Fotóriporteri szaktanfolyam

Posted on 2013. július 28. vasárnap Szerző:

0


A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben az 54 321 01 0100 52 01 azonosító számon szerepel.

Rész-szakképesítés: Fotóriporter

Az oktatás időtartama: 2013. augusztustól 2014. júliusig

A 2014. szeptemberi szakmai záróvizsga előtt – szükség esetén – felkészítő konzultációkat tartunk.

* * *

Tanfolyamunkra olyan érettségizett, felsőfokú végzettségű, egyetemista jelentkezőket várunk, akik tisztában vannak a fotózás alapjaival, némi fotózási gyakorlattal rendelkeznek, kedvet és tehetséget éreznek a sajtó- és fotóriporteri munkához.

Jelentkezés az alábbi anyagok e-mailen vagy személyesen történő beadásával:

  • Jelentkezési lap (letölthető: www.muosz.hu weblapról)
  • Önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

 A felvételi, ismerkedő beszélgetés

  • témája

A magukkal hozott referencia anyag (papíralapon egy szabadon választott témájú, 8-10 képből álló képriportot, sorozatot) értékelése, szakmai tájékozottság.

  • időpontjai

2013. június vége (+10% kedvezmény)

2013. július vége (+ 5% kedvezmény)

2013. augusztus közepe

Felvételi vizsgadíj, tandíj előleg

Felvételi vizsgadíjat nem kérünk, de sikeres felvételi esetén – előlegként – az éves tandíj 5%-át: 19.000 Ft-ot kell legkésőbb augusztus 16-ig befizetni.

Oktatási napok

Heti másfél nap (szombat egész nap, hétköznap – várhatóan péntek – délután)

Ezzel az időbeosztással igyekszünk alkalmazkodni a már dolgozó, pályakezdő vagy rend­sze­re­sen kül­ső­ző fotóriporterek, pályamódosításra készülő fiatalok mun­ka­beosztásához, munkakapcsolataik fenntartásához. Számukra a szer­kesz­tő­sé­gi gya­kor­la­tot is egyé­ni igé­nye­ik és le­he­tő­sé­ge­ik fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel szer­vez­zük.

Elsajátítandó modulok azonosító száma, elnevezése

1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása

1559-06 Az újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása 

Elsajátítandó témakörök

Analóg és digitális fotózás, fotóriporteri ismeretek elmélete és gyakorlata, műtermi fotózás, fotós szoftverek, képszerkesztés, fotográfiai ismeretek, fotótörténet, képolvasás, fotótechnika, művészettörténet, esztétika, újságírás, stilisztika, kommunikációs ismeretek, média-gazdaságtan, PR, reklám, marketing, médiapszichológia, sajtójog és sajtóetika. Fakultáció: kamerahasználat, vizuális nyelv és dramaturgia.

 

Oktatóink voltak a 2012-2013-as tanévben

Bányai György újságíró
Cserhalmi Imre újságíró, c. főiskolai tanár
Csizek Gabriella, kurátor, Magyar Fotográfusok Háza
Hász András, fotográfus
Horváth Róbert, médiaszakértő, Artiqum Kft.
Jakab Zsolt, minősített Adobe oktató, Fontoló Stúdió
Nádai Ferenc grafikus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója
Pfisztner Gábor, szakújságíró, kritikus a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója
Szalay Zoltán, fotóriporter
Szebeni András, fotóművész
Szigetváry Zsolt, fotóriporter
Teknős Miklós szakvezető, fotóriporter, Népszabadság

Számonkérés

írásbeli, szóbeli vizsga, beszámoló, gyakorlati jegy, modulzáró vizsga

Tan­díj

190.000 Ft/félév – kedvezmények nélkül

Kedvezmények

  • részletfizetési lehetőség
  • előfelvételi, az éves tandíj egy összegű befizetése, MÚOSZ-tagság, korábbi szakirányú OKJ-s végzettség, Práter utcai fényképész szakiskola elvégzése esetén 5-10%-os tandíj csökkentés. (Részletfizetés esetén a kedvezményeket a II. félévben lehet érvényesíteni)

Szakmai záróvizsga

A szakmai záróvizsga megkezdésének feltétele a sikeres modulzáró vizsgák, az időben leadott fotóriport-sorozat, illetve digitális képalkotás. A vizsgán egyrészt ezeket a diplomamunkákat kell megadott szempontsor szerint bemutatni, elemezni, megvédeni, másrészt szóbeli tételeket, gyakorlati feladatokat is kapnak a vizsgázók. Sikeres záróvizsga esetén Fotóriporteri rész- szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak hallgatóink.

  • Záróvizsgadíj

várhatóan 40.000 Ft (a mindenkori minimálbér függvényében)

  • Záróvizsga tervezett időpontja

2014. szeptember (várhatóan 2-3 napot vesz igénybe)

Posted in: Felhívások, HÍREK