Szó, szó, szó… | P. Babiak, R. D. Hare: Kígyók öltönyben

Posted on 2013. december 11. szerda Szerző:

0


Babiak-Hare_Kígyóköltöny-bor180Cserhalmi Imre

A könyv 350 oldalának legalább a fele megtakarítható volna: ez a kiadás költségeire és az olvasó idejére is vo­natkozik. Ritkán találkozik az ember a túlírtság ilyen tragikomikus mértékével. Az ismétlések már­-már bá­jos végtelenjébe csöppenve jogos kételyek tá­mad­hatnak a szerzők önreflexiója és önfegyelme meglétét illetően, továbbá arról, hogy a mondandó szűkös volta, vagy a célzott olvasóréteg nem ismerete okozza a könyvnek ezt a szembetűnő fogyatékosságát.

A cím persze arra utal, hogy az öltöny közeli világnak írtak, a profittermelés adminisztratív, értékesítő, irányító köreinek. De nézetem szerint alábecsülve e körök már létező tudását és tapasztaltságát. A könyv kinevezi a főellenséget, őt az orvostudományból kölcsönözve pszichopatának hívja, és több száz oldalt szán arra, hogy jellemezze őt, illetve felvértezzen az ellene folytatandó küzdelemre. Csakhogy a pszichopata a szerzők kezén gyűjtőfogalommá válik, amelybe minden ellenszenves és kártékony mentalitás meg viselkedés begyömöszöltetik. Nincs itt hely – felesleges is volna – felsorolni az emberi rossz tulajdonságoknak, a munkahelyi konfliktusoknak, a lelki aberrációknak, a csapatépítés buktatóinak stb. csaknem végtelen sorát, amelyet a könyv bemutat. Ebben a nyilván praktikusnak szánt tanácsadásban aztán önfeledten mixelnek össze számtalan olyan ismeretet, amit a (szociál)pszichológia, a kommunikációtudomány, a gyermeklélektan, a szociológia, a vezetéselmélet stb. már réges-régen felmutatott, sőt közkinccsé tett. Ebben a keverékben, persze, ezek az ismeretek akár sérülhetnek, avagy egyoldalúan jelenhetnek meg, amikor bepréselik őket a pszichopata-központúság Prokrusztész-ágyába.

Ez is oka lehet annak, hogy a szerzők szándéka a visszájára fordul: az embernek az üldözési mánia létrejöttének határán az érzése, hogy nincs a munkahelynek olyan alkalma, teendője, talán már azt íróasztal alatti padlórése sem, ahonnan elő ne bújnék – na kicsoda-micsoda? – a pszichopata. Pedig csak a számtalan lehetséges emberi gyarlóságról és konfliktus valamelyikéről van szó, amit a szerzők végtelen sematizálással és leegyszerűsítéssel a pszichopatának a nyakába varrnak.

Az ismétlések miatt is sok üresjáratot tartalmazó könyv fejezeteit rendszeresen felváltják az elbeszélő irodalom nyelvén megírt – az egész könyvön végighúzódó – történet fejezetei. Ebben didaktikusan ábrázolják egy pszichopata karrierjét, persze az általa végzett rombolással egyetemben. Nehéz megállapítani, hogy ez illusztrálja a tudományoskodó, tanácsadó szöveget, vagy fordítva.

A könyvnek azok a legjobb részei, amelyek tömören, és a hasonló tárgyú hazai szakirodalomban aránylag ritkábban fellelhető témákról szólnak. Ilyen az Ellenség a kapuban című fejezet az új munkaerő megválasztásának veszélyeiről, ajánlott gyakorlatáról. Természetesen itt is pszichopatákkal a középpontban. Bizonyára sok olyan érintettnek ajánlható ez a kötet, aki az e témákkal kapcsolatos alapismeretekkel sincs tisztában, vagy teljesen tapasztalatlan, bár ebben az esetben összeszedettebb szakmunkát is találhat. Mert ha ennek a könyvnek csak minden harmadik oldalát olvasná el, talán észre se venné, hogy közben egyet-kettőt kihagyott.

Nagy Márta és Nyuli Kinga fordításáról – elismerve a fentiek miatt is nyilvánvaló nehézségeket – sajnálattal megállapítható: nem ajánlom, hogy a magyar nyelv tanulása céljából hozzájuk forduljanak.

babiak & HARE

Paul Babiak és Robert D. Hare

Paul Babiak, Robert D. Hare:
Kígyók öltönyben – mikor a pszichopaták dolgoznak.
Scolar Kiadó, 2013
368 oldal, 3950 Ft
ISBN 978 963 244 4604

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

A Kígyók öltönyben mindvégig lebilincselő, olvasmányos és tudományosan tökéletesen meg­ala­pozott kötet, mely feltárja, hogyan dolgoznak a pszichopaták a vállalati környe­zetben: milyen cégek vonzzák őket, miként csúsznak át a felvételi eljárás rostáin, és ho­gyan viselkednek a mindennapos munka során.

Megtudhatjuk, hogyan alkalmazzák ösztönös manipulációs technikáikat arra, hogy a cégek alkalmazzák, majd előléptessék őket, és végül magukhoz ragadhassák az irányítást. Kötelező olvasmány mindenkinek – különösen az üzleti világban forgolódóknak –, mert bárhol legyünk is épp a vállalati hierarchiában, fontos, hogy észrevegyük a pszichopátiás viselkedés legapróbb figyelmeztető jeleit, hogy még időben megvédhessük magunkat és a céget a pszichopaták mesterkedéseitől.