Tanulmány vágyakról és tettekről | A. Halas: Egy swinger nőci naplója

Posted on 2012. december 10. hétfő Szerző:

0


Halassy_Szvinger-borB. I.

A régi és mai világirodalomban egyáltalán nem szokatlan A. Halas tanulmá­nyának témaválasztása, még ha a hazaiban meglehetősen ritka. Végtére is olyan szerző életének krónikáját tartalmazza, aki bizonyos életviteli feladatokra koncentráló klubokba jár. Olyan helyekre, ahol nem pénzkereseti céllal és természetesen nem erőszak hatására, de szabadon lehet társas kapcsolatra szert tenni azzal, aki – ugyancsak szabad döntése eredményeként – ehhez partner.

A naplót író – egyébként 37 éves és elvált – hölgy már pontosan tudja, hogy mit keres és miért. E keresés ábrázolása során nem erőteljes, de érdekes körképet ad a társadalomról, legalább is annak egy szegletéről, fiatal és kevésbé fiatal nőkről és férfiakról, szinglikről és boldog párokról. Meg persze titkolt és felszabaduló vágyakról, a gyengédség, a megértés, a segítőkészség és az örömokozás nagyon is humánus szándékairól és sikereiről. Ami talán a legmeggyőzőbb a könyvben: arról az őszinteségről, amellyel elsősorban nem is másoknak, hanem önmagának tartozik az ember, és amelyet nem csak akarni, hanem elérni is igen nehéz. Pontosabban arról az önreflexióról, amely befelé forduló életvitellel ritkán, éppen ellenkezőleg: a társas emberi kapcsolatokban érlelődhet pontossá, hitelessé. Így szól – önmagát is keresve és megérteni vágyva – kapcsolatokról, rokon- és ellenszenvekről, az ösztönök uralmán túl ízlésbeli és intellektuális megfontolásokról. De mindenekelőtt a naplót vezető tapasztalt, családi életét tekintve magányos, dolgozó nőről, aki a szerelmi életében nem csupán „izgalmasan alkalmazható”, hanem olykor emberileg is a tiszteletét érdemlő emberek társaságába kerül.

És ha e szociografikus munka a nagy világirodalmi etalon, Boccaccio színvonalát nem is éri el, hiszen a történetei is sokkal egyhangúbbak az övéinél, azért jó tollal íródott – természetesen a témával járó szókincs és megfogalmazás őszinte, egyébként is kikerülhetetlen alkalmazásával. A jellemábrázolásnak végül is számtalan útja-módja lehetséges, például az is, amit a szerző választott. És aki képes és hajlandó mondandójának felszíne (tehát a helyszínek, a gyakorta ismétlődő gimnasztikai cselekmények) mögött meglátni a könyv másik rétegét is, az talán meglepődve tapasztalja a könyv végére érvén, hogy a főhősnő kétségtelen személyiségfejlődésének is a tanúja lehetett. Bár csak függeléknek szánt és annak is minősíthető az utolsó néhány oldal, de a szerzői szándék abszolút komolyságát bizonyítja, hogy szinte a szeretetteljes szülő stílusában még tanácsokat is ad azoknak a nőknek és férfiaknak, akik hozzá hasonlóan klubokban szeretnék gyarapítani közeli ismerőseik számát.

Nem Halassy Andrea!

Nem Halassy Andrea!

Amint fenti tárgyilagos műelemzésből is kitűnik, hogy a könyv töviről hegyire, tetőtől talpig, elölről hátulról megtárgyalja a nemi élet változatos, inkább csak 18-20 éven felüliek által ismert és gyakorolt tapasztalatait. Tehát akit a szociológián, az ego-pszichológián kívül esetleg ez is érdekel, és nem felháborodós, nyugodtan elolvashatja ezt a szexuálpedagógiai tanulmányt.

Halassy Andrea (A. Halas): Egy swinger nőci naplója
Konkrét Könyvek, 2012

»Halassy Andrea (A. Halas): Egy swinger nőci naplója – megvásárolható a polc.hu webáruházban.«