Browsing All posts tagged under »szövegelemzés«

Halász Hajnalka, Lőrincz Csongor (szerk.): József Attila-olvasatok (részletek)

március 26, 2023 Írta:

1

Előszó (részlet) Jelen kötet József Attila életművének egyes fontos csomópontjait elsősorban nyelvi-poétikai szempontból vizsgálja. Furcsának tűnhet, de e szempont következetes gyakorlására egész tanulmánykötetek keretében nem nagyon akad példa a recepcióban. Annál több az így vagy úgy, kifejezettebb vagy rejtettebb módon biográfiai közelítéseket és ezek maximum kortörténeti, hagyományos értelemben vett irodalomtörténeti (műfajok, témák, motívumok és irányzatok […]

»Valék siralm tudatlan« | Mező Tibor: Az Ómagyar Mária-siralom szövegkönyve

november 9, 2021 Írta:

0

Bedő J. István | F R I S S Í T V E ! Természetesen nem új szerzője vagy fordítója van az Ómagyar Mária-siralomnak, hanem egy szokatlan tanulmány lát napvilágot a napokban Mező Tibor tollából. A legpontosabb az a megfogalmazás lehetne, hogy szerzője új látószöget keresett az egyik legrégebbi magyar nyelvemlék vizsgálatához. De először kicsit […]