Keleti szél | Őszentsége, a Dalai Láma: Túl a valláson

Posted on 2013. augusztus 6. kedd Szerző:

0


Dalai Láma_Túl-a-vallásonMakuvek Nóra

Meglepő, ha a világ egyik legnagyobb vallásának vezetője szekuláris etikáról ír. Még kíváncsibbá teheti a leendő olvasót, ha kiderül, hogy ezt a világi etikát előnyben részesíti a vallási erkölcstannal szemben. Természetesen Tendzin Gyaco (Tenzin Giatso), Tibet Tizennegyedik Dalai Lámája maga is vallásos ember, a vallási toleranciát pedig etikája középpontjába helyezi.

Nyíltan szól arról a jelenségről, amit sokan nem néznek jó szemmel, vagy egészen egyszerűen nem akarnak látni, hogy egyfelől erős vallási sokszínűség jellemzi a világot, másrészt meglehetősen sokan vannak, akik nem követnek semmilyen hitet. Ebben a helyzetben igen romboló hatása lehet a vallási fennsőbbségérzetnek és a különbözőségek hangsúlyozásának. Ugyan minden egyháznak, vallásnak, felekezetnek (már itt is mennyi a kategória) van saját erkölcstana, a 21. század társadalmi viszonyai egy új nézőpont szükségességét kívánják meg. A Dalai Láma szavaival élve: ,,Ma olyan etikai megközelítésre van szükség, amely nem a vallásra épül, s ezért egyaránt elfogadható azok számára, akik hittel élnek, és azok számára is, akik nem – egy világi etikára.” A szerző rávilágít a keleti és a nyugati (pontosabban az indiai és a keresztény) gondolkodás vallásfelfogásának különbségeire, s ennek  a gondolatmenetnek egyik tanulsága, hogy toleranciából van még mit tanulnunk. Ez ugyanúgy vonatkozik a két vallás, mint a hívő és szekuláris világ ellentéteire.

Tendzin Gyaco egy olyan közösségi etika képét vázolja fel, melynek alapjai megtalálhatók az emberi társadalomban, a vallásos és a nem vallásos közösségekben egyaránt. A Láma nem választ a morális gondolkodás két rétege – vallásos és világi – közül egyet, hanem létrehoz egy harmadik változatot. Ez a szint az egyéni (lelkiismereti) etika szintje, melynek keretein belül az egyén mindig a másokkal való közösség legideálisabb formáját keresi. Ha nagyon elrugaszkodunk, nevezhetjük ezt isteni etikának is, ugyanis az olvasónak néha olyan érzése támadhat, mintha a nagy vallásalapítók gyűltek volna össze egyeztetésre, hogy a könyv megszülethessen. ,,Nem értek egyet azzal, hogy az etikának vallási fogalmakban vagy hitben kell gyökereznie. Határozottan hiszek viszont abban, hogy az etika kialakulhat egyszerűen emberi mivoltunkra és közös emberi helyzetünkre adott természetes és racionális válaszként.” – olvassuk a könyvben.

Az egyéni etika első hallásra egy önkényes, egoista életmód képét idézheti fel bennünk. A könyv szerzőjének sorai világossá tehetik, hogyan is képzeli el ezt ő maga: ,,Sosem lehet hatékony, ha erkölcsi elveket kívülről, mintegy parancsra próbálunk másokra erőltetni. Ehelyett arra szólítok fel mindenkit, hogy saját maga igyekezzen megérteni a belső értékek fontosságát.”

Sokan 21. századi erkölcsi válságról beszélnek, és ezt arra fogják, hogy egyre kevesebb a vallásos ember. A morális válság, az erkölcsök változása statisztikailag nem mérhető, ugyanakkor a történelmi események, az irodalmi és filmes élmények, továbbá (sajnos) a vallásos világ krónikája egyértelműen arról árulkodnak, hogy erkölcsi válság van, volt, és ha nem teszünk ellene: lesz. Az alkalmas eszközök azonban sokkal kevésbé a fegyelmezés, a korlátok felállítása, a másik mindenáron való megváltoztatása vagy – ne adj’ isten – a háború, mint inkább az együttérzés, a tisztelet, a megismerésre való hajlam és ehhez hasonló belső értékek fejlesztése. Fegyverek helyett mindezekkel együtt harcolhat az emberiség az idegenség érzése, a nagy politikai, társadalmi, vallási konfliktusok és akár az anyagi egyenlőtlenségek ellen.

A Dalai Láma könyve nagyon jó időpontban érkezett meg Magyarországra. Ott a helye minden etikatanár és minden (14 évesnél idősebb) etikát tanuló diák polcán. Legalábbis a még jóvá nem hagyott és vitákat kavaró erkölcstan tankönyvek mellett.

Fordította: Dudik Annamária Éva

Dalai Láma: Túl a valláson
Noran Libro Kiadó, 2013

* * *  * * *

A könyv kiadói fülszövege

dalai lama01

Őszentsége, a Dalai Láma

»Nyilvánvaló, hogy hiányzik valami abból, ahogy éljük az életünket. De vajon mi? Én úgy vélem, az alapvető probléma az, hogy minden területen túlságosan nagy figyelmet szentelünk a külsőségeknek, az anyagiaknak, és túlságosan keveset az erkölcsöknek és a belső értékeknek.
A vallás sok millió embernek nyújtott segítséget a múltban, sok milliónak segít ma, és sok milliónak segít majd a jövőben is. Azonban ma már sokan vannak a világon, akik egyik vallás tanításait sem követik. Egy adott vallásra épülő etika csak az emberek egy részét képes megszólítani; minden ember számára nem értelmezhető.
Ma olyan etikai megközelítésre van szükség, amely nem a vallásra épül, s ezért egyaránt elfogadható azok számára, akik hittel élnek, és azok számára is, akik nem egy világi etikára.«

Dalai Láma: Túl a valláson
Noran Libro Kiadó, 2013
244 oldal
ISBN 978 615 527 4121