Kiadványszerkesztő szaktanfolyam

Posted on 2013. július 28. vasárnap Szerző:

0


A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben az 52 213 01 0000 00 00 azonosító számon szerepel.

A szakképesítés: Kiadványszerkesztő

Ráépülések: Korrektor, nyomdai kiadványszerkesztő, tipográfus

Az oktatás időtartama: 2013. augusztustól 2014. júliusig

Szakmai záróvizsga: 2014. szeptember

* * *

Tanfolyamunkra elsősorban a sajtómunka, a laptervező, a kép- és kiadványszerkesztő munkához kedvet és tehetséget érző érettségizett fiatalokat várunk.

A tanfolyam elméleti részét szaktanári segítséggel, konzultációs formában, jegyzetek sajátíthatják el a hallgatók. A gyakorlati képzést akkreditált szakmai partnerintézményünk (Fontoló stúdió) segítségével biztosítjuk. A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel személyes jelenlétet igényel. A modulzáró vizsgákat az Akadémia szervezi, az OKJ-s szakmai záróvizsgára – a korábbi évek sikeres tapasztalatai alapján – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet kérjük fel.

A kurzus során hallgatóink a grafikai CorelDraw; kiadványszerkesztő: InDesign; képfeldolgozó: Photoshop szoftverek megismerésével, elsajátításával az újságok, magazinok, könyvek, kiadványok kreatív, szakmailag kiemelkedően képzett látványtervezői lehetnek.

Akadémiánk az államilag kötelezően előírt szakmai követelményrendszer mellett a korábbi években oktatott lapszerkesztés, médiaszerkesztés elsődlegességének megőrzésére is törekszik.

Jelentkezés az alábbi anyagok e-mailen vagy személyesen történő beadásával:

  • jelentkezési lap (letölthető: www.muosz.hu weblapról)
  • bemutatkozó önéletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

 

Felvételi, ismerkedő beszélgetés 

  • témája

A jelentkezők szakmai készségének felmérése a magukkal hozott referencia anyag (például: névjegykártya, céges levélpapír, boríték terve, saját monogram kézzel vagy számítógéppel történő megtervezése) alapján. (Az anyagot CD-n vagy papír alapon kérjük bemutatni.)

  • időpontjai

2013. június vége (+10% kedvezmény)

2013. július vége (+5% kedvezmény)

2013. augusztus közepe

 

Felvételi vizsgadíj, tandíj előleg

Felvételi vizsgadíjat nem kérünk, de sikeres felvételi esetén – előlegként – az éves tandíj 5%-át: 19.000 Ft-ot kell legkésőbb augusztus 16-ig befizetni.

Oktatási napok

Heti másfél nap (szombat egész nap: 10-től 17 óráig, esetenként péntek délután)

Ezzel az időbeosztással igyekszünk alkalmazkodni vidékről feljáró hallgatóinkhoz, valamint a már dolgozó, pályakezdő kiadványszerkesztő vagy rend­sze­re­sen kül­ső­zők, pályamódosításra készülő fiatalok mun­ka­beosztásához, munkakapcsolataik fenntartásához. Számukra a szer­kesz­tő­sé­gi gya­kor­la­tot is egyé­ni igé­nye­ik és le­he­tő­sé­ge­ik fi­gye­lem­bevé­te­lé­vel szer­vez­zük.

Elsajátítandó modulok azonosító száma, elnevezése

0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

2583-09 Kiadványszerkesztés előkészítése

0971-09 Szövegfeldolgozás

2584-09 Képfeldolgozás kiadványszerkesztéshez

2585-09 Kép-szöveg integráció, tördelés

2586-09 Tördelt anyag nyomdai előkészítése

 

Elsajátítandó témakörök

Kiadványszerkesztés előkészítése, szoftverkezelés; szöveg és képfeldolgozás, tipográfiai ismeretek, könyv, magazin, folyóirat, napilap tervezése, tartalmi és formai jellegzetességei, reklámismeretek, analóg és digitális fényképezőgépek tulajdonságai, színelmélet, nyomdai ismeretek, vállalkozási-, gazdasági, jogi ismeretek

Oktatóink voltak a 2012-2013-as tanévben

Hupján Mária szakvezető, művészeti szerkesztő, képszerkesztő
Árvai Sándor, műszaki tanár
Bányai György, újságíró
Budai Péter, minősített Adobe oktató
Gajda Erzsébet, műszaki tanár
Horváth Róbert, médiaszakértő, Artiqum Kft.
Hupján Attila, képíró
Jakab Zsolt, minősített Adobe oktató, Fontoló Stúdió
Kuha Zulejka, könyvtervező, műszaki szerkesztő
Nádai Ferenc grafikus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója
Orbán László, művészeti tanácsadó
Vetor Péter, informatikus mérnök, számítástechnikai tanár

 

A számonkérés

írásbeli vizsga, beszámoló, gyakorlati jegy, modulzáró vizsga

Tandíj

190.000 Ft/félév – kedvezmények nélkül

Kedvezmények

  • részletfizetési lehetőség
  • előfelvételi, az éves tandíj egy összegű befizetése, MÚOSZ-tagság, korábbi szakirányi OKJ-s végzettség esetén 5-10%-os tandíjcsökkentés. A kedvezmények összevonhatóak. (Részletfizetés esetén a kedvezményeket a II. félévben lehet érvényesíteni.)

Szakmai záróvizsga

A szakmai záróvizsga megkezdésének feltétele a sikeres modulzáró vizsgák letétele. A vizsgán egyrészt szóbeli tételhúzás alapján adnak számot az elsajátított ismeretekből, továbbá írásbeli és gyakorlati feladatokat is kapnak a vizsgázók. Sikeres záróvizsga esetén Kiadványszerkesztő szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak hallgatóink.

  • Záróvizsgadíj

várhatóan 45.000 Ft (a mindenkori minimálbér függvényében)

  • Záróvizsga tervezett időpontja

2014. szeptember (várhatóan 3 napot vesz igénybe)

Posted in: Felhívások, HÍREK