Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja (részlet)

Posted on 2017. március 12. vasárnap Szerző:

0


vegel_balkaniszepseg-bor240A katonák a biciklit bámulták. Egyikük csodálkozva kérdezte, hogy az meg mi. A kapitány megkopogtatta az egyik közlegény kobakját, és rákérdezett: még soha sem láttál biciklit? Lerí rólad, hogy parasztnak születtél, és az is maradsz, mondta mogorván, majd köpött egy hegyeset. A katona megszeppenve pislogott. Ilyen biciklivel flangálnak a belgrádi urak, fontoskodott a kapitány, majd nagyapa felé fordult. Tudsz kerékpározni?

Hogyne tudnék, válaszolt lelkesen annak örömére, hogy a kapitány szelídebb hangnemre váltott. Ez a tónus hatott a katonákra is, mert egyikük egy lapos üveget vett elő, és pálinkával kínálta nagyapát, aki félénken sandított a kapitányra, az pedig biztatta, húzza csak meg a butykost, jó szívvel kínálják, ne gondolja, hogy emberevőkkel találkozott. Nagyapa óvatosan leengedett a torkán egy korty nedűt.

Szóval tudsz kerékpározni, folytatta a kapitány barátsá­gosabban. Igenis, kapitány úr, válaszolta szolgálatkészen nagyapa.

A kapitány egy ideig törte a fejét, majd a közlegényhez fordult, és megparancsolta, hogy azonnal vezesse elő Ivana Perišić művésznőt. Belgrád gyöngyszeme, jegyezte meg a kapitány bizalmasan. Gyönyörűen énekel, és szemet gyönyörködtetően táncol. A Mažestik bárban bájolta el a minisztereket, gyakran az urak ölébe huppant, akik utána megnyalták mind a tíz ujjukat, majd felhajtották a pezsgőt. A férfiszobrokat is életre kelti, amikor megérinti őket. Tapasztalatból mondom, büszkélkedett a kapitány. Nem akármilyen nő. Megígértem neki, folytatta diadalmasan, hogy Bécsben a császár ágyában fogunk szeretkezni. Úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére.

A közlegény rohamlépésben érkezett, majd szalutált a kapitány előtt. Ivana Perišić művésznő előállíttatott, harsogta.

A kisasszony kihívóan lépkedett. Még nagyapa szíve is megdobbant. Nekem bevallotta, hogy ilyen szép nőt Bécsben sem látott. Hosszú fekete haja a válláig ért, dereka pedig olyan karcsú volt, hogy egy kézzel is átölelhette volna. A vérvörös blúz feszült rajta. A kapitány diadalmasan közölte vele: a bécsi bevonulás előtt ezzel a fickóval biciklizhet Újvidéken. Előbb azonban zászlót hozzatok, szerb zászlót, csapott a homlokára, hadd tudják meg a magyarok meg a németek, hogy bevettük Újvidéket. A katonák pár perc múlva futólépésben hozták a zászlókat.

Ez túl nehéz, nyafogott a kisasszony.
Kisebb zászlót, de azonnal, ordított a kapitány, szép, kis, könnyű zászlórúdon szerb zászlót hozzatok, az anyátok úristenit.

Nagyapa kitolta a biciklit a műhely elé. A hátsó ülésre kispárnát helyezett, nehogy az ülés feltörje a kisasszony formás hátsóját. Ivana felpattant, a kapitány pedig a kezébe nyomta a szerb zászlót, majd figyelmeztette nagyapát, legyen óvatos, mert hadbíróságon végzi, ha a kisasszonynak baja esik. Nagyapa megígérte, hogy úgy vigyáz a kisasszonyra, mint a szeme fényére, és beletaposott a pedálba. A járdán karikázott, mert ott simább volt az út. Attól félt, hogy amennyiben a macskaköves úttesten halad, akkor a kisasszony panaszt tesz a kapitánynak, hogy a rázós úton feltörte a fenekét az ülés. Óvatosan taposta a pedált, a kisasszony boldogan sikoltozott: meg sem állunk Bécsig! Mondd utánam, meg sem állunk Bécsig, sikongta nagyapa fülébe, aki szegény, mi mást tehetett volna, torkaszakadtából kiabálta, hogy meg sem állunk Bécsig. A kisasszony pedig buzdította: hangosabban, még hangosabban. A járókelők, köztük nagyapa néhány ismerőse, gyanakvó tekintettel méricskélték.

Nagyon élvezem, suttogta a fülébe a kisasszony, szorosan átölelve nagyapa mellkasát. Nagyapa bevallotta azt is, hogy egész testében furcsa bizsergést érzett ekkor. Soha életében még nem tapasztalt hasonlót. Bámulta a szerb zászlót, amit a kisasszony a mellén összekulcsolt kezében szorongatott, miközben harsogta, hogy Bécsig nincs megállás. Ugye, megtanítasz kerékpározni, csilingelt Ivana hangja. Mert akkor két keréken vonulhatnánk be Bécs városába, a császár kastélyában pedig óriási ünnepséget csapunk. Pezsgőzünk a császárral, ha akarod, folytatta kacarászva. Ígérem, kiabálta nagyapa, elsősorban azért, nehogy magára haragítsa a kisasszonyt, az pedig ellene uszítsa a kapitányt. Viszont nem olyan biztos, hogy csak erről volt szó. Elismerem, hogy abban a pillanatban nagyapám őszintén szeretett volna a kisasszonnyal Bécsig karikázni. Ettől a gondolattól azonban megrémült, mert – ahogy mesélte – hirtelen fékezett. Forduljunk vissza, makacsolta meg magát. Szóba sem jöhet, durcáskodott a kisasszony, repüljünk tovább. Nagyapa képtelen volt ellenállni. Gyorsabban, gyorsabban, biztatta a kisasszony. Nagyapa összeszedte minden erejét, és még erőteljesebben pedálozott. Soha sem száguldozott ilyen sebesen a városban, mint akkor, vallotta be. Kifulladt. Alig maradt már ereje. Zihált. A műhely közelében a kisasszony arra kérte, álljanak meg, mert szeretne kérdezni valamit. Nagyapám fékezett.

