Sűrített magántörténelem | Marton Mária: A gyónás ideje

Posted on 2022. november 23. szerda Szerző:

1


Bedő J. István |

Különös aktualitást kapott Marton Mária regénye, A gyónás ideje. Az időszerűségét az adja, hogy a közelmúltban fesztiválon mutatták be A döntés című dokumentumfilmet. A manapság már egyre ismertebb előbújás (coming out) jelensége a filmen bemutatott közegben egyáltalán nem szokványos. Ugyanis egy katolikus pap a hőse, aki megszegte a cölibátus szigorú tilalmát, sőt három gyermeke is van, és két lehetőség között kell választania: vagy a hívek közösségének egyben tartása, vagy a családé. Jó döntés nincs.

Marton Mária tavaly megjelent karcsú kötete talán egy szóbeszéd nyomán születhetett, vagy kizárólag az írói fantázia terméke, de a keletkezéstörténet voltaképpen lényegtelen. A történet hőse egy fiatal pap, János, aki hányatott, árvaházi (intézeti) gyerekkor után lesz a főváros széli, falusias Pestlőrinc papja. Itt találkozik össze egykori sorstársával, az ugyanabban az intézetben nevelkedett Annával.

Nagyon felületes, bár pontos összefoglalása lenne a műnek, ha csak úgy fogalmaznék: az ő kettőjük sorsát követi az író. Az újraélesztett ismeretségből munkakapcsolat, majd szerelem lesz, sőt Anna gyermeket fogan, akit titokban meg is szül és fölnevel. Ettől az egyházjogilag eltűrhetetlen, de János által lelkiismeret-furdalás nélkül vállalt érzelmi viszony sajátos módon burkolja be az alapsztorit. Az évek során a képzetlen, de feljebb törekvő, szorgalmas és eszes Anna tanul, pedagógus lesz, és előbb-utóbb lánya és a vér szerinti apa is megismerkedik egymással.

Természetesen ennél sokkal gazdagabb a teljes történet, mellékszereplőkkel, akik valamilyen módon terelgetik a főszereplők életét, pályáját, sőt karrierjét – az érdekes az egész történetben János állhatatossága. Meg akar felelni, de nem az egyházi felsőbbségeknek, hanem a saját egyházközsége híveinek. S ugyanígy meg akarja őrizni, Anna iránti szerelmét, leánya iránti gondoskodó szeretetét – még ha ehhez őt magát – kegyes hazugsággal – nagybácsinak is állítják be.

Az egész regényt áthatja ez a gyengéd, bár konfliktusokkal is terhelt érzelem. János érdekes módon nem gyötrődik e kettős élete miatt, igaz, ebben sokat segít, hogy sok mindent megbeszélnek Annával, még ha emiatt időnként el is távolodnak egymástól.

Érdemes kicsit elemezni a regénytechnikát, hiszen 1953-ban, Sztálin halálával – és az ezzel járó megkönnyebbült lélegzettel – indul Marton Mária regénye, és az azt követő csaknem harminc éven pásztáz végig. Ez a filmszerű, hosszabb snittes megoldás sok mindenre lehetőséget kínál, persze ha az olvasó tudja, hogy éppen akkor mi történt idehaza meg a világban, és ezek miképpen függtek össze. (Hogy csak néhány példát mondjak, volt itt népfelkelés, forradalom [ellenforradalom címkével], az első műhold, hidegháború, űrverseny, kubai rakétaválság – szóval mindenféle.)

Marton sűrített, dramaturgiailag erős párbeszédei, leírásai tömörségükkel Moldova György korai regényeit idézik fel – ami igen jó iskolának is tekinthető. Az említett történelmi háttereket újságcímszerű mondatok foglalják össze, kétségtelenül hasznosan, bár kissé kilógva a történetmesélésből. Az olvasó tulajdonképpen mindig valami váratlanra számítana, és a fordulatok valóban ilyenek. Mégis szívünk mélyén megszólal a kérdés: ennyi idő alatt sosem kapott ellenőrzést, az egyházi hatóságaitól? (Persze azért valakik ráállítottak egy alkalmas besúgót.) Hiszen kisebb dolgokkal is el lehetett bukni egy békepüspök (vesd össze: békepap) önmentő szorgalma nyomán. És a másik: János időnként (sűrűn) önvizsgálatot tart, és szinte az utolsó oldalakig sem jut arra a következtetésre, hogy szükséges lenne gyónnia. Ez a kettős világlátás, az egyházi fegyelem követése és a szabályszegés ma már talán nem annyira ritka, de nem tudnám megmondani, hogy az ötvenes-hatvanas években vajon jelen volt, és főleg jelen lehetett-e.

Mégsem mondanám tragikusnak János így megismert életútját. Inkább talán túl sok minden került bele: persze épp ez az, amiért sikere lehet A gyónás idejének. Mert mire Kisanna, a szerelemgyerek saját életutat választ és kiröppen szüleinek sok-sok elhallgatással és kegyes hazugsággal kipárnázott, mégis szeretetteli fészkéből, már fény derült János saját életének megoldatlan kérdéseire is: kicsoda is ő, hogyan került intézetbe, kik a vér szerinti szülei.

És talán eljött számára a címben megjelölt pillanat.

Marton Mária

Marton Mária: A gyónás ideje
Katica Könyvműhely, Pécel, 2021
144 oldal, teljes bolti ár 2800 Ft,
online ár a kiadónál 2100 Ft
ISBN 978 615 569 7425

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Sztálin halálának évében, 1953 tavaszán, egy római katolikus pap a parkban ülve megpillant egy fiatal, szép nőt. Kiderül, hogy valamikor egy intézetben nevelkedtek. Isten szolgája megélheti a szerelmet, miközben eskü köti az egyházhoz?
Az izgalmakban bővelkedő regény kettejük élete, szerelmi története, miközben megismerjük hazánk és a szélesebben vett nyugati világ eseményeit. Félelmek és titkok jellemezték ezt kor, mindezt a túlélés érdekében. Hogyan keresték az emberek céljaikat és boldogságukat ebben az „átkos” korban?
Marton Máriaa széppróza eszközével úgy mutat be emberi sorsokat, hogy szereplőinek köszönhetően közelebb hozza az olvasó számára ezt az ellentmondásos kort. A szerző akárcsak többi írásában, mélyre nyúl, és bátran, őszintén teszi, miközben fanyarkás humora sem hagyja el. Nem megítélni akar, hanem láttatni. A gyónás ideje lenyűgöző olvasmány, irodalmi nyelven írt élő történelem.