Sáná Tová – Shana Tova | A vallási újévet váró hangverseny programja

Posted on 2014. szeptember 4. csütörtök Szerző:

0


Rossi: Od’cha – Jerusalem Academy Chamber Choir (JACC). A kórust Stanley Sperber vezényli
Hálálkodom Neked, mert meghallgattál és lettél nekem segítségül…” – a késő középkori olasz zsidó zeneszerző a 118. zsoltár részletét dolgozta fel.

Honegger: Mimaamakim – Fekete László kántor, Dobszay Péter (orgona)
A mélységből kiáltok Hozzád, Örökkévaló” – a 130. zsoltár jellegzetesen kántori hangvételű részletét a II. világháborút követően zenésítette meg a svájci francia komponista.

A Jeruzsálemi Akadémia Kamarakórusa, vezényel: Stanley Sperber (VT)

A Jeruzsálemi Akadémia Kamarakórusa, vezényel: Stanley Sperber (VT)

Braun: Heym Amru – JACC
Az egyik legismertebb kortárs izraeli zeneszerző az Atyák példabeszédeiből dolgozott fel egy tanítást: „legyetek óvatosak az ítéletben, állítsatok ki sok tanítványt és készítsetek kerítést a Tórának” – mondták a Nagy Gyülekezet férfiai

Singer: Zochreinu – Zucker Immánuel kántor, JACC, Neumark Zoltan (zongora)
Egy jiddis dal keretében csendül fel a közelgő bűnbánó ünnepeink főimádságbeli könyörgése: „Óh király, ki kedveled az életet, írj be minket az Élet könyvébe a Te kedvedért, életnek Istene.

Partos (Pártos Ödön): Hamavdil – JACC
Íme, Isten a segítségem! Bízom és nem félek…” kezdetű szombatbúcsúztató imarészletet a hegedűművész csodagyerekből lett zeneszerző, a tel-avivi Rubin Akadémia igazgatója dolgozta fel.

André Hajdu: She’elot Habanim – JACC
Pártos Ödönhöz hasonlóan André Hajdu is Magyarországon született, ma izraeli komponista. Az ő feldolgozása pészach ünnepének ún. széder estjét idézi meg.

Lewandowski: Uvnucho yomar –Nógrádi Gergely kántor, JACC, Dobszay Péter (orgona)
Midőn a tóratekercset visszahelyezik a frigyszekrénybe hangzik el ez az ima: „…Térj vissza Örökkévaló Izrael ezreinek tízezerei közé…, téríts vissza Örökkévaló Hozzád és megtérünk…” – a zenei feldolgozás a 19. századi berlini zsinagóga karnagyának műve.

Lisznyay–Blumenthal (hangsz.: Ádám Emil): Unsane tokef – Zucker Immánuel, Fekete László, Neumark Zoltán, Dobszay Péter (orgona)
A közelgő „félelmes napok” egyik legdrámaibb imája ez. Az ember megítéltetik az Örökkévaló előtt, ez maga az ítélet napja. Az orgonaszólót a Dohány utcai zsinagóga korábbi orgonistája, Lisznyay Szabó Gábor írta az ünnep jellegzetes dallamaival. A kántori rész a 19. századi orosz kántor nevéhez, Nissan Blumenthalhoz fűződik, amit Ádám Emil karnagy dolgozott fel kórusai számára.

Kodály: Baruch Shem K’vod – JACC
Áldassék királyságának dicsőséges neve mindörökké!” A nagy zeneszerző több mint kétezer éves dallamot dolgozott fel, amely a napi ima csendes része, amit az engesztelés ünnepén, Jom Kippurkor szólal meg hanggal, ezen a dallamon.

Rosenblatt : V’af Hu Haya Miskavein – Zucker Immánuel, Fekete László, Neumark Zoltán (zongora)
A hajdani szentélybeli állatáldozatot bemutató engesztelő szertartást felidéző jom kippuri részletét a múlt század első felének legendás kántora dolgozta fel. Az ő művészete a vallásos világon kívül is felkeltette a zsidó dallamok iránti érdeklődést – a legjelentősebb koncerttermek teltek meg hangversenyein.

Weill: Kiddush – Nógrádi Gergely, JACC, Neumark Zoltán (zongora)
Az Örökkévaló nevét borral megszentelő szombati szertartás részletét feldolgozta a híres szerző is, akinek egyébként édesapja lipcsei kántor volt. A tradicionális dallam amerikaias, gershwini hatással gazdagodik ebben a kompozícióban.

Finkelstein: Sim Shalom – Zucker Immánuel, Neumark Zoltán (zongora)
Árassz békét, kegyességet, kegyelmet, irgalmat reánk és egész Izraelre, népedre…” A mindennapi – így ünnepnapi is – főimádság mai, népszerű hangvételben szólal meg az amerikai kántor szerzeményében.

Nógrádi Gergely, Zucker Immánuel, Fekete László (VT)

Nógrádi Gergely, Zucker Immánuel, Fekete László (VT)

Rosenblatt: T’ka B’shofar Gadol – Fekete László, Dobszay Péter (orgona)
Örökkévaló zendítsd meg a hatalmas kürtöt, a sófárt fölszabadításunkra, emelj zászlót hogy összegyűjtsd szétszórtjainkat… – …fújjátok meg örömnapjaitokon, ünnepeiteken, újholdjaitokon… – nincs Hozzád fogható, aki meghallgatja Izrael népe kürtharsogását irgalommal.”

Aldema: Shalom Aleichem – JACC
A szombat angyali közvetítésű békéjének dala kortárs izraeli szerző feldolgozásában.

Shenker (hangsz.: Sperber): Eyshet Chayil – JACC
A serény, vallásos asszony szombati esti köszöntője ez az ének.

Zehavi (hangsz.: Sobol): (K’)Éli, (K’)Éli... – JACC
A második világháborúban angol tisztként magyarországi zsidó testvérei megmentésére készülő mártírleány, Szenes Hanna versének megzenésítése ez a nagyon népszerű dallamú feldolgozás: „Nagy ég, nagy ég, oly szép ez a föld, te vigyázz, a lét csupa láz…”

Kleinhaus: Szól a kakas már – JACC
A JACC másik karnagyának feldolgozása a jól ismert zsidó népdal, amit Eizik Taub kállói rabbi nevéhez fűződik. A kakas ebben a szövegben a várt messiást jelképezi.

Braun: Royz, Royz – JACC
Jellegzetes, érzelmes kelet-európai népdalfeldolgozás kortárs szerzőtől.

Shemer (hangsz.: Aldema): Jerushalem shel Zahav – JACC
Arany Jeruzsálem, te csupa fény…” – az 1967-es háborúban visszafoglalt jeruzsálemi óváros ihlette ezt a dalt, amely az akkori Eurovíziós dalverseny győztese lett.

Remstein–Lazar (hangsz.: Marcos): Amen Shem Nora – Nógrádi Gergely, Zucker Immánuel, Fekete László, JACC, Neumark Zoltán (zongora)
Az est záró száma temperamentumos, dél-európai, latin-amerikai koloritú dal biblikus zenei tartalmú zsoltármondatokkal.

Fekete László főkántor összeállítása

Posted in: Koncert, NÉZŐ