Dame Agatha nyomában | 12 író – 12 új Miss Marple-sztori

Posted on 2023. január 20. péntek Szerző:

0


Somogyi András |

Agatha Christie halhatatlan regényalakját, Miss Marple-t életre kelteni nem könnyű feladat. Jane Marple sok elemből állt össze, de a legfontosabb a személyisége. A halk szavú, idős hölgy szerény viselkedése mögött tisztelhetjük a borotvaéles észt, a kombinációs készséget, a gyors helyzetfelismerés képességét – és elsősorban az emberi természet mélységes ismeretét.

Fontos szempont a környezet is. Bár az agya tökéletesen működik még egzotikus tájakon is (Rejtély az Antillákon), a kedvenc tartózkodási helye mégiscsak St. Mary Mead, ahol barátok és ismerősök veszik körül. Falujában mindig történik valami, amire – mint közvetetten hasonló esetre – hivatkozni tud. Maga a történet szinte másodlagos jelentőségű, lényeg az, hogy valamilyen bűntény legyen, amit Miss Jane kibogozhat.

A mindig valamit kötögető Miss Marple újraélesztésére tizenkét neves, angol és amerikai írót kértek fel, akik – úgy ítélem – változó színvonalon oldották meg ezt a feladatot. Két-két példát mutatok be, az általam legjobbnak talált és a legkevésbé sikerültnek ítélt novellákat.

Nekem legjobban az a két novella tetszett, amelyekben kibontakozik Miss Marple személyisége, ravaszsága és kombinatív képessége. Az első Ruth Ware írása, a Miss Marple karácsonya. Főszereplőnk szülőfalujában, barátainál vendégeskedik – Bantry ezredesnél és feleségénél –, ahol jelen van Sir Henry Clithering, a Scotland Yard nyugalmazott főnöke is. Ez az úr rendkívüli tisztelettel viseltetik Miss Marple bűnüldöző-elemző tevékenysége iránt. Itt valódi szerepet osztott a szerző hősünknek, aki borotvaéles eszével, hibátlan emlékezetével és amint a bevezetőben említettem, az emberi természet széleskörű ismeretének segítségével leplezi le a bűntény elkövetőjét.

A másik legjobb számomra Val McDermid munkája, A második gyilkosság a paplakban. Ez a történet is St. Mary Meadben játszódik, a lelkész és felesége, Griselda régi ismerőseink. A mesélő maga a tiszteletes. Itt aztán két valódi gyilkosság indítékát és tettesét deríti fel Miss Marple, éles ésszel és mély emberismeretével. (Ennél részletesebb, szpojlerező sztorimesélésre nem vetemednék.)

A többi novella inkább a jobbak közé tartozik, és közülük is kiragyog egy-két Christie stílusához közel álló gyöngyszem. Hadd ne soroljam fel valamennyi szerző nevét, az olvasó mindegyikről részletes ismertetést talál a vaskos kötet végén.

Nem akartam előbbre venni azokat, amelyek elég távol maradtak Agatha Christie szellemétől és szellemességétől. Ilyen volt Alyssa Coley novellája, a Miss Marple beveszi Manhattant. New Yorkban játszódik, ahová szerető unokaöccse, Raymond West viszi magával nagynénjét a regényéből készült színdarab ünnepélyes Broadway-i bemutatójára. Politikai okokból azonban az elegáns helyszín, sőt a női főszereplő is áldozatul esik az Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság közreműködésének. A történet és a szereplők közötti kapcsolat nem egész világos (talán ismernünk kéne az „ottani ötvenes éveket”), Miss Marple szerepe pedig nem igazán tisztázott. Még a bűntény is csak „álbűntény”.

Ugyancsak eltávolodik Christie-től Elly Griffiths írása, a Gyilkosság a Villa Rosában. Egy detektívregény-író meséli el nyaralásának eléggé életszerűtlen, sok tekintetben megrendezett eseményeit. A történet Olaszországban játszódik, ahol Miss Marple is üdül – természetesen unokaöccse jóvoltából. Miss Jane szerepe gyakorlatilag a regényírónak adott tanácsokra korlátozódik – bűntény nem is történik.

Illő tisztelettel adózom Kada Júlia, Katona Ágnes, Molnár Eszter és Sipos Katalin kiváló fordítói tevékenységének, s engedtessék meg nekem, hogy ráadásként egy matematikai rejtélyt osszak meg az olvasóval.

Karen M. McManus novellájában (Gyilkos hajlam) a gyilkosság tettesét tulajdonképpen nem Miss Marple deríti fel, hanem szerető és bőkezű unokaöccsének, Raymond Westnek 17 éves, nála vendégeskedő unokája (!), Nicola. Számoljunk egy kicsit. Amikor Raymond már sikeres író lett és finanszírozhatta Miss Marple nyaralásait, legalább 30 éves volt. Jane néni „idős hölgynek”, sőt saját megfogalmazása szerint „öregasszonynak” számított. Ezek a fogalmak nyilván csak 60 éves kor fölött értelmezhetők. Ha tehát Raymondnak gyermeke született, aki nemének megfelelően huszonéves korában férjhez ment vagy megnősült és már neki is 17 éves lánya van – Miss Marple életkorához legalább 40 évet hozzá kell adnunk. Nos, akkor hány éves Miss Marple? (Persze csak ebben a novellában…)

Agatha Christie. 12 új Miss Marple-sztori
Fordítók: Kada Júlia, Katona Ágnes, Molnár Eszter, Sipos Katalin
Helikon Kiadó, Budapest, 2022
416 oldal, teljes bolti ár 4999 Ft,
kedvezményes online ár a kiadónál 4249 Ft,
e-könyv változat 3299 Ft
ISBN 978 963 479 5735 (papír)
ISBN 978 963 620 0022 (e-könyv)

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Miss Jane Marple, a zseniális amatőr nyomozó – Agatha Christie felejthetetlen karaktere – először 1927 decemberében jelent meg nyomtatásban, A kedd esti klub című novellában.
Az első Marple-regény, a Gyilkosság a paplakban 1930-ban látott napvilágot, melyet további tizenegy követett, míg a legutolsó – posztumusz – regény, a Szunnyadó gyilkosság 1976-ban, Christie halálának évében jelent meg.
Jane Marple alakjában Christie a sokszor alábecsült, idős falusi vénkisasszonyt testesítette meg, aki éleslátásával, az emberi természet mély ismeretével még a Scotland Yard legkiválóbb nyomozóit is túlszárnyalta.