Gebauer Ernő Emlékév | Emlékkiállítás Pécsett

Posted on 2012. május 11. péntek Szerző:

1


Hajlamosak vagyunk leszegett fejjel és csukott szemmel közlekedni, mert fontosabb a végállomás, mint maga az utazás. Ezért van az, hogy egy jól informált, műkedvelő turista többet tud a városról, ahol mi a mindennapjainkat éljük. Hányszor méláztunk el azon például, hogy a régen bezárt Park mozi, a most újjáéledő Uránia, vagy a napjainkban is filmszínházként működő ApollóArt épülete egy neves, pécsi kötődésű festő munkáit őrzi.

Gebauer Ernő és modellje a műteremben (forrás: pannonklaszter.hu)

Gebauer Ernő és modellje a műteremben (forrás: pannonklaszter.hu)

Gebauer Ernő neve Pécsett ugyan nem mindenki előtt ismeretlen, de a művész születésének 130., valamint halálának 50. évfordulója jó ürügy arra, hogy az értő műkedvelőkön kívül más is megismerhesse munkásságát, városon belül és azon kívül is. Akik például ellátogatnak a pécsi Lyceum templomba, vagy az egykori pécsi „Nagycsemege” helyén található Café Replay-be betérnek egy esti baráti csevejre, tudni fogják, hogy érdemes körülnézniük. Ízelítőt kapnak ugyanis Pécs művészetének egy szeletéből.

Még 2011 őszén egy Gebauer Ernő iránt elkötelezett magánszemély birtokába került a festő hagyatéka. Ez indította útjára az ötletet, hogy 2012-ben a kettős évforduló apropóján pécsi civilek, a Káplár László Alapítvány és a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter meghirdesse a Gebauer Ernő Emlékévet.

De kicsoda tulajdonképpen Gebauer Ernő (1182–1962)? Az életrajza szerint, a stájerországi Hartbergben született, tanulmányait Grazban kezdte, majd Pécsett tanult. Ezt követően Budapesten szerzett rajztanári képesítést, 1905-ben. 1910-ig Székely Bertalan és Zemplényi Tivadar tanítványaként a művészeti mesteriskolán folytatta tanulmányait. Mint festőnövendék többször vett részt olaszországi tanulmányúton, a mesteriskola befejezését követően is egy évet tartózkodott Itáliában.

1912-ben telepedett le Pécsett, ahol 1919-től működtetett festő- és rajziskolát. Élete összeforrt szeretett városával. Festőművészi munkája, művészetszervező tevékenysége, oktatói munkája mellett kedves és szerény személye tette népszerűvé, a város köztiszteletben álló polgára volt. Itt hunyt el nyolcvanéves korában.

Székely Bertalan igen nagyra értékelte tanítványának kompozíciós érzékét. A mester meglátása végigkísérte Gebauer Ernő egész életét. Elsősorban vallási témájú faliképei és szekkói tették ismertté, innen kapta „A templomfestő” ragadványnevet. Munkái 57, elsősorban pécsi, baranyai és Tolna megyei templomban csodálhatók meg, de Pacsér (Szerbia) és Hvasser (Norvégia) temploma is őrzi alkotását. Művészete azonban a jóval túlmutat a templomfestészeten. Cseppet sem lebecsülendőek világi témájú freskói, amelyek pécsi közintézmények – a már említettek kívül – például a pécsi Nagy Lajos Gimnázium falain láthatók.

Gebauer Ernő freskója a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban (pannonklaszter.hu)

Gebauer Ernő freskója a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban (pannonklaszter.hu)

A faliképek mellett portrékat, városképeket, tájképeket festett, valamint életképeket alkotott vásári forgatagról, külszíni bányajelenetről, viharról. Kiemelkedőnek számítanak grafikái, tervezett ex libriseket, bélyegeket, könyvborítókat. Készített bankjegyterveket, illusztrált pécsi könyveket, egyházi kiadványokat, az általa készített eszperantó képeslapok bejárták az egész világot.

Az emlékév kapcsán a művész kisgrafikáiból, ex libriseiből és Pécshez kötődő alkotásaiból a pécsi Tudásközpontban „Gebauer a könyvtárban” címmel a már ez év januárjában nyílt kiállítás. A művész egykori Bessenyei utcai lakóházánál pedig Gebauer ismerői és a pécsi városlakók nevében avattak emléktáblát a szervezők a festő halálának évfordulóján.

Gebauer Ernő freskó kartonját teszi fel a falra (forrás: hetedhethatar.hu)

Gebauer Ernő freskó kartonját teszi fel a falra (forrás: hetedhethatar.hu)

2012. május 11-én a Káptalan utcai Dóm Múzeumban nyílik emlékkiállítás a pécsi kötődésű festő olajfestményeiből, linómetszeteiből, rajzaiból, vázlataiból. E napon a kiállítás alkalmából a Pécs 1. postahivatal alkalmi emlékbélyegzőt használ Gebauer tiszteletére.

Az emlékkiállítás anyagát a szervezők felhívására számos lokálpatrióta – pécsi tüke – és intézmény kölcsönözte. Megtekinthető lesz csaknem 80 eredeti olajfestmény, akvarell, grafika, linómetszet és freskóvázlat. A művész harminc templomi freskóját fényképeken, tablókiállítás formájában mutatják be. Az életrajzi dokumentumokkal gazdag hagyatékot, Gebauer pontos és precíz feljegyzéseivel együtt Nőt Béla és Pandur József művészek rendszerezték hozzáértő, gondos munkával.

Az év során még további eseményekkel tisztelegnek a „templomfestő” munkássága előtt. Rendeznek többek között diák-rajzversenyt „Így látjuk Pécset” címmel, illetve lesz közös freskófestés, beszélgetéssorozat a művész kortársaival, és képeslapok kiadását is tervezik.