Egy művészbarátság története | Rippl-Rónai és Maillol / Magyar Nemzeti Galéria

Posted on 2015. január 7. szerda Szerző:

0


Rippl-Rónai József: A. Maillol portréja (1899)

Rippl-Rónai József: A. Maillol portréja (1899)

FRISSÍTVE

Rippl-Rónai József legalább annyira nagy ha­tást gyakorolt a modern magyar művé­szet­re, mint Aristide Maillol a modern euró­pai szobrászatra. A Magyar Nemzeti Galé­ria közel­múltban nyílt kiállítása e két nagy hatású művész barátságát és kap­cso­latuk művészi dokumentumait állítja középpontba.

A mintegy kétszáz művet felvonultató tárlaton a francia poszt­impresszionista csoportosulás, a Nabi-k köréhez tartozó festő barátok (Pierre Bonnard, James Pitcairn-Knowles, Édouard Vuillard) művészete és a párizsi környezet is felvillan néhány a Szép­művészeti Múzeumban, illetve a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban őr­zött mű révén.

Rippl-Rónai József 1890 körül ismerkedett meg Aristide Maillollal Párizsban. A két fiatal művész életre szóló barátságot kötött és kölcsönösen támogatta egymást művészi törekvéseiben. Mind Rippl-Rónai, mind Maillol pályája szempontjából döntő volt az ezt követő mintegy tíz év és a művésszé érésük szempontjából is meghatározó barátságuk.

Rippl-Rónai: Önarckép barna kalapban (1897)

Rippl-Rónai: Önarckép barna kalapban (1897)

Maillol kezdetben festőnek készült, de foglalkozott szőnyegtervezéssel és faszobrok faragásával is. Rippl-Rónai, miután búcsút vett első mesterétől, Munkácsy Mihálytól, a párizsi szimbolista körökben forgolódott. 1894-től a Nabikkal dolgozott együtt, akiket ő ismertetett össze Maillollal. Maillol fokozatosan eltávolodott a festészettől, majd a szőnyegkészítést is feladva a szobrászatban találta meg hivatását.

Rippl-Rónai József: Patakiné portréja (1892)

Rippl-Rónai: Patakiné portréja (1892)

Rippl-Rónai 1900 körül elhagyta Párizst, és 1902-ben végleg Kaposváron telepedett le. Ugyanebben az évben, 1902-ben volt Maillol első gyűjteményes kiállítása Ambroise Vollard mű­kereskedő párizsi galériájában, ahol szob­rászként is sikerrel mutatkozott be. Valójában mind Rippl-Rónait, mind Maillolt 1902 után ismerték el: Rippl-Rónai Magyarországon lett híres és elismert festőművész, Maillol pedig kora egyik leg­fon­tosabb francia szobrásza. Személyesen már csak egyszer találkoztak, amikor Rippl-Rónai 1914-ben Franciaországban járt. Barátságuk azon­ban megmaradt, meleg hangú levelezést folytattak a magyar festő 1927-ben bekövetkezett haláláig. Rippl-Rónai franciaországi internálásakor (1914) Maillol és barátaik – Maurice Denis és Pierre Bonnard – segítségével szabadult ki és térhetett haza.

Maillol: Mademoiselle Faraill kalapban

Maillol: Mademoiselle Faraill kalapban

A kiállítás a két rendkívüli művész barátságának állít emléket, és igyekszik bemutatni egymásra gyakorolt hatásukat. A tárlaton látható Rippl-Rónai egyik fő műve, az 1899-ben festett portréja Maillolról. A párizsi Musée d’Orsay gyűjteményéből érkező alkotást utoljára csaknem nyolcvan éve, 1936-ban láthatta a budapesti közönség. Aristide Maillol festményeit, grafikáit, szőnyegét és kisméretű szobrait – összesen mintegy harmincöt művet – a párizsi Fondation Dina Vierny–Musée Maillol támogatásának köszönhetően mutatja be a Galéria. A kiállításon Maillol és más Nabi művészeknek a Szépművészeti Múzeumban őrzött rajzai, grafikái is láthatók.

A kiállítás egyes szekcióiban az 1890-es évek párizsi képeitől kezdve az elegáns női portrékon keresztül jutunk el Maillol és Rippl-Rónai kiemelkedő jelentőségű szőnyegeihez, részletesebben is bemutatva Rippl-Rónainak az Andrássy Tivadar gróf pesti palotájának ebédlőjéhez készült terveit.

Rippl-Rónai: Pöttyös ruhás nő (1892)

Rippl-Rónai: Pöttyös ruhás nő (1892)

A kiállításon Rippl-Rónainak a Nabik körében született grafikái is megtekinthetők. Magyar­or­szágon Rippl-Rónai volt a modern litográfia meg­újítója, és Maillol is szívesen foglalkozott grafi­kával, már pályája elejétől kezdve. A kiállításnak a két művész grafikai munkásságát bemutató egy­ségében kapott helyett például Pierre Bon­nard-nak az 1899-ben készült Néhány kép Párizs életéből című mappája.

Kettejük kapcsolatának legintenzívebb periódusa az a három hónap volt, amelyet 1899 végén Rippl-Rónai és leendő felesége, Lazarine, Maillo­lék vendégeként töltött el Maillol szülő­földjén, a katalóniai Banyuls-sur-Merben. A látogatás mély­re­ható változást indított el Rippl-Rónai festé­szetében. A déli vidék intenzív színei, a tenger, a fények új témát kínáltak, és a korábbi szürke-fekete palettát felváltották az élénkebb színek.

Rippl-Rónai 1900-as hazatérése után a két művész útjai elváltak. A kiállítás utolsó szekciója karrierjük ezt követő alakulását mutatja be, felvillantva néhány fő művet. Itt kapnak helyet Maillol fametszetei, rajzai és tanulmánya az első nagy sikerű Földközi-tenger-szobrához és a Cézanne-emlékműhöz, valamint Rippl-Rónai színpompás kukoricás képei.

A kiállítás – melyhez a Galéria kétnyelvű, gazdagon illusztrált katalógust adott ki – kurátora Földi Eszter, a MNG Grafikai gyűjteményének vezetője. A látogatókat angol és magyar nyelvű audioguide és okostelefonos alkalmazás is segíti. A 8-12 éves korosztály részére gyerek audioguide és ahhoz kapcsolódó feladatlap is készült.

Időről időre tárlatvezetés szolgálja a látogatókat a Rippl-Rónai és Maillol kiállításban. A legközelebbi vezetés felnőttek számára január 8-án, csütörtökön, lesz (16.30; maximális létszám 40 fő), a 8-13 éves gyerekek számára január 10-én, szombaton, 11.30-kor indul szervezett tárlatvezetés (maximális létszám 20 fő.)

Valamennyi tárlatvezetésen az időszaki kiállításra váltott belépőjeggyel lehet részt venni. Találkozási pont: C épület, információs pult. Itt kell regisztrálni is, érkezési sorrendben.

A kiállításhoz kapcsolódóan január 11-én, vasárnap (16 óra) tart előadást Bellák Gábor művészettörténész Rippl-Rónai József. Kaposvártól Párizsig, Párizstól Kaposvárig címmel. Az előadáson a részvétel ingyenes. Helyszín: B épület, Előadóterem

Rippl-Rónai és Maillol. Egy művészbarátság története
Magyar Nemzeti Galéria ( 1014 Budapest, Szent György tér 2.)
2014. december 17.–2015. április 6.

Forrás: http://www.mng.hu