Az Olvasók Kiadója 2011 | Kalligram Kiadó (9.)

Posted on 2012. április 7. szombat Szerző:

0


Az Olvasók Kiadója sorozatunkban bemutatjuk az olvasók által 2011-ben a legjobbnak tekintett kiadókat. Hogy azokat is információkhoz juttassuk, akik esetleg máshova tették voksukat, a tizenkét győztes – növekvő szavazati sorrendben – maga rajzolja meg szakmai portréját. Íme a 10. helyre szavazott könyvkiadó önarcképe.

***
Egy közép-európai könyvműhely

Nem tudom, hogy elismerésnek számít-e még közép-európainak nevezni egy kiadót. Az a néhány neves magyar értelmiségi Felvidéken, akik 1991-ben a Kalligram Kiadót megalapították, nyilvánvalóan azért vállalkoztak erre, hogy mindez ne így legyen: őszintén hitték a figyelem kölcsönösségében és a másik kultúrája megismerésének fontosságában. A megbecsülésben és az egyenrangúságban. Abban, hogy a másik (kultúrája) fontos. Pozsonyban jobban lehet tudni, mint más városban, hogy hova vezet a másik kultúrájának lebecsülése, illetve nem-ismerete, hiszen ezt a várost mindig legalább három nyelv és kultúra (német, szlovák és magyar) együttélése jellemezte. Amit a kommunista diktatúra hamis testvériség-eszméje erősen lejáratott. Nem véletlen, hogy a Kalligram Kiadó alapítói (Grendel Lajos, Farnbauer Gábor, Koncsol László, Szigeti László) éppen ennek a jóvátételére törekedtek, pontosabban: abban hittek, hogy a különböző kultúrák és irodalmak kölcsönös megismerése és megismertetése enyhítheti az örökölt történelmi traumákat és kisnépi gyűlölködéseket. Hogy miként és milyen hatásfokkal, az természetesen kérdés, de kultúrában más a szerepe és jelentősége az utópiáknak, mint a politika világában.

Tehát a teljesség igénye nélkül néhány könyv a kortárs magyar irodalomból, amelyek fémjelzik a szélesebb olvasóközönség előtt a „hazai” Kalligramot: Grendel Lajos 12 kötetes életműsorozatát már említettük, Kukorelly Endre: TündérVölgy című regénye a 2003-as év egyik könyvsikere volt. Borbély Szilárd: Halotti pompa című verseskötete 2004-ben Palládium-díjat, míg Németh Gábor: Zsidó vagy? című regénye Márai Sándor-díjat kapott. A Kossuth-díjas Sándor Ivánnak már három regénye itt jelent meg (Drága Liv, Követés, Századvégi történet). Kornis Mihály Végre élsz című könyvének újrakiadása óta folyamatosan itt jelennek meg a könyvei (Kádár János utolsó beszéde, Egy csecsemő emlékiratai, Lehetőségek könyve), míg ugyanez a folyamat Csaplár Vilmossal már elkezdődött a nagysikerű Igazságos Kádár János harmadik kiadásával.

Végre élsz - borítóA könyvműhely kifejezésnek lehetséges egy másik értelmezése is. A céhes, a könyvmíves értelmezés is. Legalábbis szeretnénk, ha ennek értelme lenne. Nem kétséges, hogy korunk az ipari koncentrációnak és a könyv kereskedelmi jellegű kiadásának kedvez. Ezt tagadni épp olyan butaság, mint teljes mértékben alávetnünk magunkat ennek. Egy ilyen kis vagy közepes méretű kiadó leginkább arra törekedhet, hogy az igényes könyveket szerető olvasóközönséget célozza meg. És az az igényesség nemcsak a tartalomra, a szellemi irányultságra legyen igaz, hanem a könyvek kivitelére, megformálására. A Kalligram alapításától kezdve, azaz tizenhat éve a könyvek tervezését a Dunaszerdahelyen élő fotóművész, Hrapka Tibor végzi, akinek egyedi és kiváló formaérzékről tanúskodó borítótervei egyaránt kivívták a szűkebb szakma és a szélesebb olvasóközönség elismerését. Ennél pedig fontosabb nincs, mert a könyv jövőjét ugyan nem tudjuk, de a szép könyveket aligha nélkülözhetjük. Legalábbis aki könyvek kiadásával foglalatoskodik, nem hihet másban.

A Kalligram Kiadó honlapja

Az Olvasók Kiadója – 2011 további nyertesei