Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!

Posted on 2013. június 7. péntek Szerző:

0


Bárdosi_Lassan-a-testtel-bor-180Minden nyelv sava-borsát a szólások, szóláshasonlatok, szójárások, közmondások alkotják. Ezek építőelemei, szavai többnyire az embert körülvevő világhoz, az emberhez, különösen pedig az emberi testrészekhez kapcsolódnak. A most közreadott gyűjtemény 4582 olyan magyar állandósult szókapcsolatot tartalmaz, amelyben valamilyen emberi testrész vagy szerv található.

A kötetben a magyar nyelv ősi, évszázadok óta a mai napig használatos szokásmondásai mellett hagyományőrző és népszerűsítő szándékkal szép számmal szerepel régebbi gyűjtésekből származó népies, nyelvjárási kifejezés is. A szó­tár a kifejezésekben található régies és tájnyelvi szavak jelentését is megadja.

Érdekesség, legtöbb állandósult szókapcsolat a kö­vetkező öt testrészhez tartozik: fej 433; szem 400; kéz 367; száj 324; láb 268.

Bárdosi Vilmos a szólások, közmondások neves kutatója. Az ELTE egyetemi tanára, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja. Több szótára jelent meg a témában, összefoglaló munkája a Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval címet viseli.

Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat
Tinta Könyvkiadó, 2013
244 oldal
ISBN 978 963 937 2825