Browsing All posts tagged under »bárdosi_vilmos«

A mignon nem minyon, avagy mennyi a francia nyelvben a 2500? | A szerző, Bárdosi Vilmos professzor válaszol

május 19, 2022 Írta:

0

Kiss Gábor | A napokban jelent meg a TOP 2500 francia–magyar szótár és a TOP 2500 magyar–francia szótár a Tinta Könyvkiadó gondozásában. A szerzőt, Bárdosi Vilmos professzort a kiadó igazgató-főszerkesztője, Kiss Gábor kérdezte. Számos francia–magyar és magyar–francia szótár címlapján olvashatjuk a nevét szerzőként, szerkesztőként. Hol és miért szerette meg a francia nyelvet? Szombathelyi gimnáziumi franciatanáromnak, […]

Az elhantolt eb és az egérmérgezés különös esetei | Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva!

augusztus 21, 2018 Írta:

1

Bedő J. István | Csapdába estem, ugyanis némi kétkedéssel vettem kézbe Bárdosi Vilmos legfrissebb könyvecskéjét. Pedig az Itt van a kutya elásva! alcímében tárgyilagosan rögtön eligazít, hogy emitt az állatneves szólásokat és közmondásokat gyűjtötte szótárba a szerzője. Vajon milyen haszonnal jár egy ilyen könyv, kérdeztem magamtól, aztán a tizedik szótároldal körül már kissé el is […]

»Könnyebb száz bolhát őrizni, mint egy fiatal lányt« | Egy új közmondásgyűjteményről

január 8, 2018 Írta:

0

Kiss Gábor | Az elmúlt évben jelent meg A sas egyedül repül című gyűjtemény a Tinta Könyvkiadó gondozásában. Az alcím kevésbé költői, ám szigorúan tárgyilagos: Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul a világ minden tájáról szinonimamutatóval. A megjelenés alkalmából beszélgetett a szótár összeállítójával, Balázsi József Attilával a kiadó vezetője, Kiss Gábor. Miért lett ez […]

»Közmondás nem hazug szólás« | Bárdosi Vilmos professzor egy rejtelmes világról

június 9, 2015 Írta:

0

Fábián Zsuzsanna | Bárdosi Vilmosnak a Szólások, közmondások eredete című könyvét a 2015. évi Ünnepi Könyvhétre jelen­tette meg a Tinta Könyvkiadó. A szerző az ELTE Romanisztikai Intézetének igaz­gatója, egyetemi tanár. A könyv bemutatója alkalmából az MTA Szótári Munkabizottságának elnöke, Fábián Zsu­zsanna kérte beszélgetésre. Különös érdeklődéssel követtem Bárdosi Vilmos professzor mostani könyvének születési folyamatát. Elsősorban mint […]

Ismét az ékesszólásról | Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!

szeptember 19, 2013 Írta:

0

Cserhalmi Imre Bárdosi Vilmos tanár úr – az ELTE egyetemi tanára – közismert tudósa a témának, amelyről már sokszor, sok írását publikálta. Pontosabban nem is témát, hanem témakört kellene mondani, hiszen ennek csupán egyik vonatkozásáról, eleméről szól ez a könyv. Még hozzá arról, amelyik talán a leginkább tarthat számot népszerűségre. Hiszen olyan szólásokat, szóláshasonlatokat, helyzet­mon­da­to­kat, […]

Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!

június 7, 2013 Írta:

0

Minden nyelv sava-borsát a szólások, szóláshasonlatok, szójárások, közmondások alkotják. Ezek építőelemei, szavai többnyire az embert körülvevő világhoz, az emberhez, különösen pedig az emberi testrészekhez kapcsolódnak. A most közreadott gyűjtemény 4582 olyan magyar állandósult szókapcsolatot tartalmaz, amelyben valamilyen emberi testrész vagy szerv található. A kötetben a magyar nyelv ősi, évszázadok óta a mai napig használatos szokásmondásai […]

Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel! (részlet)

június 7, 2013 Írta:

0

A, Á (…) ajak ●  vmi a nép ajkán (él) vál. a népnyelvben, a népköltészetben (él) ●  ajakon termett (, nem szívben fogant v. szívből gyökeredzett) szó rég. üres beszéd ●  vki ajakra hull szleng csalódik, kiábrándul ●  vki ajakra libben szleng nagyon meglepődik ●  vkiknek ajka összeforr vál. szenvedélyesen szájon csókolják egymást ●  vki […]

Ki melenget kígyót a keblén? | Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!

június 7, 2013 Írta:

0

Írta: Cserháthalápy Ferenc Ahogy felgyorsultak a kommunikáció eszközei, egyre kevesebben és egyre kevésbé igyekeznek a nyelv teljes gazdagságát kiaknázni. Ennek a gazdagságnak része az is, hogy egy sor átvitt értelmű kifejezés hivatkozási alapja az emberi test vagy valamelyik testrész. A Lassan a testtel! című szótár az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Bárdosi Vilmos professzor szerkesztésében a […]