Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel! (részlet)

Posted on 2013. június 7. péntek Szerző:

0


Bárdosi_Lassan-a-testtel-bor-180A, Á

(…)

ajak

●  vmi a nép ajkán (él) vál. a népnyelvben, a népköltészetben (él)

●  ajakon termett (, nem szívben fogant v. szívből gyökeredzett) szó rég. üres beszéd

●  vki ajakra hull szleng csalódik, kiábrándul

●  vki ajakra libben szleng nagyon meglepődik

●  vkiknek ajka összeforr vál. szenvedélyesen szájon csókolják egymást

●  vki (az) ajkába harap indulatát elfojtja

●  vki vkinek az ajkán csügg [csüng] vál. a) hosszan csókolja vkinek az ajkát; b) áhítattal, érdeklődéssel hallgatja vkinek minden szavát

●  vmi vkinek az ajkán lebeg [van] vál. szóról, névről vkinek az az érzése, hogy emlékszik rá, mégsem tudja kimondani

●  vkinek (az) ajkára fagy a kacaj [a mosoly v. a nevetés] vál. (megdöbbenéstől, rémülettől) hirtelen elkomorul az arca, elszomorodik

●  vkinek (az) ajkára fagy a szó vál. (megdöbbenéstől, rémülettől) hirtelen elhallgat, szólni sem tud

●  vmit vkinek az ajkára forraszt kemény, néha durva módon megakadályoz vkit, hogy (továbbra is) beszéljen, megszólaljon

●  vmi vkinek az ajkára jön (szót, kifejezést) keresetlenül kimond

●  vmi vkinek (az) ajkára tolul vál. (felgyülemlett panaszt, kérdést) kimond

●  vki vmit ajkára vesz vál. beszél, mond v. dalol vmit

●  Aki emelinti valagát, vendégeli ajakát. táj., vulg. {a szorgalmas ember nem éhezik}

●  vkinek (csak úgy) dől a szó az ajkáról nagyon bőbeszédű

●  vkinek egy zokszó sem jön az ajkára nem panaszkodik, pedig lenne miért

●  vmi vkinek elhagyja az ajkát (hang v. szó) elhangzik a szájából

●  vkinek elhal az ajkán a szó vál. (a döbbenettől v. ijedtében) hirtelen elhallgat

●  vkinek félrehúzódik az ajka (kellemetlen hatás következtében) önkéntelenül félrehúzza a száját

●  vmi vkinek kiszalad az ajkán (szót) véletlenül, akaratlanul kimond

●  vki  lebiggyeszti (az) ajkát kedvetlenül, kelletlenül, megvetően reagál vmire

●  vkinek megfagy az ajkán a szó vál. (a döbbenettől v. ijedtében) hirtelen elhallgat

●  vki mindjárt leengedi a térdéig az ajakát táj. nagyon rosszkedvű

●  vki összeharapja az ajkát [az ajkait] dacának, elfojtott haragjának v. fájdalmának kifejeződéseként felső fogsorát behajlított alsó ajkához szorítja

●  vki összeszorítja az ajkát ajkát szorosan összezárva, fájdalmát v. haragját eltitkolva v. dacból hallgat

●  Rózsa ajak, tövis nyelv. [Rózsa ajaka, tövis a nyelve.] rég. {annak kifejezése, hogy egy nő szép arcú, de rosszindulatú}

ajak ~ pitty táj.

●  vki vkinek pittyet fog táj. az ajkát duzzogva felbiggyesztő gyereknek az alsó ajkát ujjával lebillenti ●  vki pittyet vesz rég., táj. lebiggyeszti az ajkát

júdás-ajak

●  vki Júdás-ajakkal szól [esküszik] vál. hazug, álnok módon szól v. esküszik

Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat
Tinta Könyvkiadó, 2013

A Lassan a testtel! című szótárból további részletek láthatók a TINTA Könyvkiadó honlapján.