Pályázat állománybővítésre | A Tinta Könyvkiadó az iskolai könyvtárakért

Posted on 2012. február 2. csütörtök Szerző:

0


ATinta-logo hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében csak több évtizedes, elavult szótárak találhatók. A tényt egy, a közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye mutatta meg. Nem a kétnyelvűekkel van a gond, hanem azokkal, amelyek a beszélt magyar nyelv szóanyagával foglalkoznak. Ezek a régi – és ettől korszerűtlen –, ún. egynyelvű magyar szótárak nem tükrözik gyorsan változó szókincsű anyanyelvünk ez idő szerint állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. Ugyanakkor az interneten megtalálható információk csak töredékes segítséget tudnak nyújtani a keresőknek.

A Tinta Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója ezért pályázatot írt ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A Lőrincze Lajos nevét viselő II. könyvtárbővítési pályázatban olyan segítséget nyújt, hogy a magyarországi oktatási intézmények a megpályázott könyvek árának csak a felét fizetik, a másik felét a kiadó támogatásként átvállalja.

A megpályázható könyvek, szótárak listája:

1. Értelmező szótár+, 2. Etimológiai szótár, 3. Etimológiák a Czuczor-Fogarasi szótárból, 4. Magyar szókincstár, 5. Magyar szólások, közmondások értelmező szótára, 6. Keresztnevek enciklopédiája, 7. Anthologia hungarica, 8. Magyarító szótár, 9. Magyar igei szerkezetek, 10. Szlengszótár, 11. Infoszótár, 12. A mi nyelvünk, 13. Nem csak szóból ért az ember, 14. Hogyan elemezzünk verset?, 15. Fordítókalauz, 16. Bevezetés a nyelvtudományba, 17. Klasszikus szócsaládfák, 18. Szófajtani elemzések, 19. Angol–magyar kifejezések, 20. Francia–magyar beszédfordulatok.

A pályázaton – melyre 2012. február 1-től 2012. március 1-ig lehet jelentkezni – részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója.

A Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázat feltételeiről és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a Tinta kiadó honlapján.

A Tinta Könyvkiadó könyveiből

Posted in: Felhívások, HÍREK