Történeti Jézus vs. Jézus Krisztus | Reza Aslan: A zelóta

Posted on 2015. május 19. kedd Szerző:

0


AslanReza_A zelota-bor180Lőrincz Dorottya |

Könyvtárakat lehetne megtölteni a Jézusról szóló irodalommal, de személye már a saját korában is heves vitákat szült. Ki volt ez a férfi, a keresztény vallás egyik meghatározó alakja? Vallásalapító? Zsidó forradalmár? Jámbor hittérítő? Szálka a Római Birodalom szemében? Isten fia? Vagy maga Isten? Reza Aslan egészen új szemszögből közelíti meg a Jézus személyét övező misztériumot, és jól felépített érvelés­rendszer keretében vezet végig minket a történelmen…

Reza Aslan már az előszóban kifejti, hogy mi is a célja ezzel a könyvvel. Nem kevesebb, mint hogy „visszaszerezze” azt történeti Jézus-képet, amely szerinte elveszett a történelem útvesztőjében. A politikailag (!) tudatos forradalmárt akarja megtalálni, aki messianisztikus mozgalmával járta a vidéket, majd bevonult Jeruzsálembe, provokatív támadást intézett a Templom ellen, végül lázadás vádjával tartóztatták le és végezték ki. Ez szöges ellentétben áll az evangéliumokból ismert képpel a jámbor tanítóról, akit igazságtalanul feszítettek keresztre, miután a zsidó papok feltüzelték ellene a tömeget.

A helyszín: az I. századi Palesztina. Aslan aprólékos gondossággal vázolja fel a kor gazdasági és politikai helyzetét, szinte bőrünkön érezzük a Római Birodalom, a helytartók, az elnyomó hatalom és a helyi zsidó lakosság közötti feszültséget.

A könyv első harmadában a szerző Jézust szinte nem is említi. Csak azon fáradozik, hogy minden olyan történelmi eseményen végigkalauzolja az olvasót, ami a történet szempontjából fontos; a főpap elleni merénylettől, a királyok és helytartók halálán át a felkelések kirobbanásáig, majd leveréséig. Ezután ismerteti meg velünk Jézus életrajzát – történelmi és bibliai szemszögből –, majd hosszú oldalakon keresztül fejtegeti saját elméletét, a Jézus halálát követő időszakot, valamint a keresztény mozgalom megszületését és alakulását. Ezt is történelmi és vallástörténeti megközelítéssel.

Amit a történelmi források az utókorra hagytak, az igen kevés. Jézust élt, tanított, aztán keresztre feszítették. Minden más puszta spekuláció és/vagy elmélet, illetve a Bibliában olvasható történetek. Ebben a könyvben is rengeteg a „ha”, a „talán” és a „lehet”. Nem meglepő ez, hiszen maga a szerző is a sötétben tapogatózik. Az viszont tény, hogy Aslan műve a New York Times bestseller-listájának éllovasa lett, ráadásul erősen megosztó botránykönyv is.

Megosztó, természetesen, mert a hívőket, akik világképükhöz nem keresnek ésszerű magyarázatot, felháboríthatja. Akiket viszont érdekel a téma, nyitottak az újfajta megközelítésre, értelmezésre, és nem ragaszkodnak mindenáron a Jézusról kialakított személyes képükhöz, figyelemreméltó szellemi kalandban vehetnek részt. Aslan újraolvasásában Jézus személyén kívül megkérdőjeleződik Pilátus személye – és szerepe Jézus halálában –, továbbá a két apostol, Péter és Pál, valamint Jakab (Jézus fivére) szerepe és tevékenysége a keresztény vallás további alakulásában. A szerző szabadon gondolkodik és bármit meg mer kérdőjelezni…

Reza Aslan saját bevallása szerint 15 évesen talált rá Jézusra, és fogadta Istent a szívébe. Nehezem tudtam magamban feloldani az ellentmondást, hogy akkor hogyan tekinthet „így” a Bibliára. Mert voltaképpen igen magas szinten vonja kétségbe az evangélisták szavait, különösen Lukácsét. Ugyanakkor mégis dicséretreméltó, hogy egy valláskutató húsz éven át töretlenül fáradozik azon, hogy megtalálja a – szerinte feledésbe merült – igazságot. Nem azért, hogy kétségbe vonja, lealacsonyítsa vagy más ruhába öltöztesse Jézus személyét, hanem hogy visszaadja neki a dicsőséget. Mert ez a dicsőség azáltal kopott meg (szerinte), hogy éppen az „esszenciája” veszett el.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az viszi előre a világot, ha merünk kérdezni, és kétségbe vonni akár megdönthetetlennek tűnő dolgokat és előállni valami új ötlettel, gondolattal, ami aztán másokat is gondolkodásra késztet…

Fordította: Jutai Péter • Szerkesztette: Illés Andrea

Reza Aslan

Reza Aslan

Reza Aslan: A zelóta
Scolar Kiadó, Budapest, 2014
352 oldal, teljes bolti ár 3750 Ft
ISBN 978 963 244 5083
* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

Kétezer évvel ezelőtt egy zsidó vándorprédikátor és csodatevő járta be Galileát, s követőket gyűjtött, hogy megalapítsa „Isten országát”. Az általa el­in­dított forradalmi mozgolódás annyira fenyegető volt a hatalom számára, hogy elfogták, megkínozták, és államellenes bűnözőként kivé­gezték.

Megrostálva a mítoszgyártás századait, Reza Aslan új megvilágításba helyezi a történelem egyik legnagyobb hatású és legrejtélyesebb személyiségét, s forrongó, zavaros korának nagyítólencséjén keresztül vizsgálja Jézust. Azt az országot és azt a korszakot mutatja be, melyet magával ragadott az apokaliptikus szenvedély. Rengeteg próféta, igehirdető és reménybeli messiás vándorolt ekkor a Szentföldön, hordozva az isteni üzenetet. Ez volt a zelóták korszaka – a buzgó nacionalistáké, akik szent feladatuknak tekintették a római megszállás elleni harcot.

A zelóta új nézőpontból tekint a valaha volt legnagyobb történetre, és megerősíti a názáreti Jézus életének és küldetésének radikális és átváltoztatott értelmezését. Az eredmény: egy gondolatébresztő, elegánsan megírt életrajz, mely egyben sodró lendületű regény: egyedülálló portré egy férfiról, egy korszakról és egy vallás születéséről.