A kíváncsiak számára | Biológia érthetően; Kémia érthetően

Posted on 2022. november 3. csütörtök Szerző:

0


Laczkó Ilona Adél |

Dicséretes dolog, ha egy könyvkiadó küldetésének tekinti az ismeretek bővítésére, összefoglalására alkalmas könyvek megjelentetését. A HVG Junior könyvek ilyen kiadványok. Aki manapság segít az otthoni tanulásban egy kamasznak, az − hozzám hasonlóan – pontosan tudja, mennyire nehéz érdekessé tenni a már eleve unalmasnak kikiáltott, „nekem erre sosem lesz szükségem” vagy „érdekel ez egyáltalán valakit” címkékkel ellátott tantárgyakat.

Gyereke válogatja, hogy ezek társadalomtudományok vagy a természettudományok, mint például a fizika vagy a kémia, de jobbára az utóbbiak. És tegyük kezünket a szívünkre: ezzel annak idején magunk is így voltunk. Nem hittük, hogy a kovalens kötések, a polimerek, a titrálás, a savak vagy bázisok valaha is szerepet játszhatnak az életünkben. Pedig később hányszor töprengtünk azon, miként is kell egy permetező szerből 10%-os oldatot készíteni, vagy mivel tudjuk közömbösíteni a kiömlött savas folyadékot? A biológiai ismeretek sem korlátozódhatnak pusztán a szaporodásra vonatkozó ismeretekre. A nagybetűs élet második felében bizony egyre hasznosabb tudnunk az emésztőrendszer, a szív- és érrendszer, de akár az idegrendszer elemeit, azok pontos működését, hogy megelőzzük (vagy értelmesen kúráljuk) sokasodó testi-lelki bajainkat, de legalábbis az okaival tisztában legyünk. Nem szégyen, ha valamit hirtelen nem tudunk, de az már igen, ha nem vesszük a fáradságot, hogy utánanézzünk.

A két könyv egy sorozat részeként jelent meg. Időtálló és hasznos kiadványok, ahogy az alcím is jelzi: átfogó és szemléltető segítség az önálló tanuláshoz. Elsősorban középiskolásoknak, de nem csak nekik, hiszen besorolása szerint már 12 éves kortól szabad, hasznos (kell) olvasgatni. Előre bocsátom, hogy nem érettségire vagy egyetemi felvételire készít fel, inkább az általános műveltséghez kívánatos, az alapnál kicsivel több ismeretet kíván elmélyíteni. A könyvek eredeti változatait az angol Penguin Random House jelentette meg, melynek mottója: „For the curious”, azaz a kíváncsiak számára. És ebben rejlik e két könyv – és remélhetően a sorozat folytatásainak – a jelentősége: a kíváncsiságra, az érdeklődésre épít, amit nem tekint kizárólag a gyermekkor sajátosságának.

Igen, jogos kérdésként merül fel, hogy manapság, amikor mindenki tarsolyában (telefonjában, laptopján) ott az internet, a világ lexikona, enciklopédiája, kinek lehet szüksége egy ilyen nyomtatott kiadványra? Bármilyen meglepő is, elsősorban a kényelmes − ha úgy tetszik −, lusta kíváncsiaknak, akiket elriaszt az az információdömping, ami ellenőrizhetetlenül zúdul rá a világhálóról. Ezekben a könyvekben tömören, érthetően, átfogóan és szemléletesen jelennek meg a szükséges információk. Olyan rendszerszemlélettel, amely egymásra építi, összefűzi a témákat, elemeket, mindvégig egységes logika szerint azonos sablont alkalmazó megjelenéssel.

Hogy mit kell ezen érteni? Egy-egy fogalom, téma maximum két oldal terjedelmű, a szöveg lényegre törő, az ábrák nem miniatűrök és rendkívül információdúsak, színesek és szépek. Külön keretben vázlatpontokba vannak sűrítve a „Fontos tudnivalók”, illetve ahol ilyen előfordulhat: az „Eredmények”, „Egy példa”, „Megfigyelés” vagy egy-egy fontos képlet, táblázat, statisztika stb. A bevezetőkben megismerjük az adott tudomány rövid történetét, témáit, kutatási területeit, eszközeit, módszereit és a következtetések hasznosításának lehetőségeit. Mindezt naprakészen, az aktuális természettudományos problémákat kiemelve. Éppen ezért alkalmasak nem csak felidézni a régi ismereteket, hanem kiegészíteni, elmélyíteni vagy felfrissíteni is őket.

