváth Péter

Horváth Péter

Ezen belül aztán szinte egyetlen alkalmat se hagy ki, hogy elmeditálgasson például az alkotás – minden korokban érvényes – mibenlétéről. Amikor a festő a művének lelkes magyarázatát hallgatja, pici belső mosolygással állapítja meg, hogy ezek „olyasmik, mik föstés közben nekem aligha juthattak eszembe.” És a mindig időszerű igény: „Hogy megtanuljuk látni, amit nézünk.” Nem csak a festésről van szó. Írásról is, persze nem Horváth Péter, hanem az egyik szereplője mondja: „Jót tesz a szövegnek, ha itt-ott megtörvén a történet folytatását, lélegzethez juttatom a leírtakat és Téged is, nyájas olvasó…” Az itt idézettekből talán nem derül ki, de az olvasmányélményt gazdagítja a minden szempontból gazdag és enyhén archaizáló nyelv, amelyen a regény íródott.

Horváth Péter eredetileg diplomás színész, így is, rendezőként és dramaturgként is, forgatókönyv- és színműíróként is sok siker fűződik a nevéhez. Eddigi életművében a színjátszás és az irodalom igen sokszor – és többnyire egymásra jótékonyan hatva – volt jelen. Írói munkájának érdekessége, hogy 2008 óta csaknem minden évben jelentkezik új regénnyel. Okunk van ilyen értelemben 2014-re várni! Ennek a várakozásnak az egyik fontos okát a hátsó borítóról vett idézet indokolja. „Ki volt M. S. mester? És ki vagy Te, tisztelt Olvasó?” Ez utóbbi kérdés, olykor tudat alatt, de a valódi művészettel való minden találkozáskor megszületik bennünk. E regény nyomán a magam válaszai közül csak egyet írok ide: ne gondoljuk, hogy a középkor annyira sötét volt, amennyire későbbi korok igyekeztek leminősíteni. Ám ne gondoljuk azt se, hogy már teljesen elmúlt!

Horváth Péter: A képíró
Noran Libro Kiadó, 2013

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

A selmecbányai domonkos kolostor idős apátjának hívására Dürer messzi műhelyéből megérkezik Mester Sebastian, hogy megfesse az újjáépített Katalin templom oltárképeit. Mi legyen a képeken, a kívánt jelenetek miként ábrázoltassanak?

A világot járt festő egyszerre próbál a – városban dúló hatalmi harcok miatt korántsem egyértelmű – kívánalmaknak és saját démonainak megfelelni. Mi a fontosabb: az örök lázadás, vagy a múlt megharcolt értékeinek átörökítése? Saját boldogulásunk, vagy a közösség (a kolostor, a város, az ország, Isten) szolgálata? Szépség és igazság, becsület és hűség. Kinek mit jelentenek e szavak?

Horváth Péter: A képíró
Noran Libro Kiadó, 2013
526 oldal
ISBN 978 615 527 4268