Történelem, interjúkban elbeszélve | Gyuricza Péter: Az ellenállás pillanatai

Posted on 2019. szeptember 28. szombat Szerző:

0


Cserhalmi Imre |

Még kimondani is sok: 63 interjú több mint 500 oldalon. A megszólaltatottak névsora fölött, a hátsó borítón ez a már közismert szlogen olvasható: „Antifasisztának lenni nem jobb- vagy baloldaliság kérdése, hanem a humanizmus képviselete.” Az interjúkat készítő újságírónak, Gyuricza Péternek abban az értelemben nem volt nehéz dolga, hogy bőven akadtak, akiknek a tevékenysége valamilyen módon kapcsolódott a könyvet kiadó szövetséghez.

Ez a szervezet a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ), amelynek, sőt e közösség nemzetközi szervezetének (FIR) is Hanti Vilmos az elnöke. A politikus 60. születésnapja adott alkalmat e kötet kiadására, de ismervén őt és a szövetséget, még inkább arra, hogy itt is terjesszék, magyarázzák véleményüket a mai világról, hogy kiálljanak a rasszizmus ellen, bárhol és bármilyen módon is üti fel a fejét. Az általuk rendszeresen kiadott Radnóti-díjat is antirasszista díjnak nevezik, ezzel is hangsúlyozván, hogy a társadalmi békét, a demokráciát fenyegető veszélyek és jelenségek ellen a lehető legszélesebb értelemben és fronton küzdenek. Az interjúalanyok többsége e díj kitüntetettje, de ennél fontosabb szál köti össze őket: a lenyűgöző felelősségtudat és történelemlátás. Tekintve, hogy nagyon sokrétű, színes gyülekezetről van szó, a legkülönfélébb települések, családok, közéleti tettek világáról adnak helyenként megrázó hírt, így a kiválóan szerkesztett könyv egyfajta történelemkönyvvé válik, hiszen vallomásértékű, történetközpontú interjúmozaikokból áll.

A könyv tehát nem azért aktuális, mert tavaly adták ki, hanem azért, mert értő olvasója minden részletében talál benne olyasmit, ami valamilyen módon rímel a ma gondjaira, küzdelmeire. Úgy nyújt didaktikus módszerek nélkül tanulságot, figyelmeztetést, hogy egyszersmind erősítheti is azokat, akik a világszerte nehezedő légkörben változatlan következetességgel állnak ellent a rasszizmusnak. Noha a könyv címe nyilvánvalóan a múlt pillanataira vonatkozik, azok feltárásával, érzékeltetésével, emlékének őrzésével éppen hogy a mai pillanatokat segít értelmezni, elviselni és velük megküzdeni. Csak néhány név demonstratív névsorból: Beer Miklóstól Heisler Andrásig, Bródy Jánoson, Debreczeni Józsefen, Konrád Györgyön át Jánosi Katalinig és Sas Józsefig, Herényi Károlytól Vitányi Ivánon és Görgey Gáboron át Szili Katalinig és Iványi Gáborig, Hernádi Judittól, Baranyi Ferenctől Gálvölgyi Jánoson és Kósáné Kovács Magdán át Mécs Imréig.

Ferge Zsuzsa többi közt ezt írja a Radnóti-díjról: „Az ország dicsőségtáblája nincs nagyon tele, és az ellenállók, akik valóban az életüket kockáztatták, hogy az ország becsületét valahogy mentsék, nemes helyet érdemelnek ezen a táblán. Ezt ma nem kapják meg a hatalomtól, csak egy civil szervezettől, és ezt nagyon fontosnak tartom.”

Három-négy sor Ormos Máriától: „…én azt gondolom, hogy a józanul gondolkodó embereknek, akik nem viszik túlzásba a dolgokat, és nem akarják kifacsarni sem ilyen, sem olyan irányban a történelmet, sem a jelenlegi mindennapokat, azoknak az embereknek nagyon is itt van a helyük. És ezek egyike Vilmos.”

A távoli és közelmúltról s ezzel szoros összefüggésben a magyar jelenről is számtalan érdekességet s egyszersmind erős gondolatot tartalmaz ez az interjúkötet. Tanulságos és élvezetes történelemkönyv.

Gyuricza Péter

Gyuricza Péter: Az ellenállás pillanatai
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ),
Összefogás a Demokráciáért elnöksége
Budapest, 2018
520 oldal, teljes bolti ár 3000 Ft
ISBN 978 963 854 4292

A kötet a MEASZ-nál rendelhető meg: measzmail@gmail.com

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

A könyvet Gyuricza Péter újságíró jegyzi, aki több mint 60 olyan személyiséggel készített interjút, akik valamilyen módon kapcsolódtak a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) elmúlt 25 évi munkájához.
A sokrétű megjelenítés egyfajta látleletet ad a rendszerváltás utáni magyar demokrácia több, meghatározó szereplőjéről, antifasiszta ellenállásuk mindennapjairól.