A Kémia érthetően kiadvány általános kémiával indít, benne az alapfogalmak – atomok, elektronok, elemek, vegyületek, képletek, egyenletek, szűrés, párolgás, desztilláció stb. – pontos meghatározásával. Ezt követi a periódusos rendszer valamennyi elemének szemléletes bemutatása. Ezután nagy kedvenceim jönnek, a mindig összekevert kémiai kötések és az anyagszerkezetek, a különböző halmazállapotok.

Nem maradhatnak ki a nanotudomány elemei és az intelligens anyagok (mint az a fránya intelligens gyurma) sem, ahogy a kevesek által kedvelt (és értett) kémiai számítások, a sav-bázis folyamatok, a fémek jellemzői, az energia tulajdonságai és változásai sem. A kémiai analízisek megismerése után a könyv rátér a szerves kémia és a Föld vegyi összetételének bemutatására.

Minderre a koronát – avagy az i-re a pontot – az utolsó fejezet azzal teszi fel, hogy részletesen taglalja a kémia − oly gyakran megkérdőjelezett − gyakorlati jelentőségét, hasznát. A kerámiától kezdve az ötvözeteken, polimereken át a véges energiaforrások, megújuló energiák bemutatásáig és a globális környezetszennyezési problémák tárgyalásáig.

Kémia érthetően
HVG Kiadó, Budapest, 2022.
288 oldal, teljes bolti ár 5900 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 4425 Ft,
ISBN 978 963 565 2730

A Biológia érthetően hasonlóképpen logikus szerkezetben a tudományos munka eszközeivel, módszereivel indít. Összefoglalja az alapfogalmakat: mi az élet, a sejt, az enzimek. A rendszertani tagolás eltér a tankönyvekben megszokottól, ugyanis nem az élőlények (egysejtűek, gombák, növények, állatok) megszokott rendszerén belül veszi sorra az élet jellemzőit. Ellenkezőleg az életfunkciókon belül (anyagcsere, légzés, anyagszállítás, szaporodás) mutatja meg az egyes élőlénycsoportokra vonatkozó sajátosságokat. Külön kiemeli az idegrendszer, a hormonok és a genetika témakörét. Napjaink problémáinak fényében kerül terítékre az evolúció, az ökológia, az ember hatása a környezetére és az egészség témaköre.

Mindkét szemet gyönyörködtető könyvben jól kezelhető fogalomtár, illetve név- és tárgymutató segíti a gyors keresést, ismétlést. Könnyebben kezelhető, érthetőbb, mint egy lexikon és korszerűbb, informatívabb, mint egy enciklopédia. Strapabíró, noha puha fedelű, kiváló a nyomdai munka minősége is. Mivel ezek angol kiadványok magyar változatai, nemigen igazodnak a Nemzeti Alaptantervhez, de talán épp ezért tudásbázisuk is objektívebb.

A bevezetőben érintett internet kontra nyomtatott könyv vitában talán a legdöntőbb érv az utóbbi verzió mellett a biztos szakmai hitelesség. Itt kontrollált tudományos ismeretekhez jutunk, nem pedig olyan, sokszor kétes tartalmú válaszokhoz, mint a gyakori kérdések-típusú weboldalak alig vagy félig művelt felhasználói által feltöltött információk betűrengetege.

Ahogy előbb érintettem: nagyon várom a folytatást, a többi természettudomány(fizika, matematika) már létező,  hasonlóan érthető, zanzásított, de hiteles és alapos összefoglalását.

Biológia érthetően
HVG Kiadó, Budapest, 2021
288 oldal, teljes bolti ár 4900 Ft,
kedvezményes ár a kiadónál 4165 Ft,
ISBN 978 963 565 1368