Emléknapok | Köszönjük, Elnök úr!

Posted on 2015. november 6. péntek Szerző:

0


KossuthK_Köszönjük elnök úr-bor200Bedő J. István |

Ma van Göncz Árpád temetése. Két napja nemzeti gyásznap volt, azt megelőzően pedig nemzeti ünnep. A gyásznapot illetően bizonyára egyetértés van az ország polgárai között, a nemzeti ünnep megítélése – önmagában – bizonyára hasonló. Hanem arra vonatkozóan már nehezebb pontos választ adni, hogy az 56-os örökség, az akkori szabadság-illúziók megvalósulása hol tart ma.

Göncz Árpád volt a személyiség, aki bíborszín pecsétként hitelesítette a tényt, hogy a Magyarország számára 1989-ben választott út jó és helyes. Ezért született éppen másfél évtizede, amikor az Elnök úr visszavonult, egy bolti forgalmazásba nem került, számozott kötetecske, mely a hazai értelmiség egyszerű tiszteletadását jelenítette meg. A Kossuth Kiadó az eredeti alapján most, a végső búcsú alkalmából ismét közreadta a Helikon Kiadó korábbi válogatását – immár a nagyközönség számára.

Ezek az írások nem vethetők semmiképpen sem össze a múlt és jelen rendelésre készült hálaénekeivel – a felkért szerzők a tiszteletüket, szeretetüket fejezték ki prózában és versben (Kurtág György pedig kottát küldött…).

A kötet írásaiból kirajzolódó kép: lenyomat, akár mese, akár költemény, akár évődés. Emlékek a közös találkozásokról, mint Lator Lászlóé, Várszegi Asztriké, levélféle, mint Jancsó Miklósé, direkten politizáló vers, mint Orbán Ottóé, vagy csak egyszerűen egy novella (Nádas Péter) vagy kesernyés korfestő költemény (Szilágyi Ákos, Parti Nagy Lajos).

Göncz Árpád egyéniségét sokáig fogjuk emlegetni, sokan. Jancsó Miklós ezzel zárta sorait:

»Még mindig Rád gondolok. Még mindig szól bennem a talán – majdnem zene.
Hülye az ember. Csak a szépre emlékezik. A szép­re, minden szar ellenére…«

Nagyon emlékeztet ez Dante megfogalmazására (Pokol, V. ének):

»Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria«, azaz
»Nincs nagyobb fájdalom, / mint emlékezni a boldog időkre / a bajban…«*

Valahogy így.

Köszönjük, Elnök Úr!
Kossuth Kiadó, Budapest, 2015
156 oldal, teljes bolti ár 2600 Ft
ISBN 978 963 098 4249

*Nádasdy Ádám fordítása

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

A kötetben szereplő írások 2000-ben születtek. Akkor, amikor Göncz Árpád, a III. Magyar Köztársaság első elnöke befejezte második elnöki ciklusát. A magyar művészeti, tudományos világ kiválóságai személyes hangú levelekben, versekben, tárcákban, novellákban köszönték meg a demokrácia és a humánum alapértékeit személyes hitelével megtestesítő államférfinak, a rendszerváltás utáni politikai élet legszerethetőbb személyiségének mindazt, amit tett és képviselt a köz érdekében.

A szerzők közül sokan már nincsenek közöttünk, de a papírra vetett gondolataik örök érvényűek maradnak.

A szerzők

Csányi Vilmos, Darvas Iván †, Eörsi István †, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc †,
Gombár Csaba, Gönczöl Katalin, Grendel Lajos, Hankiss Elemér †, Jancsó Miklós †, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kende Péter, Konrád György, Kosáry Domokos †, Kovács András Ferenc, Kurtág György, Lator László, Lázár Ervin †, Lengyel László, Litván György †, Mészöly Miklós †, Nádas Péter, Orbán Ottó †, Parti Nagy Lajos,
Petri György †, Pomogáts Béla, Poszler György †, Romsics Ignác, Surányi György, Szabó István, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, John Updike †, Vajda Mihály,
Várszegi Asztrik, Vásárhelyi Miklós