Főként fájdalom | Litvai Nelli: Kőtenger

Posted on 2019. augusztus 7. szerda Szerző:

1


Tóth Zsuzsanna |

Litvai Nelli neve hosszú ideje ismerős a színházba járó közönség előtt – de egyáltalán nem biztos, hogy íróként gondolnak rá, holott meséi, átdolgozásai is kiválóak. A Kőtenger című regénye azonban egé­szen ismeretlen oldalról mutatja meg őt.

A gyermeki lélek jó ismerőjeként aposztrofált szerző ezentúl egy fájdalmakkal átszőtt regényt alkotott. Szomorú, kissé lehangoló, ám mindenképpen tanulságos regényt.

Nem célom, hogy a történetet elmeséljem, hiszen olvasás közben kell mindenkinek kiraknia saját mozaikját, mintegy értelmező dramaturgiai munkaként. Különösen az első részben meg kell dolgozni az olvasónak azért, hogy meg- és felfejtse a figurákat, mozgatórugóikat – miközben talán nem is olyan bonyolult az egész. A jobbára egyetlen nap alatt lejátszódó konkrét cselekményt át- meg átszövi a múlt, gúzsbaköti a kirajzolódó sorsokat, olykor megbénítva a jelen cselekedeteit, szándékait. És mennyi, de mennyi fájdalom rejlik egy csonka családban, milyen sérüléseket hordoz minden otthagyott, s milyeneket, aki elment? Vannak-e egészséges, jó döntések, vagy vakvágányra kerülve rohan minden a végzete felé? Meg lehet-e menteni valami örökre elveszettet? Van-e, létezhet-e igazi megbocsátás?

Amennyire töredékes a regény első része, annyira érdekes Litvai Nelli itt használt szövegkezelése. Tipográfiailag is mutatós, ahogy a regény első oldala szavak tengeréből áll. Ezek a szavak később – afféle tagolásként – elő-előkerülnek, de a szerző nem ragaszkodik a pontos ismétlésekhez. Mintha inkább hangulatjelként, semmint valódi tartalomra utalásként használná a kiemelt kifejezéseket. A mögöttük sorakozó szövegek eltérő nagyságú „fejezeteket” alkotnak, amelyeknek belső ritmusát a mesélő határozza meg, aki szinte folyamot alkotva adja át nekünk a „tudást”; leírásokat, belső történéseket, emlékeket, dialógusokat – formai egyértelműsítés nélkül. Mindig nekünk kell eldöntenünk, hogy éppen ki beszél, vagy éppen kihez tartozó véleményt hallunk. Határozottan izgalmas, többrétegű és nagyon kortárs regény Litvai Nellié, amit ugyanakkor valamiféle közép-európai, megnyomorított lelkület is jellemez.

A regény második részében egyértelműen változik a stílus, miután a történet maga is túljutott a zaklatott, lüktető, tévedésekkel teli jelenidőn. A regény első napján, amiben persze jelenlévő a múlt is. Ez a második rész az elsőhöz képest a jövőben játszódik – pontosabban jelenünkben és közeli jövőnkben, ami érezhetően a „mi jövőnk” is.

A történetmesélés során apró mozaikokat kapunk tegnapi-mai életünkről, és eljutunk, ha nem is túlhangsúlyozottan, a 2020-as évekig. Így kicsit olyan, mintha Litvai erősítené a fikció-jelleget, s a jövőből fejezné be regényét, nem lezárva, csak éppen lecsengetve az első részben megismert egy-két élet dinamikus részét.  A második történetrész érezhetően a bölcsesség jegyében fogant, a lezárás szándékával.

A központi figura, a művész Adél, a kétségektől és szenvedélyektől hullámzó lelkű nő, révbe ér. Megtalálja önmagát – vagy legalábbis békéjét – a valódi alkotásban. Megnyugtató ez a vég, noha nyilvánvalóan nem azonos a happyendekkel. A hátsó borítón azt olvashatjuk, „Mindenki megtalálja helyét a világban. Ki életében, ki holtában. Ha nem a Szent István körúton, hát máshol, más országban. Valóban?” Talán nem. De mintha a helyére kerülne minden, legalábbis a szereplők elfogadják, amivé az idő és saját akaratuk formálta őket. Olvasás közben bizonyosan így éreztem. És végig valami torokszorító szomorúságot is, aminek pontos mibenlétét meg sem tudom fogalmazni.

Litvai Nelli

„Uramisten! – kiáltott fel a szerző, amikor végiggondolta az életét. Ennyi minden történt velem? Hiszen ez nagyszerű! – És megnyugodva nézett szembe az eljövendő értelmetlen napokkal, a lassú elmúlással.”

Litvai Nelli: Kőtenger
Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2018
204 oldal, teljes bolti ár 2850 Ft,
kedvezményes webshop ár a bookline-on 2422 Ft
ISBN 978 615 564 0247

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

A Kőtenger két – stílusában, hangulatában is – különböző részből álló regény. Talán az „intellektuális krimi” műfaji meghatározás illik rá a legjobban.
Az első rész egy Szent István körúti ház negyedik emeletén élő emberek egyetlen napját írja le. Ekkor – nevetséges gondatlanság! – egy bezárhatatlan előszobaajtó miatt drámai találkozásokra kerül sor. Leleplezett titkokkal, sőt bűntettekkel szétzilált nap ez, amikor a váratlan fordulatok felszínre hoznak rég elhallgatott eseményeket és érzelmeket.
A könyvben rendkívüli szerepet játszik egy 1951-ben kitelepített család megmaradt bútora, és az örökös, reményteli várakozás, hogy a tulajdonosok egyszer talán mégis visszatérnek.