Látlelet a megdolgozásról | Fuks: A hullaégető / Vaskakas & Belvárosi Színház

Posted on 2017. február 17. péntek Szerző:

1


Gálvölgyi János, ajóságos Kopfrkingl úr

Gálvölgyi János – a jóságos Kopfrkingl úr

Bedő J. István |

A hullaégetőről legelőször is azt kell tudni, hogy alig több mint húsz évvel a háború után írta Ladislav Fuks. Akkor a náci őrület és propaganda hatásának esetleírása lett. Rémületes diagnózis arról, hogy egy nagyon kicsi kispolgár hogyan lesz munkájának szerelmeséből az emberpusztító gépezet csavarja, sőt: a szerkezet meghatározó része.

Akkor: visszatekintés és elemzés volt. És ma?

Kopfrkingl úr szerepében Gálvölgyi János áll a színüres, csak fényekkel fölszabdalt, fekete színpadon, fekete-szürke ruhájában, és éppen betanítja ifjú kollégáját a legmagasztosabb feladatra: hogyan kell átlényegíteni a testet (a bibliai megfogalmazás szerint), hogy ismét porrá legyen. Az egész csak technikai kérdésnek tűnik, és hajlamosak is vagyunk hinni neki. Ez a derék, csupa gyöngédség ember főszereplő a családja életében, minden úgy történik, ahogy ő mondja, amit ő helyesnek tart. Gondosan ápolja szeretetét a felesége és a gyerekei iránt, óvja egészségét, és távol tartja magát a politikától.

6m6c1581-600

»A törvények arra valók, hogy betartsák őket«

De azért ne feledjük, megjárta a nagy (ma: első világ)háborút, onnan származik barátsága is Willivel, aki most, a harmincas évek jelenében már minden lehető alkalommal szajkózza a szólamokat a csehek – később meg a zsidók – alsóbbrendűségéről. Továbbá intenzíven piszkálja Kopfrkingl urat, hogy ő is ébressze fel magában a német hazafit. (Schruff Milán hálátlan szerepe…) A befolyásolható kicsi polgár mindig csak egy picikét csúszva lejjebb, szépen el is merül a náci mocsárban – és hogy „megóvja” feleségét, fiát, lányát a jövőbeli atrocitásoktól – „megelőző lépésként” –, egyenként meg is öli őket.

Ezt a történetet csak fekete-fehérben lehet előadni, nem vitás. Voltaképpen még a fehér is sok lenne.

A család mindenek előtt

»A család mindenek előtt«

Színpadra alkalmazóként Gálvölgyi Judit végezte el az első, jelentős műtétet a regényen: a mellékszereplők szinte mind eltűntek. A szöveg azonban Zádor Margit fordítása maradt – ám a megváltozott arányoktól (szerencsére) eltűnt a főszereplő szinte nyálkás ömlengése a feleség és a gyerekek iránt. Így Gálvölgyi János révén egy szikárabb, a néző által (kezdetben) kedvelhetőbb figurát ismerünk meg.

Pelsőczy Réka a rendezés során szintén redukált: megmaradt ugyan a család macskája – a hozzá való viszony szinte indikátorpapírként mutatta az érzelmek változását. A családtagok, a hamvasztóbeli kollégák a győri Vaskakas Bábszínház művészei lettek, hatalmas (fekete-fehér) papírmasé fejekkel. Ezek a figurák kevés szöveggel és csupán mozdulatokkal, akár egy váll felé billentett vagy lehajtott fejjel tökéletesen kommunikáltak a majdani tömeggyilkossal.

Gálvölgyi nagyon jókor találkozott ezzel a szereppel. Idősebb, lényegesen érettebb a regény ötven körüli hősénél, a szintén csaknem ilyen korú Rudolf Hrusinskynál (aki Juraj Herz 1968-as filmjében játszotta a címszerepet, és magyar hangját GJ adta). Ez az ezüstnek csúfolt életkor valami megfoghatatlan félelemmel egészíti ki Kopfrkingl úr viselkedését. Mintha élete utolsó nagy lehetőségét kapná a németektől, hogy irányíthatja a leendő hatalmas krematóriumot.

Különös karácsony

Különös karácsony

A cselekmény mozgatórugója a régi katonatárs szájából hallatszó propagandaszöveg, ami a kezdetben ártalmatlan, lelkes szakmunkást átgyúrja. Ez a hatás teszi (el)borzasztóan időszerűvé a történetet és az előadást. Először csak az ellenségek kiválasztása, megnevezése, aztán a nemes célokért folyó harc feldicsőítése, aztán az ehhez nélkülözhetetlenül szükséges gyűlöletkampány, és az igazságokat ordítva sugalló Vezér roppant egyszerű szentenciái arról, hogy kiket kell meghagyni és kiket eltakarítani. Hiszen a törvények azért vannak, hogy végrehajtsák őket – hangzik a kétségbevonhatatlan igazság. Az égetőművész egyetért – és nem gondolkodik azon, hogy a törvény lehet rossz is.

Kopfrkingl mindig csak egy kicsit távolodik el régebbi önmagától, mindig csak egy kicsi szerepet vállal: koldusként hallgatózni, a hallottakról beszámolni. Aztán csak egy kicsit besúgni: nem is, csak véleményezni a kollégáit – és máris ott áll előttünk a Harmadik Birodalom lelkes híve, aki most már mindenre hajlandó. És önként. Még akár elválni is, hiszen törvény tiltja a vegyesnek bélyegzett házasságot. Az átalakulás oly finom, olyan apróságokból áll össze, hogy a legvégén szinte nem is hiszünk a szemünknek, üres ismét a tér, csak fénycsíkok szabdalják fel, a feleség, gyerekek, mindenki halott, kibújt a bábfejből. Egy darabig nem is merünk tapsolni ennek a szörnyetegnek.

Meg kell óvni attól, ami rá várna...

»Meg kell óvni attól, ami rá várna…«

Ha valaki párhuzamokat vél fölfedezni, az nem véletlen. Pedig minden egyes mondat, kifejezés, megfogalmazás Ladislav Fuks tollából való. A csehországi helyszínek és a többször emlegetett istenített Vezér ellenére nem a szomszédokról, nem a múltról van szó.

A mai színpadra állítás: süvöltő figyelmeztetés.

Fotók: Takács Attila

Az előadás budapesti bemutatója március 8-án lesz a Belvárosi Színházban. Részletek, szereposztás és jegyvásárlás itt