Csak az, hogy merre mész! | Gantner Ádám: A siksze

Posted on 2012. december 14. péntek Szerző:

1


gantner-A-siksze-borÍrta: Cserhalmi Imre

Ha egy könyv három erős és érdekes karakter elmélyült portréjával tud megajándékozni, nem érdemes a műfajának meghatározásával bíbelődni. Ha egy könyv szerzője – egyébként a három főszereplő egyike – őszintén bevallott botladozásaival, vagyis nagyon tisztességesen keresi a becsület, a humánum, az oda(hova?)tartozása útját, akkor nem érdemes őt az írással alkotók bármelyik kategóriájába begyömöszölni. Az olvasó nézőpontját képviselve úgy vélem, mindegy, hogy dokumentumregény vagy szociografikus irodalmi riport, mindegy, hogy kulturális antropológus vagy szépíró, mert az a lényeg, hogy erős a mű.

Egy 35 éves fiatalember, aki már régen megcsömörlött budapesti, aranyifjúi életétől, ezúttal másodszor megy egy izraeli kibucba, amely a közvélekedéssel ellentétben korántsem csupán zsidó fiatalok átmeneti lakó- és munkahelye, korántsem cionista ideológiai fészek. Az igen kemény munkát végzők életében, persze, hamisítatlan nyáritábor-jellege is van a kibuci együttlétnek, amelyet korábbi tapasztalatokkal felvértezve nyilván pontosabban lát és mérlegel Ádám, aki tehát a történetben is eredeti nevén szerepel.

A két másik erős portré: Jessica és Alica. Jessica Dél-Afrikából származik, gazdag zsidó családból, Alica Kassáról érkezett, magyar-szlovák származású. Ádám ebben a sorrendben lesz szerelmes beléjük, de Alica az igazi. (Ezt a „trükköt” már Shakespeare is alkalmazta: Romeó először Rózába szerelmes, ehhez képest is ábrázolható még nagyobbnak, sorsszerűnek az őt Júliához kötő érzelem.) Nos, Ádám Dávid csillagot hord a nyakában, Alica keresztet. Akkor is, amikor először látják egymást, majd abban a hosszú folyamatban is, amelyben megszeretik, megértik egymást, és a könyvbéli cselekmény végén, tehát az ezután remélhető életükben is. Vagyis napjainkban. Mert a kézirat befejezésének dátumát a szerző 2012 júniusában jelöli meg, s valóban: fontos szerep jut benne például a nyáron még rendkívül divatos Most múlik pontosan című slágernek, amelyet ott, Izraelben éppen a Csík zenekar tolmácsolásában hallgatnak.

A Siratófalnál

A Siratófalnál

Indokolt és jelzésértékű is, hogy egy kelet-európai katolikus lány származásának zsidó elnevezése a könyv címe, mert benne testesül meg a leginkább az a jellegzetes kelet-közép-európai sors, mely fájdalmas történelmi leckék ellenére is melegágya a kiüresedettségükben is szívós előítéleteknek. Ez a sors tele van igazságtalansággal, szorongással, kiszolgáltatottsággal. Alica derék és mégis szörnyű szülői háza, derék pesti munkaadóinak szörnyű árulása, a derék Vörös tengeri luxusszállóban szinte rabszolgaként való foglalkoztatása, és még sorolhatnám; szóval nincs az a jó szándék, szorgalom, ártatlanság, amellyel képes lenne testi-lelki-anyagi konszolidációt teremteni magának. A könyv néhány oldala, amelyben leírja Alica Izrael előtti, illetve a családjának több évtizedre visszanyúló életét – akár történelmi esettanulmány is lehetne. Még azt is remekül példázza, hogy mentalitásban, a lakosság történelemszemléletének kultúrájában elég sok a hasonlóság Szlovákia és Magyarország között, és nemcsak pozitívumokban.

Nem kevésbé érdekes rétege a műnek, hogy úgy mutatja be Tel Avivot, Jeruzsálemet, Betlehemet, Hebront, Jaffát, a Holt-tenger partját, szóval az útikönyvekből, riportokból is leginkább ismert izraeli településeket és tájakat, ahogyan útikönyv nem lehet képes. Mert nemcsak az dúsítja fel az olvasói élményt, hogy mindez a főszereplők személyes szemüvegén és hatalmas helyi tapasztalatainak a szűrőjén át látható, hanem az is, hogy ezek az utazások egyszersmind az egymás keresésének és megtalálásának útjai is. Éppen ezeket a kibucon kívüli utakat járván, például az említett látnivalókhoz való különböző viszonyukban fedezik fel egymásban az igazi társ lehetőségét. De buktatóit, akadályait, zsákutcáit is! Íróilag éppen az ezekkel – és természetesen önmagukkal is – való szembesülés intellektuális kételyeinek, érzelmi konfliktusainak ábrázolása talán a legszebb teljesítmény.

Gantner Ádám

Gantner Ádám

Kikerül két magyar harminc körüli fiatal a nagyvilágba, nagyon különböző családi-érzelmi-világnézeti előélettel és tapasztalatokkal. Ezeknek a fiataloknak már bőven volna okuk, sőt lehetőségük, hogy sorsukat – nem is igazán oktalanul – a rajtuk kívül álló okokkal indokolják. De azért a joggal bírált hazai környezetük mégiscsak beléjük táplált – még ha riasztó taszításaival is – annyi ízlést, nyitottságot, etikai érzéket, amennyi elegendő lehetett egy szerelem erős sodrásában, hogy megtaláljanak valami fontosat a világból és magukban: az elfogadás képességét és boldogító élményét. Igaz, hogy ettől még a világ nem változik. De az is igaz, hogy talán mégis… Mert ahol nem az az elsőrendű érték és mérték, hogy honnan jössz, hanem hogy merre mész – ott még van remény.

Nem csodálkoznék, ha ez a könyv az idei karácsonyi könyvpiac egyik szenzációja lenne. Megérdemelné.

Gantner Ádám: A siksze
Konkrét Könyvek, 2012

»Gantner Ádám: A siksze – megvásárolható a polc.hu webáruházban.«