Az első pofontól az utolsóig | Rados Virág: Bántalmazó házasság

Posted on 2013. március 29. péntek Szerző:

0


Rados_bántalmazó-bor180

Írta: Makuvek Nóra

Elgondolkodtató, hogy milyen gyenge pontja az emberi életnek a szerelem és a párkapcsolat. Kiütközik benne minden apró trauma és önbizalomhiány. Rosszabb eset­ben, persze. Egy önzetlen szereteten alapuló szövetség inkább építő és felszabadító, nem pedig korlátozó jellegű. És ez oda-vissza igaz. Egy elnyomó, önző ember könnyen megtalálhatja az áldozatot valakiben, aki szeretetre vágyik, bármilyen áron. Az elnyomott fél életéből sok esetben hiányzik a meghittség vagy az egészséges önbizalom.

Sok éve örököltem egy kicsit sommás, de nagyon találó mondatot: ,,Ha valakinek rendben van a szerelmi élete, akkor minden más is rendben lehet.” Rados Virág lélektani regényében a lelki pokol mély bugyraiba látunk bele Ferkó és Anna történetén keresztül.

Kapcsolatuk látszólag jól indul, bár valódi szerelmi szenvedély helyett inkább csak erős lelkesedést lehet érzékelni mindkettőjükben. A fordulópont néhány hónap együtt járás után következik be. A vihar kirobbanása nem éri teljesen váratlanul az olvasót, mert a feszültséget érzékeltető dialógusok kisebb adagokban, de folyamatosan megjelennek. A férfi Annával kapcsolatos megnyilvánulásai már előrevetítik a konfliktus lehetőségét. Az első fizikai durvaság egy mondvacsinált, kiprovokált veszekedés hirtelen lezárása. Ferkó elhallgatott sérelmeket ránt elő, és a párjára zúdítja. ,,– Szóval, kisanyám, akkor kezdjük az elején […] milyen pasasokkal hancúroztál te? / – De drágám, megbeszéltük, hogy az már a múlté – próbált védekezni Anna. Akkor kapta az első pofont visszakézből.”

A történtek hatására a nő meglepő módon nemhogy elmenekül, hanem még alá is veti magát párja uralkodó magatartásának. A történetben innentől kezdve már nem egy szerelmespárt látunk, hanem két, egymás mellett élő embert. Ami állandó, az a férfi – később férj – ellenszenves magatartása és erőszakoskodása, melyről a társa egy ideig mintha tudomást sem venne. A feszültség súlya alatt végül megtörik a főhősnő, de ehhez jó néhány évnek kell eltelnie. ,,Anna lassan poroszkált hazafelé, végig a Margit-sziget középső útján. Kíméletlenül zakatolt benne a felismerés: de hiszen neki jobb Ferkó nélkül, mint vele! A gondolat úgy öntötte el az agyát, mint valami lávafolyam, feltartóztathatatlanul, szétáradva és mindent elsöpörve, amit addig érvényesnek hitt, amire öt éven át az életét építette.”

A sorok között olvasva könnyen felfedezhetjük a két fél által hozott rossz mintákat, traumákat is. A férj oldaláról megjelenik az alkoholista apa és a jó feleség szerepében megrekedt anya. A dunántúli kis faluból származó férfi kisebbségi érzését a nagyvárosi polgári környezetben felnőtt Annán tölti ki, számtalan alkalommal, egyre durvábban. A nő hiába szép, intelligens, hiába sikeres az élet minden más területén, a lelke mélyén bizonytalan. Ez nem engedi, hogy tisztán lásson szerelmével kapcsolatban. Nem ébred tudatára annak, hogy párja szinte eszközként bánik vele, miközben nem kap tőle valódi szeretetet. Kirakati feleséget faragnak belőle, életét Ferkó elvárásai irányítják – és kisebb-nagyobb megaláztatások fűszerezik.

A történet előre haladtával az olvasó egyre képtelenebb felfogni, hogy mi készteti a főhősnőt, hogy megmaradjon a mérgezett kapcsolatban. Annának már az eljegyzés utáni gondolatai is tétova lelkiállapotról árulkodnak: ,,Számára a házasság nem a boldogságról szólt. Hogy akkor pedig miről, azt viszont nem tudta volna pontosan megmondani. Csak abban volt biztos: ő egyedül nem bírná, képtelen lenne magányosan megbirkózni az élettel.” Párja sokszor megalázó és birtokló viselkedése tehát elérte célját, sikerült megnyirbálnia Anna önbecsülését.

Rados Virág

Rados Virág

Az eseményeket kívülről szemlélve könnyű ítélkezni és a helyzetet tisztán látni, megélni viszont már egészen más. Anna lelki vívódásai és a férje méltatlan viselkedése végigkísérik a párkapcsolat éveit. Ezek hatására végül azért sikerül döntenie, és saját kezébe veszi az életét.

A Bántalmazó házasság az emberi társadalom alapvető szövetségeit, a párkapcsolatot, a házasságot és a családot vizsgálgatja nagyító alatt. Olykor még olvasni is nehéz a fizikai bántalmazásról, de mindig mellbevágóak a verbális agresszió és a szeretetmegvonás leírásai. A könyv erőssége, hogy rendkívül érzékeny módon, lépésről lépésre adagolja a külvilág számára egyáltalán nem vagy kevéssé látható lelki terrort. Azokat a testileg és lelkileg megnyomorító hely­zeteket, melyeket fel kellene ismernünk kör­nyeze­tünkben, a csalá­dunk­ban vagy akár saját pár­kap­csola­tunkban.

Rados Virág: Bántalmazó házasság
Jaffa Kiadó, 2012

»Rados Virág: Bántalmazó házasság – megvásárolható a polc.hu webáruházban«