Meglepetések estje | A Honvéd Férfikar karácsonyi hangversenye az Akadémián

Posted on 2017. január 13. péntek Szerző:

0


xmas-0077-allo240Bedő J. István |

Igen nagy és hosszú dallamívet húzott a Honvéd Férfikar karácsonyinak címzett bérleti koncertjén az Akadémia dísztermében. Az éppen csak lejegyzett zene, a gregorián volt a kiinduló pont, és napjaink zenéjével értünk el a másik hídfőig. A karácsonyi muzsika természetesen egyházzene volt, széles európai és hazai merítéssel.

Gregoriánt hallgatni csak nagyon éber állapotban szabad, mert ha több mű szólal meg egymás után, a hallgatónak az az érzése támadhat, hogy még mindig az előzőt hallja, bármily szép is. A műsort összeállító két karnagy, Strausz Kálmán és Riederauer Richard igyekezett elkerülni ezt a buktatót, ezért a rövid gregorián csokor a vége felé már el is szakadt az egyszólamúságtól. Jan Nieland kortárs holland komponista Magnificatja halvány szólamidézetekkel utalt arra, hogy a gregorián hagyományt nem szabad megtagadni, hanem beépíteni kell a kortárs egyházi zenébe. Az orgona nagy dinamikai különbségeivel szinte indulószerűvé tette a dicsőséget magasztaló kórust.

A német barokk többgyökerű alakjának, Heinrich Schütznek Zu Betlehem című négyszólamú darabja a tenor, bariton és két basszus szólistának (Gaál Csaba, Bodó Levente, Kővári Csaba, Frech Zoltán) adott szép lehetőséget.

xmas-0055-600-1Karácsonyi hangverseny természetesen nincsen Bach nélkül. Nagy László Adrián kísérte a rendkívül közismert Jesu bleibet meine Freude (más néven 147.) korált, és – mint minden egyes alkalommal – újra lenyűgözött, hogy a kórus által megszólaltatott népéneket milyen szépen hímzett ruhába öltözteti az orgona előjátéka és az emberi hang alá simuló kísérete.

Händel művét – Thanks be thee Lord (Hála neked, Uram) – Egressi Tamás énekelte, igen meggyőzően szólaltatta meg a próbára tevő magas fekvéseket is.

A koncert meglepetésvendége volt az Országúti Ferences templom (Margit körút) Kapisztrán kamarakórusa. Vezetője Lógó Tibor (HF, tenor), s a vegyeskarban a férfikar néhány tagja is teljesít templomi szolgálatot, szóval nagyon össze vannak nőve… Együtt adták elő Schuberttől a 23. zsoltárt – Az úr az én pásztorom –, mintha egyazon fémből kalapálták volna ki hangzásukat, gyönyörűen.

xmas-0074-600Nagy László Adrián ezen az estén zeneszerzőként is bemutatkozott, az előbb említett templom felkérésére szerzette Országúti miséjét. Ez a Credo nélküli (rövid) mise teljesen egyházi és érezhetően magyar hangvételű zenedarab. Kiemelendő belőle a táncos hangulatú Gloria, a szoprán és tenor „párbeszéde”, a lágy Benedictus, a nosztalgikus Agnus Dei – és a női kórus erőteljes megszólalása. Komponista és vegyeskar megkönnyeztető találkozása volt a felemelő Dona nobis pacem.

César Franck Panis angelicusának előadása is meglepetést hozott, a háromszólamúból négyszólamúvá alakult gregorián-idézet latin és magyar szöveggel hangzott fel, szólistája Töttös Roland volt.

Két magyar szerző, az Erkel-kortárs Mosonyi Mihály majd Kodály Zoltán Ave Mariája tette a koronát a hangversenyre. Mosonyi művének szólóját is Töttös Roland énekelte. A másik Ave Maria félreismerhetetlenül Kodály-hangzású, az a capella műben a meglepetés az Ora pro nobis. Szavaiban kérés ugyan, de a férfikari átirat tömör hangzásában kifejezetten felszólításként, követelésként hat.

xmas-0075-600A klasszikusok után ismét Nagy László Adrián műve következett – azazhogy átdolgozása: karácsonyi népdalok egy csokorban. NLA minden zenei műfajban otthonos, itt sikerült keresztmetszetet is adnia a fúziós ünnepi zenéből. A dzsesszes indítás után tulajdonképpen ismerős dalokat hallhattunk: Mennyből az angyal, Karácsonynak éjszakáján, Dicsőség a mennyben az Istennek stb. – ámde a harmóniáktól és a hangszereléstől a népdal olykor elbújt a háttérbe. Annál nagyobb volt az örömünk, amikor a játékos, szinte improvizatív dallamban ismét megtaláltuk. De ha visszagondolunk rá, az elhangzott Bach-korál is egyszerű népénekből lett az, ami.

El ne feledjem a ráadást. Orosz sokszólamúsággal, orgonapedál búgásával hangzott fel a Bogorogyice Gyevo, radujszja – vagyis Rahmanyinov orosz Ave Mariája. Ritkán hallható darab, aki teheti, keresse meg az interneten, megéri.

Fotók: Korbély Attila

Posted in: Koncert, NÉZŐ