Jártál-e valaha Bécsben, kérdezte tágra nyílt csillogó szemmel. Jártam a mester úrral, válaszolta. Én is, suttogta bizalmasan a kisasszony. Csak be ne árulj a kapitánynak! Én meg Barbara művésznővel utaztam Belgrádból Bécsbe hajón. A háború előtt történt. Soha életemben nem fogom elfelejteni azt az utazást. A festőnővel a Mažestik étteremben – ahol az apám pincér volt, én pedig esténként énekelgettem – ismerkedtünk össze. Javasolta, legyek a modellje, tisztességesen honorálja. A szállodai szobában elkészítette rólam az első festményt. Meztelenül feküdtem a kanapén, amíg festegetett. Négy napig tartott a pózolás. Utána a művésznő már csak egyedül dolgozott. Kíváncsian vártam a végkifejletet. Amikor elkészült, nem tudtam betelni az alkotással. Gyönyörű voltam! A terebélyes festményt berámáztatva vittük magunkkal. A hajóúton ceruzarajzokat készített Barbara. Az utasok körülrajongták, vásárolni akartak tőle, habár ezek csak vázlatok voltak. A hajó kapitányának kérésére a szalonban kiállították az aktot.

Művészetkedvelő társaság utazott a hajón, akik ámuldozva dicsérgettek, valódi balkáni szépségnek neveztek. Élveztem a népszerűséget, mert annyi bókot még életemben nem kaptam. Barbara Bécsben hónapokon át éjjel-nappal dolgozott. Különböző pózokat talált ki, méregetett, állítgatott és festett. Türelem kellett hozzá. Nagyon gyorsan összegyűlt az anyag, amit egy ismert galéria állított ki. Már a megnyitón csupa jól öltözött úriasszony meg úriember tolongott a kiállított képek előtt, akik örömmel vették, hogy engem, mármint a modellt is láthatják. Ritka jó marketingfogásnak bizonyult, hogy hús-vér emberként is megcsodálhatják a balkáni szépséget. Művészfotósok kértek engedélyt, hogy fényképezzenek. Tele voltak az újságok a fényképeimmel. Még mindig őrzöm őket. Csak titkolom a kapitány előtt, félek, ha meghallja kalandomat, még meggondolja magát, és nem visz ki Bécsbe. Pedig ha törik, ha szakad, eljutok oda. Bár maradtam volna akkor ott, de pechemre közbejött a háború. Azon a napon vásárlás után Barbara művésznővel betértünk a Landtmann kávéházba. Ha nem tapasztalom meg, sose hittem volna el, hogy mennyire fárasztó tud lenni a nézelődés, a céltalan bolyongás. Leheletkönnyű, selyem fehérneművel ajándékozott meg, és egy elegáns nyári kalapot is vásároltunk. Az alsóneműt mintha csak rám tervezték volna. A kalap pompás kinézetet kölcsönzött nekem. Lehet, hogy ebben is pózolnom kellett volna? Én forró csokoládét rendeltem, ő pedig meggylikőrt.

A rikkancsok kiabálása szakította meg a kellemes társalgást. A szerbek elvetemült gonoszok, megölték Ferdinánd trónörököst, szűrődött be az utcáról. Erre rémülten körbenéztem, szörnyen megijedtem. Mindhiába nyugtatott a művésznő, ne féljek, engem itt nem bánthatnak. Kétségbeesésemet nem sikerült csillapítani. Nem tudtam, mi lesz, ösztönösen cselekedtem, ami annyit jelentett, hogy valami belső hang azt sugallta, vissza Szerbiába.

Végel László (Fotó: Végel Dani)

Végel László (Fotó: Végel Dani)

Nagy hirtelen összecsomagoltam, és elbúcsúztam Bar­barától. Ma már nagyon bánom, sőt szégyellem, hogy nem hallgattam rá. Hálátlan, buta liba voltam. Mindenáron vissza akarok jutni Bécsbe. Fel szeretném keresni a művésznőt, bocsánatot kérni bizalmatlanságomért. Látni akarom azokat a festményeket is. Ha tudnád, milyen szép vagyok rajtuk! Órákig álltam előttük és csodálkoztam. A könnyeim patakzottak, amikor nagy hirtelen búcsút vettem tőlük. Légy szíves, mondd meg nekem, ezzel a biciklivel el tudnék jutni Bécsbe?

Végel László: Balkáni Szépség
avagy Slemil fattyúja

Noran Libro Kiadó, Budapest, 2016